Eredménytelenítés ideje
2021. 08. 29. 17:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 08. 29. 17:00

Ismertető

Irodai berendezések, raktári berendezések, készletek amelyek állnak: készre szerelt CD-s játékokból, CD játék alkatrészekből, játék specifikus informatikai eszközökből, elektromos és hagyományos játék

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Irodai berendezések, raktári berendezések, készletek amelyek állnak: elektromos roller, quad, segway, játék specifikus informatikai eszközök, készre szerelt CD-s játékokból, CD játék alkatrészekből, és hagyományos rollerekből, játékokból.

Jelentkezési határidő
2021. 08. 13. | 10:00
Pályázat kezdete
2021. 08. 13. | 10:00
Pályázat vége
2021. 08. 29. | 17:00
Ügyszám
10.Fpk.345
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2385842
Becsérték
8 500 000 Ft
Minimálár
6 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Novum Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zrt.
Székhely
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.
Cégjegyzékszám
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév
Playon Kft.„f.a.”
Székhely
1139 Budapest, Gömb utca 33. 3. ép. 2 em.
Cégjegyzékszám
01-09-878793

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.345 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Playon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-878793, székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 33. 3. ép. 2 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.345 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 29. 17 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Playon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-878793, székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 33. 3. ép. 2 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.345 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 13. 10 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.) felszámoló által a Playon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-878793, székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 33. 3. ép. 2 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2385842.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.), mint a(z) Playon Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-878793, székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 33. 3. ép. 2 em.) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.345/2019/31. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2385842
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 13. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 29. 17 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 425 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték összegét a Playon Kft. f.a. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400188-50526783-56541003 számú számlájára átutalnia. Fizetéskor vagy átutaláskor a bizonylaton fel kell tüntetni közleményként: "ajánlati biztosíték". Az ajánlati biztosíték akkor számít megfizetettnek, ha a pályázati ajánlatok benyújtására megadott határidőt megelőzően a megadott számlán jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a győztes ajánlattevőnek a vételárba beszámít, a győztesként nem megjelölt ajánlattevő részére a pályázati eljárás lezárultát követő 8 munkanapon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerülnek.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Irodai berendezések, raktári berendezések, készletek amelyek állnak: elektromos roller, quad, segway, játék specifikus informatikai eszközök, készre szerelt CD-s játékokból, CD játék alkatrészekből, és hagyományos rollerekből, játékokból.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 000 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Berendezés, készlet

Típus: Készlet
Állapot: Új
Tehermentes: nem Zálogjog, amely az értékesítéssel megszűnik.
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 8 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintéssel kapcsolatosan az érdeklődőknek a lampert.cs@novumzrt.hu címen kell felvenniük a kapcsolatot a felszámolóbiztossal.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa összegét a vevő a fordított áfa szabályai szerint köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A formailag érvényes, legmagasabb ajánlati árat tartalmazó pályázat a nyertes. A pályázati eljárás során kizárólag az ajánlati ár alapján történő súlyozás történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, ��tvételének módja, határideje: A felszámoló az ingatlant a vételár teljes megfizetését követő 5 munkanapon belül adja birtokba. Az ingóságokat a vevőnek a birtokba adást követő 7 napon belül kell a tárolás helyéül szolgáló raktárból elszállítania, vagy ezen idő alatt a raktárra vonatkozóan a bérbeadóval új bérleti szerződést kell kötnie. A 7 napos határidőt követően minden késedelmes nap után 15 000 Ft tárolási költséget kell az eladó részére megfizetnie. A felszámoló 30 napot követően el nem szállított készleteket a vevő költségén megsemmisítteti.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, magánszemély esetén a személyi azonosságot igazoló okmányok másolatát. Magánszemély pályázó esetén teljes bizonyító erejű magán vagy közokiratba kell foglalni a pályázatot. A pályázatnak tartalmaznia kell a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. Az meghirdetett vagyonösszesség vételárát a fordított áfa szabályai alapján áfa fizetési kötelezettség terheli. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait: a vásárlásra jogosult az adásvételi szerződést a felszámoló felhívására 5 munkanapon belül az ajánlati kötöttség végét megelőzően megköti. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az adásvételi szerződésben a kellékszavatossági igényéről kifejezetten lemond. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette a csatolt melléklet az eszközök összetételével kapcsolatosan csak tájékoztató jellegű, pontosságáért a felszámoló és az eladó felelősséget nem vállal. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszközök továbbértékesíthetőségével kapcsolatosan a felszámoló és az eladó nem tud tájékoztatást adni. A pályázó nyilatkozatát, hogy minden megvásárolt készletet és eszközt a birtokba adást követő 7 napon belül elszállít a tárolási helyről, tudomásul veszi, hogy a felszámoló 30 napot követően el nem szállított készleteket a vevő költségén megsemmisítteti. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételáron felül 30 000+áfa összegű, adásvételi szerződés készítésével, lebonyolításával kapcsolatos költséget a vételáron felül vállalja megfizetni. Az ajánlati biztosítékok megfizetéséről szóló igazolásokat a pályázathoz csatolni kell.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen pályázati eljárás a vagyonelem második értékesítési eljárása. A pályázati minimálár a 237/2009. korm rendelet 4 § alapján az második értékesítési eljárásban az irányár 70%-a. A minimálárat el nem érő pályázati ajánlatokat a felszámoló további vizsgálat nélkül érvénytelenné nyilvánítja. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást a minimálárat elérő ajánlati árak esetén is eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön, a jelen pályázati felhívás alapján a felszámolónak nincs értékesítési kötelezettsége. A jelen hirdetményhez csatolt mellékletek nagyságrendi tájékoztatást adnak a készletekről, tételes leltár az eljárás alatt nem készült. A felszámoló nem tud tájékoztatást adni a készletek jogszerű továbbértékesítési lehetőségéről, a készletekhez dokumentációt nem tud biztosítani. Amennyiben több megfelelő, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírói nyilvános ártárgyalást tartanak, melyről az érdekelteket értesítik. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2385842/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 08. 29. | 17:00 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 13. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.