Eredménytelenítés ideje
2021. 09. 01. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 09. 01. 10:00

Ismertető

Kaposszerdahely beépítetlen terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Somogy Megyei Kormányhivatal által Kaposszerdahely belterület, 763 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1526 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. Az ingatlan a Kaposvár felé vezető út mellett található, rendkívül elhanyagolt, fákkal, bokrokkal benőtt terület, a vége egy kisebb patak partra fut ki. Bekerítve nincs. A terület a helyi önkormányzat építési szabályzata szerint Lf-4 övezetbe tartozik, mely szerint oldalhatáron álló módon, 30%-ban építhető be, 5,5 m magas épülettel a min 1500 m2 területű terület. Az utcán minden közmű megtalálható, de bekötve nincsenek. A felszámoló a felszámolási eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

Jelentkezési határidő
2021. 08. 16. | 09:00
Pályázat kezdete
2021. 08. 16. | 09:00
Pályázat vége
2021. 09. 01. | 10:00
Ügyszám
8.Fpk.22/2021
EÉR azonosító
P2390146
Becsérték
2 700 000 Ft
Minimálár
2 700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Borex Consulting Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1116 Budapest, Temesvár utca 20.
Cégjegyzékszám
01-10-049592

Adós adatai

Cégnév
SZUPERAGRO Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, Kölcsey utca 61..
Cégjegyzékszám
14 09 313657

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.22/2021 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105) felszámoló által a SZUPERAGRO Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 313657, székhely: 7400 Kaposvár, Kölcsey utca 61..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.22/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 1. 10 óra 00 perckor, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105) felszámoló által a SZUPERAGRO Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 313657, székhely: 7400 Kaposvár, Kölcsey utca 61..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.22/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 16. 09 óra 00 perckor, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105) felszámoló által a SZUPERAGRO Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 313657, székhely: 7400 Kaposvár, Kölcsey utca 61..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2390146.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 105), mint a(z) SZUPERAGRO Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 313657, székhely: 7400 Kaposvár, Kölcsey utca 61..) Kaposvári Törvényszék 8.Fpk.22/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2390146
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 16. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 1. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 135 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „SZUPERAGRO Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a BOREX Consulting Szolgáltató ZRT. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01372573-00300001 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2021. szeptember 1. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Somogy Megyei Kormányhivatal által Kaposszerdahely belterület, 763 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1526 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.
Az ingatlan a Kaposvár felé vezető út mellett található, rendkívül elhanyagolt, fákkal, bokrokkal benőtt terület, a vége egy kisebb patak partra fut ki. Bekerítve nincs.
A terület a helyi önkormányzat építési szabályzata szerint Lf-4 övezetbe tartozik, mely szerint oldalhatáron álló módon, 30%-ban építhető be, 5,5 m magas épülettel a min 1500 m2 területű terület.
Az utcán minden közmű megtalálható, de bekötve nincsenek.

A felszámoló a felszámolási eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 1 526 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 2 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kaposszerdahely
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 763
Ingatlan postai címe: 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 4/E.
Művelési ág: kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 1 526 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: SZUPERAGRO Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolg��ltató Kft. FA

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió Ft kölcsön és járulékai erejéig a BLIZANCI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft jogosult javára,- Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására a BLIZANCI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft jogosult javára,- Végrehajtási jog 288.606,- Ft, azaz kétszáznyolcvannyolcezer-hatszázhat forint főkövetelés és járulékai erejéig a ZNET TELEKOM ZRT jogosult javára,- Végrehajtási jog 968.500,- Ft, azaz kilencszázhatvannyolcezer-ötszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig magánszemély jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a BOREX Consulting Szolgáltató ZRT központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3721, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA Tv. megfelelő rendelkezései az irányadók. Az ingatlan építési teleknek minősül, így a nettó vételi ajánlatot ÁFA fizetési kötelezettség is terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2390146/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 01. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 16. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.