A nyertes ár
11 681 950 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 08. 09. 08:00

Ismertető

Kész, félkész kazántermékek, és segédberendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kész, félkész kazántermékek, és hozzájuk tartozó segédberendezések

Pályázat kezdete
2021. 07. 24. | 08:00
Pályázat vége
2021. 08. 09. | 08:00
Ügyszám
4.Fpk.1500
EÉR azonosító
P2347214
Becsérték
33 377 000 Ft
Minimálár
11 681 950 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
DUNA LIBRA Közgadász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em.
Cégjegyzékszám
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév
MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG FEJLESZTŐ ÉS GYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG„f.a.”
Székhely
1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22..
Cégjegyzékszám
01-09-941651

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.1500 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) felszámoló által a MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-941651, székhely: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 11 681 950 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2347214F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft +Áfa. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.1500 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 9. 08 óra 00 perckor, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) felszámoló által a MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG KFT. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-941651, székhely: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.1500 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 24. 08 óra 00 perckor, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) felszámoló által a MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-941651, székhely: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2347214.

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347), mint a(z) MORVAI KAZÁN MAGYARORSZÁG KFT. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-941651, székhely: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22..) Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.1500/2017/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2347214
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 24. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 942 420 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt.-nek az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára "Morvai Kazán Kft. "fa" ajánlati biztosíték" megjelöléssel a pályázat leadásáig. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők és az elővásárlásra jogosultak javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kész, félkész kazántermékek, és hozzájuk tartozó segédberendezések

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 33 377 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 11 681 950 forint. (a becsérték 35%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Félkész kazánberendezés részei (1 db előégető, 1 db utóégető, 1db ciklon, 2 db hőcserélő)

Típus: Készlet
Gyártmány: Megamorv
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 5 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Megamorv kazánok (késztermékek: 1 db M400M, 2 db MSK250)

Típus: Készlet
Gyártmány: Megamorv
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 3 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Megamorv kazánok (késztermék: 1db MSK30, 2db MS30, 1db MP400, 1db MP1000, 1db M250, 1db M130L)

Típus: Készlet
Gyártmány: Megamorv
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: nem NAV végrehajtási joga terheli
Mennyisége: 7 db

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Megamorv kazánok segédberendezései (M1000 kazánhoz tartozó: 2 db utóégető, 1 db égő, 1 db tartály)

Típus: Készlet
Gyártmány: Megamorv
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 4 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok a 0620/2663603 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen történt előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA Törvény 2007. évi CXXVII Tv. 142. §(1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény idevonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a nettó irányárat további 27 % ÁFA terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A pályázaton felsorolt eszközökre kizárólag együttesen lehet pályázatot benyújtani.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetési határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank-nál vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára . A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az eladó bankszámláján jóváírásra kerül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft +Áfa. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóságok birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. az ajánlattevő azonosíthatóságát (név/cégnév, cím/székhely, telefon, e-mail és faxszám) - gazdasági társaság esetében 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt) 3. a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, - természetes személy esetén személyi igazolvány másolatot, - külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 4. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 5. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 6. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 7. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) § szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 8. a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő valamennyi ingóság hatodik alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak, és hitelezők kiértesítése megtörtént és a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat az 1. , 2., 3., és 4. tétel tekintetében a becsérték 35%-ban állapítja meg. Az értékesítésre felkínált eszközökre kellékszavatosságot, garanciát, egyéb jótállást nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat érvénytelennek minősül. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő vagy azt meghaladó összegű ajánlat a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázaton felsorolt eszközökre kizárólag együttesen lehet pályázatot benyújtani. Az 1. tételben szereplő félkész kazánberendezés részeire vonatkozóan a felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy azok működéséhez a 230450, a 230940, a 230589, és a 230240 lajstromszámú szabadalmak kapcsolódnak, és ebből kifolyólag ezen eszközökre harmadik személy szabadalmi jogból eredő igényt támaszt. Az ebből eredő esetleges kötelezettségek tekintetében a felszámoló semmilyen szavatosságot nem vállal. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a 2., 3. és 4. tételben szereplő késztermékek segédberendezései hiányosak, és ezen berendezések nélkül a kazánok biztonságosan nem üzemeltethetőek. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az 1. tételben szereplő ingóságok becsértéke 2.592.000 Ft, minimálára: 907.200 Ft, a 2. tételben szereplő ingóságok becsértéke: 17.018.000 Ft, minimálára: 5.956.300 Ft, a 3. tételben szereplő ingóságok becsértéke: 10.844.000 Ft, minimálára: 3.795.400 Ft, a 4. tételben szereplő ingóságok becsértéke: 2.923.000 Ft, minimálára: 1.023.050 Ft. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a 3. tételben szereplő ingóságokat a NAV végrehajtási joga terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2347214/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 08. 09. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 24. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.