Legmagasabb ajánlat
1 013 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 10. 11. 11:00

Ismertető

Használt VOLKSWAGEN CRAFTER típusú, 2013. gyártási évű, lejárt forgalmi engedéllyel rendelkező, működésképtelen gépjármű eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Használt VOLKSWAGEN CRAFTER típusú, 2013. gyártási évű, lejárt forgalmi engedéllyel rendelkező, működésképtelen gépjármű eladó

Pályázat kezdete
2021. 09. 24. | 09:00
Pályázat vége
2021. 10. 11. | 11:00
Ügyszám
5.Fpk.136
EÉR azonosító
P2351454
Becsérték
1 000 000 Ft
Minimálár
1 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
VÁLSÁGMENEDZSER Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1039 Budapest, Petőfi utca 3.
Cégjegyzékszám
01-09-164088

Adós adatai

Cégnév
SELLY SHOES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1138 Budapest, Váci út 186.
Cégjegyzékszám
01-09-358165

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.136 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 11. 11 óra 00 perckor, a Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.) felszámoló által a SELLY SHOES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-358165, székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.136 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 09 óra 00 perckor, a Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.) felszámoló által a SELLY SHOES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-358165, székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2351454.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.), mint a(z) SELLY SHOES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-358165, székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.) Szombathelyi Törvényszék 5.Fpk.136/2019/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2351454
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 24. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 11. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázóknak ajánlati biztosítékként a bánatpénzt a pályázat benyújtási határidejének lejártát megelőzően letétbe kell helyezni a VÁLSÁGMENEDZSER Kft felszámoló, Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01674153-00100004 számú bankszámlájára „Shelly Shoes Kft. fa bánatpénz” megjelöléssel. A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán legkésőbb a pályázat lejárati időpontjáig jóváírták. Ezt a kiíró a pályázat lejártakor ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták, e körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 10 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A felszámoló a bánatpénzre kamatot nem fizet. A pályázathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Használt VOLKSWAGEN CRAFTER típusú, 2013. gyártási évű, lejárt forgalmi engedéllyel rendelkező, működésképtelen gépjármű eladó

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: használt gépjármű

Típus: Jármű
Márka: Volkswagen
Modell: Crafter
Gyártási idő: 2013.
Állapot: Működésképtelen
Hengerűrtartalom (cm3): 1 968
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgy megtekintésének időpontját és helyszínét az EÉR felületén a hozzászólások között tesszük közzé ilyen irányú kérés esetén. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával, megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint önálló termelő egységként, vagy az adós vagyontárgyai egészeként történő értékesítés esetén, ha nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az értékesítési eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén azt visszavonhatja/érvénytelenítheti.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgyak értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy mivel az értékesítendő vagyon első alkalommal kerül meghirdetésre, ezért az eredményes értékesítési eljárás feltételeként az irányár (becsérték) 100 %-át kitevő, vagy azt meghaladó összegű ajánlatot tartja elfogadhatónak legalacsonyabb összegű ellenértékként (minimálárként). Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra, vagy amelyben nem kerül minden kért irat feltöltésre. Ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra meghívottakat az EÉR rendszer üzenet útján értesíti. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, az ártárgyaláson azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. Tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet, kivéve a Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele az EÉR üzemeltetője számára történő 1 %-os jutalék megfizetése és ennek a kiíró felé történő igazolása. A pályázó a nyertes pályázati értesítést követően haladéktalanul köteles az EÉR felé az 1 %-os jutalékot megfizetni, továbbá a nyertes pályázati értesítést követően 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni az értékesítővel.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a vagyontárgyak birtokbavételének feltétele. Az Eladó legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 10 munkanapon belül birtokba adja a ingóságot.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló csak a kiírásnak megfelelően, hiánytalanul feltöltött pályázati anyagokat bírálja el. A Kiíró vételi ajánlatokat kizárólag az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el. A vevőnek a vételár határidőn belüli, hiánytalan megfizetésén felül további kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére kötelezettséget nem kell vállalnia. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri. Nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat benyújtásának határidejétől számított minimum 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozni kell arról, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni, továbbá nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Valamennyi nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A pályázónak a pályázatához csatolnia kell az általa ajánlott vételár meglétére vonatkozó banki igazolást/fedezetigazolást, mely szerint a vételár a rendelkezésére áll.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tájékoztatásul közöljük, hogy a kiírásban található vagyon első alkalommal kerül meghirdetésre. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2351454/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 11. | 11:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 24. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2351454F1 kommentje:

  Üdvözlöm! Hol és mikor tekinthetö meg az ingóság? Érdeklödö.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A gépjármű a Vác, Szent László út 7. szám alatt tekinthető meg 2021. szeptember 29-én 11 órakor. Tisztelettel: Felszámoló

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Elnézését kérjük, hibás cím lett közölve. A megtekintés helye: 1101 Budapest, Gép utca 2. Az időpont változatlan. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P2351454F6 kommentje:

  ....

 • || P2351454F4 kommentje:

  Üdvözlöm!szeretném megtekinteni. Kérem küldjön tájékoztatást. Köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A gépjármű a Vác, Szent László út 7. szám alatt tekinthető meg 2021. szeptember 29-én 11 órakor. Tisztelettel: Felszámoló

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Elnézését kérjük, hibás cím lett közölve. A megtekintés helye: 1101 Budapest, Gép utca 2. Az időpont változatlan. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P2351454F3 kommentje:

  Üdvözlöm szeretnák tájékoztatást kérni a megtekintésről köszönöm

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A gépjármű a Vác, Szent László út 7. szám alatt tekinthető meg 2021. szeptember 29-én 11 órakor. Tisztelettel: Felszámoló

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Elnézését kérjük, hibás cím lett közölve. A megtekintés helye: 1101 Budapest, Gép utca 2. Az időpont változatlan. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P2351454F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A megtekintésre szeretnék jelentkezni kérem tájékoztasson a hely és időpontról, köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A gépjármű a Vác, Szent László út 7. szám alatt tekinthető meg 2021. szeptember 29-én 11 órakor. Tisztelettel: Felszámoló

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Elnézését kérjük, hibás cím lett közölve. A megtekintés helye: 1101 Budapest, Gép utca 2. Az időpont változatlan. Tisztelettel: Felszámoló

 • || P2351454F1 kommentje:

  .