A nyertes ár
800 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2021. 07. 24. 12:00

Ismertető

Ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Garázs ingatlan

Pályázat kezdete
2021. 07. 09. | 12:00
Pályázat vége
2021. 07. 24. | 12:00
Ügyszám
15.Fpk.205/2019
EÉR azonosító
P2370500
Becsérték
800 000 Ft
Minimálár
800 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
GAUDIUM CAPITAL Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1112 Budapest, Cseresznye utca 37.
Cégjegyzékszám
01-09-171607

Adós adatai

Cégnév
Farkas és Társa Kereskedelmi Bt.„f.a.”
Székhely
7741 Nagykozár, Ifjúsági út 4.
Cégjegyzékszám
02-06-062193

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15.Fpk.205/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37., levelezési cím: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37.) felszámoló által a Farkas Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-06-062193, székhely: 7741 Nagykozár, Ifjúsági út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2370500F1
Szerződéskötés dátuma: a pályázat elbírálását követő 15 napon belül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.205/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 24. 12 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37., levelezési cím: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37.) felszámoló által a Farkas Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-06-062193, székhely: 7741 Nagykozár, Ifjúsági út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.205/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 9. 12 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37., levelezési cím: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37.) felszámoló által a Farkas Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-06-062193, székhely: 7741 Nagykozár, Ifjúsági út 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2370500.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37., levelezési cím: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37.), mint a(z) Farkas Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-06-062193, székhely: 7741 Nagykozár, Ifjúsági út 4.) Pécsi Törvényszék 15.Fpk.205/2019/5. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2370500
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a meghirdetett ingatlanra az pályázhat, aki a pályázat benyújtását megelőzően az ajánlati biztosítékot átutalja. A pályázaton történő részvétel feltétele a megjelölt összegű ajánlati biztosítéknak a Farkas és Társa Bt. „f.a.” adós társaságnak a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402805-50526753-54531007 számú bankszámlájára történő befizetése, és az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylatra rá kell írni közleményként: „Farkas és Társa Bt. f.a. pályázati ajánlati biztosíték”. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti. Az ajánlati biztosítékra a Cstv-ben, valamint a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben leírtak az irányadók

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, azt a felszámoló letétként kezeli, kamat utána nem jár. A nem nyertes pályázók részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni az ajánlati biztosítékokat. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Garázs ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 800 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus: garázs
Területe: 20 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 8366/137050
Becsérték: 1 900 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pécs
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 16691/2/A/34
Ingatlan postai címe: 7621 Pécs, Király utca 75. Alagsor em.
Területnagyság: 20 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Farkas és Társa Bt. „f.a.”, 7626 Pécs, Király utca 75.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - keretbiztosítéki jelzálogjog: 5.000.000,- Ft – Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet- jelzálogjog: 78.482,- Ft – Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: az ingatlan Pécsen található, melyet az EÉR-en keresztül előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. Az értékesítési eljárás során a felszámoló összesen egy megtekintési alkalmat biztosít. A pályázattal kapcsolatban további információ kizárólag az EÉR-en keresztül kérhető és adható.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: az értékesítés az áfatörvény 142. § alapján az áfa alany vevő részére fordított adózással, míg a nem áfa alany vevők részére normál áfa fizetéssel történik. A feltüntetett becsérték és minimálár nettó ár.A pályázatok benyújtásakor is nettó árat kérünk megjelölni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: a felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár nagysága alapján dönt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: vételárat a szerződéskötéstől számított 8 napon belül átutalással kell megfizetni a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402805-50526753-54531007 számú számlára.
Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: a pályázat elbírálását követő 15 napon belül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: határideje: a tulajdonba, birtokba adás – az adásvételi szerződésben a felek által elfogadott egyéb szerződéses kikötés hiányában – a teljes vételár megfizetését követően. Az ingatlan jelenleg lakott, a birtokbavételről a nyertes pályázó saját költségén és saját kockázatra intézkedik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, mely a felszámoló által feltöltött hirdetmény alapján, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat alapfeltételei:1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt.2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.3. A pályázatnak tartalmaznia kell:– a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát,– magánszemély esetén személyi igazolványának, lakcímkártyájának, adókártyájának másolatát,– kapcsolattartó személyt (név, cím, telefonszám, e-mail-cím),– a megajánlott vételárat és a fizetés módját, ütemezését,– azon bankszámla megjelölését, amelyre a felszámoló visszautalja a vesztes, vagy sikertelenné nyilvánított pályázó által befizetett pályázati biztosítékot,– a pályázat feltételeinek elfogadásáról szóló, valamint a titoktartási nyilatkozatotA pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni,– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyonért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),– egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,– minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,– kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:Az adott felszámolási eljárásban a vagyontárgy harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor.Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által meg jelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a bruttó vételár 1,5 %-a +ÁFA, de legalább 100.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő köteles megfizetni készpénzben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg.A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak csatolnia kell mellékletként az ajánlott vételár és a már megfizetett ajánlati biztosíték különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.Az adós társaság esetében 2012. április 13. előtt nem került sor pályázat közzétételére, így arra a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása róla.
A feltüntetett becsérték és minimálár nettó ár.
A pályázatok benyújtásakor is nettó árat kérünk megjelölni.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a legmagasabb vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet – a pályázat bontásától számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél értékelési szempont a vételár nagysága.
A felszámoló kijelenti, hogy a pályázati eljárásban a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének az elkészítésében a felszámoló szervezet által meg jelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a bruttó vételár 1,5 %-a +ÁFA, de legalább 100.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő köteles megfizetni készpénzben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg.
A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak csatolnia kell mellékletként az ajánlott vételár és a már megfizetett ajánlati biztosíték különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.
Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és a 4.§ (2a) bekezdése szerinti feltételek fenn állnak, zálogjogos hitelező a minimálár (becsérték 70%-a) értékét elfogadta.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2370500/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 07. 24. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 09. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.