Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 16. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 16. 10:00

Ismertető

Renault SB Clio Societe kistehergépkocsi

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Renault SB Clio Societe kistehergépkocsi, Diesel, 2010 év, Műszaki vizsga érvényes 2022.04.15. Futásteljesítmény: 238.247 km

Pályázat kezdete
2021. 10. 01. | 08:00
Pályázat vége
2021. 10. 16. | 10:00
Ügyszám
5.Fpk.128/2020
EÉR azonosító
P2361245
Becsérték
405 000 Ft
Minimálár
405 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1037 Budapest, Montevideo utca 5.
Cégjegyzékszám
01-09-269376

Adós adatai

Cégnév
Szentkirály Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Kft.„f.a.”
Székhely
7813 Szava, hrsz. 099/1
Cégjegyzékszám
02-09-061849

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.128/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.) felszámoló által a Szentkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-061849, székhely: 7813 Szava, hrsz. 099/1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az ingóságot értékesíteni szükséges.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.128/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 16. 10 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.) felszámoló által a Szentkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-061849, székhely: 7813 Szava, hrsz. 099/1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.128/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 1. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.) felszámoló által a Szentkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-061849, székhely: 7813 Szava, hrsz. 099/1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2361245.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.), mint a(z) Szentkirály Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-061849, székhely: 7813 Szava, hrsz. 099/1) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.128/2020/19.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2361245
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 16. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 20 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie kizárólag banki átutalás útján a SZENTKIRÁLY Kft. "f.a." 11746005 - 20134691 számú számlájára "pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Renault SB Clio Societe kistehergépkocsi, Diesel, 2010 év, Műszaki vizsga érvényes 2022.04.15. Futásteljesítmény: 238.247 km

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 405 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 405 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Renault Clio tgk.

Típus: Jármű
Márka: Renault
Modell: Clio
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 2010.
Állapot: Átlagos
Kivitel: Szedán
Kilométeróra állása: 228 000
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 1 461
Ajtók száma: 2
Ülések száma: 2
Tehermentes: nem OTP Bank Nyrt. vagyont terhelő zálogjog, NAV foglalás
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 405 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok az adós székhelyén: Szava, Vaskapu-puszta 099/1 hrsz. címen tekinthetők meg, a felszámolóval történt előzetes időpont egyeztetést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A jármű tehergépkocsinak minősül, ezért azon személyek, melyek ÁFA törvény szerinti jogállása megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételnek, az ingóságokat a fordított adózás szabályai szerint vásárolhatják meg. Azon személyek amelyek e jogszabályi feltételnek nem felelnek meg az egyenes adózás szabályai szerint + 27%-os mértékű ÁFA megfizetése mellett vásárolhatják meg az ingóságokat. Erre figyelemmel a felszámoló a becsértéket és minimálárat nettó azaz ÁFA nélküli összegben határozta meg, és az ajánlati árakat is így kéri értelemszerűen megadni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. Egyedüli szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Eladó kellékszavatosságot nem vállal.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással, kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a SZENTKIRÁLY Kft. "f.a." 11746005 - 20134691 számú számlájára kell teljesíteni. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyonelem vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésével megszerzi az ingóság tulajdonjogát. A vételár jóváírását követő 5 munkanapon belül az adós székhelyéről köteles a vevő (képviselője, meghatalmazottja) az ingóságot elszállítani előzetes időpont egyeztetést követően.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen pályázat az első pályázati felhívás. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában szükséges csatolni. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - pályázó főbb adatainak bemutatása (magánszemély esetén: név, lakcím, azonosítására alkalmas további adatok, gazdálkodó szervezet esetén: cégnév, székhely, azonosítására alkalmas további adatok, 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya); - magánszemély pályázó esetén hozzájáruló nyilatkozat az adatainak lemásolásához és pályázati eljárásban történő felhasználásához - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását - ajánlott nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása; - nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja az EÉR rendelet 6.§ (1) bek. b pontja szerint az EÉR felé fizetendő a vételár 1%-ának megfelelő üzemeltetési díj megfizetését; - kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja; - titoktartási nyilatkozatot, - nyilatkozatot a kellékszavatosság kizárásának elfogadásáról, - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati felhívásban foglaltakat megismerte és elfogadja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti értesítésre való feltétel fennáll. A vagyonelem első alkalommal kerül meghirdetésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2361245/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 16. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 01. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2361245F1 kommentje:

    .