Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 17. 23:59
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 17. 23:59

Ismertető

Ikladi külterületi ingatlanok haszonélvezettel terhelten

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Iklad külterület, 059/16 hrsz-ú, kivett telephely, ipari tároló csarnok megnevezésű, 2922 m2 területű és Iklad külterület, 059/36 hrsz-ú, kivett 2 épület és udvar megnevezésű, 6878 m2 területű, haszonélvezettel terhelt ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada.

Pályázat kezdete
2021. 10. 01. | 00:00
Pályázat vége
2021. 10. 17. | 23:59
Ügyszám
5.Fpk.140
EÉR azonosító
P2337795
Becsérték
54 000 000 Ft
Minimálár
54 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-719575

Adós adatai

Cégnév
MECSEK ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KERESKEDELMI ÉS TANÁCSADÓ Kft.„f.a.”
Székhely
7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 59.
Cégjegyzékszám
02 09 065764

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.140 ügyszámú nyilvános pályázat, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22. 1 em. 5, levelezési cím: 1014 Budapest, Országház utca 5. 1 em. 5) felszámoló által a MECSEK ÉPÍTÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 065764, székhely: 7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.140 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 17. 23 óra 59 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22. 1 em. 5, levelezési cím: 1014 Budapest, Országház utca 5. 1 em. 5) felszámoló által a MECSEK ÉPÍTÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 09 065764, székhely: 7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.140 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 1. 00 óra 00 perckor, a AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22. 1 em. 5, levelezési cím: 1014 Budapest, Országház utca 5. 1 em. 5) felszámoló által a MECSEK ÉPÍTÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 065764, székhely: 7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 59.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2337795.

Pályázati Hirdetmény

A(z) AGREEMENT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22. 1 em. 5, levelezési cím: 1014 Budapest, Országház utca 5. 1 em. 5), mint a(z) MECSEK ÉPÍTÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 09 065764, székhely: 7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 59.) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.140/2020/20. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2337795
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 1. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 620 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Agreement Kft. felszámoló szervezet CIB Bank Zrt-nél vezetett 10701520 - 22786902- 51100005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban "MECSEK ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Iklad külterület, 059/16 hrsz-ú, kivett telephely, ipari tároló csarnok megnevezésű, 2922 m2 területű és Iklad külterület, 059/36 hrsz-ú, kivett 2 épület és udvar megnevezésű, 6878 m2 területű, haszonélvezettel terhelt ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 54 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 54 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iklad, külterület 059/16 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Típus: ipari ingatlan
Területe: 2 922 m²
Állapota: bontásra váró
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 16 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Iklad
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 059/16
Ingatlan postai címe: 2181 Iklad, hrsz. 059/16
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: telephely, ipari tároló csarnok
Területnagyság: 2 922 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Iklad, külterület 059/16 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: MECSEK ÉPÍTŐ Kft. "f.a."7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 59.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/8. Jelzálogjog 7.500.000,- Ft kölcsön erejéig. Jogosult: magánszemély.III/9. Haszonélvezeti jog 20 évre. Jogosult: ESTATE STOCK Ltd.III/10. Jelzálogjog 22.550.000,- Ft és járulékai erejéig a III/7. sz. alatt törölt bejegyzés rangsorában. Jogosult: OTP Fatoring Zrt.

Ingatlan állapota: bontásra váró

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iklad, külterület 059/36 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Típus: ipari ingatlan
Területe: 6 878 m²
Állapota: bontásra váró
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 38 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Iklad
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 059/36
Ingatlan postai címe: 2181 Iklad, hrsz. 059/36
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: 2 épület udvar (raktár és egyéb épületek)
Területnagyság: 6 878 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Iklad, külterület 059/36 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: MECSEK ÉPÍTŐ Kft. "f.a."7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 59.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. Távközlési vezeték szolgalmi jog. Jogosult: MATÁVIII/9. Vezetékjog 223 m2 területre. Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft.lIII/11. Haszonélvezeti jog 20 évre. Jogosult: ESTATE STOCK Ltd.III/12. Jelzálogjog 22.550.000,- Ft és járulékai erejéig a III/8. sz. alatt törölt bejegyzés rangsorában. Jogosult: OTP Fatoring Zrt.III/13. Vezetékjog 41 m2 + oszlop területre. Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Ingatlan állapota: bontásra váró

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előzetes egyeztetéssel tekinthető meg. Megtekintési időpontot a 06 1 361 0789 telefonszámon lehet egyeztetni munkanapokon, munkaidőben 2021. október 5-8. között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólag a megajánlott vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell megfizetni átutalással vagy készpénzben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő a vagyonelemeket az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követően a haszonélvezeti jog lejárta után veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az érvényes ajánlatok közül a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az információk teljeskörűségéért a kiíró szavatosságot nem vállal. Az értékesítésre kerülő vagyonelemekért, illetve azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A vagyonelemek kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, az egyes vagyonelemekre külön-külön ajánlatot tenni nem lehet. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen. A vagyonelemeket jogi személy 2014-ben bejegyzett, 20 évre szóló haszonélvezeti joga terheli. A felszámolónak nincs tudomása az ingatlanokat terhelő környezeti kárról. A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli. A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell:- az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó), - a megvásárolni szándékozott vagyonelemek pontos megnevezését,- a megajánlott vételárat és annak vagyonelemenkénti bontását, - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek elfogadásáról,- azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén. Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 120 nap. A jelen pályázati kiírásban és a nyilvános pályázatra vonatkozó jogszabályokban előírt bármely kötelező tartalmi és/vagy formai kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen. Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult jogát a pályázat lejárta után a felszámoló felhívására gyakorolhatja. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, érvénytelenítse. Jelen pályázati eljárásban a vagyonelemek első értékesítési kísérletére kerül sor. Jelen értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A minimálár meghatározása a 237/2209. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történt.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2337795/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 17. | 23:59 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 01. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.