A nyertes ár
385 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 08. 09. 08:00

Ismertető

Ispánk belterületi ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ispánk belterület 11 hrsz. "kivett, beépítetlen terület" Ispánk belterület 12 hrsz. "kivett, beépítetlen terület"

Pályázat kezdete
2021. 07. 24. | 08:00
Pályázat vége
2021. 08. 09. | 08:00
Ügyszám
Pk.60.159
EÉR azonosító
P2342924
Becsérték
385 000 Ft
Minimálár
385 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
DUNA LIBRA Közgadász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em.
Cégjegyzékszám
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév
ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA ALAPÍTVÁNY „f.a.”
Székhely
9941 Ispánk, Nyugati szer sor 2.
Cégjegyzékszám
60159/1993

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a Pk.60.159 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) felszámoló által a ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA ALAPÍTVÁNY „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 60159/1993, székhely: 9941 Ispánk, Nyugati szer sor 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 385 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2342924F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Pk.60.159 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 9. 08 óra 00 perckor, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) felszámoló által a ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA ALAPÍTVÁNY „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 60159/1993, székhely: 9941 Ispánk, Nyugati szer sor 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Pk.60.159 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 24. 08 óra 00 perckor, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) felszámoló által a ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA ALAPÍTVÁNY „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 60159/1993, székhely: 9941 Ispánk, Nyugati szer sor 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2342924.

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347), mint a(z) ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA ALAPÍTVÁNY „f.a” (cégjegyzékszám: 60159/1993, székhely: 9941 Ispánk, Nyugati szer sor 2.) Szombathelyi Törvényszék Pk.60.159/1993/78. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2342924
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 24. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 19 250 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt.-nek az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára " ARKÁNUM ALAPÍTVÁNY "fa" ajánlati biztosíték" megjelöléssel a pályázat leadásáig. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ispánk belterület 11 hrsz. "kivett, beépítetlen terület"
Ispánk belterület 12 hrsz. "kivett, beépítetlen terület"

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 385 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 385 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 840 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 6/12
Becsérték: 115 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ispánk
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 11
Ingatlan postai címe: 9941 Ispánk, hrsz. 11
Művelési ág: kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 840 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett, beépítetlen terület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Natura 2000 terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA ALAPÍTVÁNY „f.a” 9941 Ispánk, Nyugati szer 2.Keczöl Imréné 8646 Balatonfenyves, Egri utca 1, Ispánk Községi Önkormányzat 9941 Ispánk, keleti út 28.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdoni lapjára a felszámolási elj��rás ténye került feljegyzésre.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 921 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 270 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ispánk
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 12
Ingatlan postai címe: 9941 Ispánk, hrsz. 12
Művelési ág: kivett, beépítetlen terület
Területnagyság: 921 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett, beépítetlen terület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Natura 2000 terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ARKÁNUM SZELLEMI ISKOLA ALAPÍTVÁNY „f.a”9941 Ispánk, Nyugati szer 2

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdoni lapjára a felszámolási eljárás ténye került feljegyzésre.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes ingatlanok a felszámoló közreműködése nélkül megtekinthetőek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlanok értékesítése mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingatlan birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló felhívja a T. Pályázók figyelmét hogy az ingatlan esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a Pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. tételenként a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. az ajánlattevő azonosíthatóságát (név/cégnév, cím/székhely, telefon, e-mail és faxszám) - gazdasági társaság esetében 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt) 3. a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, - természetes személy esetén személyi igazolvány másolatot, - külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 4. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 5. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 6. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 7. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 8. a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. A Cstv. 2017. július 1-jétől hatályos 49/C. § (3) bekezdése értelmében a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő valamennyi ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak, és hitelezők kiértesítése megtörtént és a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 100%-ban állapítja meg. Az értékesítésre felkínált ingatlanokra kellékszavatosságot, garanciát, egyéb jótállást nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat érvénytelennek minősül. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő vagy azt meghaladó összegű ajánlat a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. Az ingatlanok becsértéke: Ispánk belterület 11 hrsz. 115.000 Ft,Ispánk belterület 12 hrsz. 270.000 Ft. Az ingatlanokra kizárólag egyben lehet pályázatot benyújtani. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a 11 hrsz. ingatlan 6/12-ed része képezi az ARKÁNUM ALAPÍTVÁNY "f.a" vagyonát.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2342924/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 08. 09. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 24. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.