Eredménytelenítés ideje
2021. 08. 09. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 08. 09. 12:00

Ismertető

Tárgyi eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

DAPEX elektromos sütő, OPG Pénztárgép, MINI 42 tipusú kenyérszeletelő, SAECO típusú kávéfőzőgép, ALDEGILER-FORN dagasztógép +dagasztóüst. A tárgyi eszközöket a felszámolóbiztos egyben kívánja értékesíteni.

Jelentkezési határidő
2021. 07. 23. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 07. 23. | 08:00
Pályázat vége
2021. 08. 09. | 12:00
Ügyszám
2.Fpk.72
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2346862
Becsérték
2 895 000 Ft
Minimálár
2 026 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
DUEL-CORP Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
6722 Szeged, Béke utca 2. C ép.
Cégjegyzékszám
06-10-000383

Adós adatai

Cégnév
Oskola Pékség Kft. „f.a.”
Székhely
6720 Szeged, Oskola utca 21..
Cégjegyzékszám
06-09-023694

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.72 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép.) felszámoló által a Oskola Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-023694, székhely: 6720 Szeged, Oskola utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.72 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 9. 12 óra 00 perckor, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép.) felszámoló által a Oskola Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-023694, székhely: 6720 Szeged, Oskola utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.72 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 23. 08 óra 00 perckor, a DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép.) felszámoló által a Oskola Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-023694, székhely: 6720 Szeged, Oskola utca 21..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2346862.

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUEL-CORP Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000383, székhely: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép., levelezési cím: 6722 Szeged, Béke utca 2. C ép.), mint a(z) Oskola Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-023694, székhely: 6720 Szeged, Oskola utca 21..) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.72/2020/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2346862
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 23. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 144 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással a DUEL-CORP ZRT. Oberbank AG szegedi fiókjánál vezetett 18400010-03843192-00100029. számú bankszámlájára Oskola Pékség Kft. "f.a." pályázat ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló a pályázati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

DAPEX elektromos sütő, OPG Pénztárgép, MINI 42 tipusú kenyérszeletelő, SAECO típusú kávéfőzőgép, ALDEGILER-FORN dagasztógép +dagasztóüst.
A tárgyi eszközöket a felszámolóbiztos egyben kívánja értékesíteni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 895 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 026 500 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszközök

Típus: Ipari gép
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatóság végrehajtási jog
Mennyisége: 5 db
Becsérték: 2 895 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak megtekinthetőek munkaidőben a felszámolóbiztossal történő előzetes bejelentkezés után, melyre a felszámolóbiztos az EÉR felületén biztosít lehetőséget.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre az áfa törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak. A vagyonelem vonatkozásában áfa fizetési kötelezettség áll fenn, mely az áfa adóalany esetében a 2007. évi CXXVII.tv. (áfa-tv) 142. §-a alapján fordított adózás alapján kerül felszámításra. Nem áfa adóalany (magánszemély) esetében az ajánlott nettó vételár után az általános forgalmi adót is meg kell fizetni. A becsérték az ÁFA összegét nem tartalmazza.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága és a teljes vételár megfizetésének határideje. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű vételár vonatkozásában (legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az DUEL-CORP ZRT. Oberbank AG szegedi fiókjánál vezetett 18400010-03843192-00100029. számú bankszámlájára Oskola Pékség Kft. "f.a." közleménnyel. A vételár megfizetésének módja banki átutalással, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással, az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 5 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EÉR igénybevételével elektronikusan, írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, azonosító adatait - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyonelemet - a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését - az ajánlott fizetési feltételeket - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását - 120 napos ajánlati kötöttség vállalását - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) - tudomásul vételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállnak a szerződéstől. A pályázat értékelésénél elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága. A felszámoló által megjelölt minimál ár nettó 2.026.500,- Ft, amely a becsérték 70 %-a. Amennyiben a minimál árat elérő, vagy meghaladó ajánlat nem érkezik, úgy a felszámoló az értékesítést megfelelő ajánlat hiányában érvénytelennek minősíti. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről az arra jogosultak értesítése a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak szerint megtörtént. Jelen eljárás a meghirdetett vagyonelemek második értékesítési eljárása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2346862/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 08. 09. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 23. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.