Legmagasabb ajánlat
3 710 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2021. 09. 14. 09:30
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2021. 09. 14. 09:30

Ismertető

Felmondott bányászati jog

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Hungaro-Miner Bt. "f.a" a "Füzérradvány II.-Kvarcit" védnevű bányatelek bányászati jogosultja. A bányászati jogosultság immateriális vagyoni jog, mely adásvétel útján átruházható. A bányatelek Füzérradvány külterület 013/3 hrsz- ú ingatlan alatt fekszik. A bánya nyersanyaga a kvarcit, mely értékes, önmagában szinte egyedülálló kőzet, gyakorlatilag tiszta tömör kvarc, csekély szennyeződéssel. A föld tulajdonosa nem a Hungaro-Miner Bt. "f.a". A földtulajdonos a bérleti jogviszonyt felmondta. A bányászati jog gyakorlásának helyreállítása a vevőt terheli, a felszámoló/eladó garanciát nem vállal, a felelősségét kizárja.

Pályázat kezdete
2021. 08. 06. | 12:00
Pályázat vége
2021. 08. 23. | 12:00
Ügyszám
8 Fpk.73
EÉR azonosító
P2391582
Becsérték
3 000 000 Ft
Minimálár
3 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7
Cégjegyzékszám
13-09-160969

Adós adatai

Cégnév
HUNGARO-MINER Mérnökiroda Betéti Társa„f.a.”
Székhely
8000 Nagykanizsa, Alkotmány utca 39..
Cégjegyzékszám
20-06-038238

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 8 Fpk.73 ügyszámú nyilvános pályázat, a F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7, levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7) felszámoló által a HUNGARO-MINER Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-06-038238, székhely: 8000 Nagykanizsa, Alkotmány utca 39..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, elővásárlási jogra vonatkozó információ került a felszámoló tudomására

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8 Fpk.73 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 23. 12 óra 00 perckor, a F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7, levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7) felszámoló által a HUNGARO-MINER Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-06-038238, székhely: 8000 Nagykanizsa, Alkotmány utca 39..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8 Fpk.73 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 6. 12 óra 00 perckor, a F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7, levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7) felszámoló által a HUNGARO-MINER Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-06-038238, székhely: 8000 Nagykanizsa, Alkotmány utca 39..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2391582.

Pályázati Hirdetmény

A(z) F1 Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160969, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7, levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2 em. 7), mint a(z) HUNGARO-MINER Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-06-038238, székhely: 8000 Nagykanizsa, Alkotmány utca 39..) Zalaegerszegi Törvényszék 8 Fpk.73/2019/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2391582
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 6. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A meghirdetett vagyonelemek tekintetében a pályázat kiírója ajánlati biztosítékot (továbbiakban: bánatpénz) köt ki, a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték a megpályázott vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű becsértéke esetén nettó pályázati irányárának 5 [öt] %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén 10 millió forint irányár után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál magasabb összegű irányár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz(ek) befizetést a felszámoló szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „Hungaro-Miner pályázat” megjegyzéssel a pályázat beadási határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt Budapest Bank Zrt.- nél vezetett bankszámla száma: 10102093-34112500-02005009.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Hungaro-Miner Bt. "f.a" a "Füzérradvány II.-Kvarcit" védnevű bányatelek bányászati jogosultja. A bányászati jogosultság immateriális vagyoni jog, mely adásvétel útján átruházható. A bányatelek Füzérradvány külterület 013/3 hrsz- ú ingatlan alatt fekszik. A bánya nyersanyaga a kvarcit, mely értékes, önmagában szinte egyedülálló kőzet, gyakorlatilag tiszta tömör kvarc, csekély szennyeződéssel. A föld tulajdonosa nem a Hungaro-Miner Bt. "f.a". A földtulajdonos a bérleti jogviszonyt felmondta. A bányászati jog gyakorlásának helyreállítása a vevőt terheli, a felszámoló/eladó garanciát nem vállal, a felelősségét kizárja.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Felmondott bányászati jog

Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 3 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekintésére az EÉR felületén küldött, nyilvános üzenet útján szükséges jelentkezni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § szerint fordított adózású.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálásának alapja: az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjai szerint (a vételár nagysága, teljesítésének határideje).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázó a vételárat átutalással köteles megfizetni adós cég fentiekben – ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó rendelkezéseknél - megjelölt számlájára, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a pályázót terheli. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat nyertese számára a szerződéskötési határidő legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az ajánlattevő nyilatkozni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az ingóság birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonra vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok merülne fel, a pályázati kiírást visszavonja. A pályázók a visszavonás megállapításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati eljárás visszavonásáról történő tájékoztatásnak minősül. Az ajánlati kötöttség a pályázati beadási határidejének utolsó napjától számított 90 nap. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt), a cég képviseletre jogosultjának aláírási nyilatkozatát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolványát, vagy a 2009. évi CXV. törvény 9. §-ban meghatározott hatósági igazolás másolatának közjegyző által hitelesített példányát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását, végezetül „A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye” rovatban valamennyi nyilatkozatot. A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják. A nem nyertes pályázók az eredménytelenség megállapításától - a Cstv 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A bánatpénz az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. A felszámoló egyebek mellett érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot abban az esetben is, ha a felszámolás alatt lévő társaság illetőleg a hitelezői érdekek szempontjából az adós társaság vagyoni elemeinek vagyon összességként történő értékesítése látszik indokoltnak. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A pályázatok bontására és értékelésére az EÉR rendelkezései szerint kerül sor. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A bánatpénz visszafizetésére ez esetben a nem nyertes pályázóknak az ártárgyalás időpontjától számított 8 munkanapon belül kerül sor, melyen a nyertes ajánlat kihirdetésre kerül. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, beszámítást tartalmaz, avagy nem határidőben érkezett, vagy a pályázó bánatpénzt nem, vagy nem a pályázati kiírás szerint helyezte letétbe, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat (ajánlatát) más pályázattól teszi függővé. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázó köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fent. A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2391582/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 14. | 09:30 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2021. 08. 23. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 06. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.