A nyertes ár
525 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 08. 09. 18:00

Ismertető

Felújítandó ház Tótkomlóson bérlővel

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Tótkomlós belterület 33 hrsz-ú kivett lakóház, udvar elnevezésű ingatlan

Pályázat kezdete
2021. 07. 24. | 08:00
Pályázat vége
2021. 08. 09. | 18:00
Ügyszám
2.Fpk.282
EÉR azonosító
P2353521
Becsérték
700 000 Ft
Minimálár
525 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PALADINO Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1141 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-359331

Adós adatai

Cégnév
ALA-RESTI-DUÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."„f.a.”
Székhely
6914 Pitvaros, Széchenyi utca 9..
Cégjegyzékszám
06-09-021452

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 2.Fpk.282 ügyszámú nyilvános pályázat, a PALADINO Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359331, székhely: 1141 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1, levelezési cím: 1450 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1) felszámoló által a ALA-RESTI-DUÓ Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-021452, székhely: 6914 Pitvaros, Széchenyi utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 525 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2353521F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.282 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 9. 18 óra 00 perckor, a PALADINO Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359331, székhely: 1141 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1, levelezési cím: 1450 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1) felszámoló által a ALA-RESTI-DUÓ Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-021452, székhely: 6914 Pitvaros, Széchenyi utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.282 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 24. 08 óra 00 perckor, a PALADINO Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359331, székhely: 1141 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1, levelezési cím: 1450 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1) felszámoló által a ALA-RESTI-DUÓ Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-021452, székhely: 6914 Pitvaros, Széchenyi utca 9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2353521.

Pályázati Hirdetmény

A(z) PALADINO Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359331, székhely: 1141 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1, levelezési cím: 1450 Budapest, Egressy út 131. fszt em. 1), mint a(z) ALA-RESTI-DUÓ Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-021452, székhely: 6914 Pitvaros, Széchenyi utca 9..) Szegedi Törvényszék 2.Fpk.282/2019/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2353521
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 24. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítéknak a PALADINO Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010374-01732645-00300003 számú bankszámlájára ALA-RESTI-DUÓ Kft. ”f.a.” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni szükséges.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (ajánlati biztosíték) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tótkomlós belterület 33 hrsz-ú kivett lakóház, udvar elnevezésű ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 525 000 forint. (a becsérték 75%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: családi ház

Típus: ház
Területe: 391 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tótkomlós
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 33
Ingatlan postai címe: 5940 Tótkomlós, Előd utca 7..
Művelési ág: Kivett lakóház, udvar
Területnagyság: 391 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): családi ház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ALA-RESTI DUÓ Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetőek. Az egyeztetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.Az ingatlan tekintetében bérleti szerződés van érvényben, a felmondási határidő 30 nap.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az ingatlan értékesítése mentes az általános forgalmi adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az ajánlott ár.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a PALADINO Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010374-01732645-00300003 számú bankszámlájára ALA-RESTI-DUÓ Kft, „f.a.” megjelölésével kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a összeg – de minimum 100.000 Ft, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.

A felszámoló nyilatkozik, hogy az eljárásban ez a második nyilvános pályázat.

A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek (a hitelezői választmány, hitelezői képviselő - ha hitelezői választmány vagy hitelezői képviselő megválasztására nem került sor, akkor a hitelezők követelésarányosan számított többsége, ha pedig az értékesítésre kerülő vagyonban van olyan vagyontárgy, amely a 2. § (2) bekezdésében meghatározott biztosítékkal van megterhelve, a biztosíték első ranghelyi jogosultja) írásban nem ellenezték.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2353521/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 08. 09. | 18:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 24. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2353521F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Jelenleg mennyiért van bérbe adva az ingatlan? Válaszát előre is köszönöm!

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Erre a kérdésre sajnos nem áll módunkban válaszolni tekintettel arra, hogy Ön nem tekinthető félnek a felszámolási eljárásban. üdvözlettel, Felszámoló