Eredménytelenítés ideje
2021. 07. 25. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 07. 25. 16:00

Ismertető

kivett saját használatú út

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

az adós társaság 10174/5. hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű 118/146 tulajdoni hányadú ingatlana

Jelentkezési határidő
2021. 07. 10. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 07. 10. | 08:00
Pályázat vége
2021. 07. 25. | 16:00
Ügyszám
8.Fpk.171
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2372518
Becsérték
16 667 500 Ft
Minimálár
11 667 250 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
"ADÓ-ÖTLET" Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4625 Záhony, Ady Endre út 15.
Cégjegyzékszám
15-09-063957

Adós adatai

Cégnév
BAZALT MANAGEMENT Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3300 Eger, Sas út 94..
Cégjegyzékszám
10 09 033911

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.171 ügyszámú nyilvános pályázat, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a BAZALT MANAGEMENT Bányászati Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 033911, székhely: 3300 Eger, Sas út 94..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.171 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 25. 16 óra 00 perckor, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a BAZALT MANAGEMENT Bányászati Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10 09 033911, székhely: 3300 Eger, Sas út 94..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.171 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. július 10. 08 óra 00 perckor, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a BAZALT MANAGEMENT Bányászati Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 033911, székhely: 3300 Eger, Sas út 94..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2372518.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.), mint a(z) BAZALT MANAGEMENT Bányászati Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10 09 033911, székhely: 3300 Eger, Sas út 94..) Egri Törvényszék 8.Fpk.171/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2372518
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. július 10. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 25. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 700 025 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: az ajánlati biztosítéknak a felszámoló szervezet OTP Banknál vezetett 11744034-20065647 számú elkülönített bankszámláján „BAZALT MANAGEMENT Bányászati Kft. "f. a." ajánlati biztosíték” megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie.
Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró napján 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

az adós társaság 10174/5. hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű 118/146 tulajdoni hányadú ingatlana

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 667 500 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 11 667 250 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: kivett saját használatú út
Területe: 2 825 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 118/146

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Eger
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 10174/5
Ingatlan postai címe: 3300 Eger, hrsz. 10174/5
Területnagyság: 2 825 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Bazalt Management Bányászati Kft.3300 Eger, Sas út 94.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Energiarendszer megközelítését, rendeltetésszerű használatát és karbantartását biztosító szolgalmi jog, a közműtérkép szerint Jogosult: „Energia-95” Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Törzsszám: 10403507 Címe: 3300 Eger, Sas út 94. Bejegyző határozat: Vezetékjog 22m2 területre a vázrajz és terület kimutatás szerint Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Törzsszám: 13804495 Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Bejegyző határozat: Vezetékjog 13 m2 területre a vázrajz és terület-kimutatás szerint Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Törzsszám: 13804495 Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 5.822.335,- Ft, azaz ötmillió-nyolcszázhuszonkétezer-háromszázharmincöt forint adótartozás és járulékai erejéig Jogosult: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Törzsszám: 15379841 Címe: 3300 Eger, Dobó tér 2. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 3.225.934,- Ft, azaz hárommillió-kettőszázhuszonötezer-kilencszázharmincnégy forint adótartozás és járulékai erejéig Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Törzsszám: 15789934 Címe: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat: Vezetékjog a vázrajz és terület kimutatás szerinti 52m2 területre Jogosult: Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. Törzsszám: 13960430 Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 1.490.881,- Ft, azaz egymillió-négyszázkilencvenezer-nyolcszáznyolcvanegy forint főkövetelés és járulékai erejéig Jogosult: Autóflotta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Törzsszám: 10831421 Címe: 2161 Csomád, Vereshegy u. 12. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 706.141,- Ft, azaz hétszázhatezer-száznegyvenegy forint főkövetelés és járulékai erejéig Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Törzsszám: 13804495 Címe: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. utca 13. Bejegyző határozat: Vezetékjog 146 m2 területre a vázrajz és terület kimutatás szerint Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Törzsszám: 13804495 Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 1.264.256,- Ft, azaz egymillió-kettőszázhatvannégyezer-kettőszázötvenhat forint főkövetelés és járulékai erejéig Jogosult: Észak-Magyarországi Áramszolgáltató NyRt. Törzsszám: 10737743 Címe: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13. Bejegyző határozat: Eljárás megszüntetése Jogosult: Antares-Immo Ingatlan Kft. Törzsszám: 24066987 Címe: 1037 Budapest, Jeles u. 164-166.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődni, a pályázattal kapcsolatban az EÉR felületén lehet.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottan veszi figyelembe a felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, a felszámoló szervezet előzőekben megjelölt elkülönített bankszámlájára. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -nak megfelelő mértékű jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10 000 Ft / nap őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek a pályázót terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Elektronikus elérhetőség és a telefonszám. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá.• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük.• Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. § -ban foglalt jogszabályok az irányadók.• Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. § -ban foglaltak szerinti dokumentumokat átadja.• A megvásárolni kívánt vagyontárgy megnevezését.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó.• A pályázat benyújtásának határ idejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.• Nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek.• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1%-a +Áfa, de minimum 70.000 Ft + Áfa.A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: környezeti teherről a felszámolónak nincs tudomása. Az ingatlan terheit a tulajdoni lap III. része tartalmazza.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amely az ADÓ-ÖTLET Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönyben történő közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja.
A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A zálogjogosult hitelező a pályázat kiírásával egyetért.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C § -ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg. A felszámoló a jogosultságok ellenőrzését követően, a végleges vételár ismeretében nyilatkozat tételre szólítja fel a jogosultakat. A jogosultak az elővásárlási szándékukat a felhívás kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg.
17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek második hirdetése (a minimál ár a becsérték 70 %-a).
A felszámoló 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti értékesítési tájékoztatásnak eleget tett, az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül (EÉR), elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
A legmagasabb vételár az elsődleges értékesítési szempont.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2372518/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 07. 25. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2021. 07. 10. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.