Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 18. 10:28
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 18. 10:28

Ismertető

Herendi ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

8440 Herend, Táncsics u. 51. szám alatt található ingatlan

Jelentkezési határidő
2021. 10. 01. | 10:27
Pályázat kezdete
2021. 10. 01. | 10:27
Pályázat vége
2021. 10. 18. | 10:28
Ügyszám
12.Fpk.70.210
EÉR azonosító
P2391612
Becsérték
45 000 000 Ft
Minimálár
45 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév
SG-Com Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
2800 Tatabánya, Radnóti Miklós utca 7.. B lh. 1. em. 6.
Cégjegyzékszám
11 09 011861

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.70.210 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.) felszámoló által a SG-Com Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11 09 011861, székhely: 2800 Tatabánya, Radnóti Miklós utca 7.. B lh. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.70.210 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 18. 10 óra 28 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.) felszámoló által a SG-Com Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11 09 011861, székhely: 2800 Tatabánya, Radnóti Miklós utca 7.. B lh. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.70.210 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 1. 10 óra 27 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.) felszámoló által a SG-Com Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11 09 011861, székhely: 2800 Tatabánya, Radnóti Miklós utca 7.. B lh. 1. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2391612.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.), mint a(z) SG-Com Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11 09 011861, székhely: 2800 Tatabánya, Radnóti Miklós utca 7.. B lh. 1. em. 6.) Tatabányai Törvényszék 12.Fpk.70.210/2019/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2391612
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 1. 10 óra 27 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 18. 10 óra 28 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 550 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással az Yplon Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára kell befizetni, "SG-Com Kft. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

8440 Herend, Táncsics u. 51. szám alatt található ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 45 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 45 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett lakóház, udvar

Típus: ház
Területe: 946 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Herend
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 180/15
Ingatlan postai címe: 8440 Herend, Táncsics utca 51..
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: Kivett lakóház, udvar
Területnagyság: 946 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: SG-Com Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." - (székhely: 2800 Tatabánya, Radnóti Miklós utca 7. B./1/6, képviseli: Török Csaba felszámolóbiztos - YPLON Kft.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Holtig tartó haszonélvezet jog - magánszemély részéreVégrehajtási jog 2.997.780 Ft. értékben Budapest Főváros ÖnkormányzatVégrehajtási jog 4.080.521 Ft értékben Tatbányai Megyei Jogú Város részéreÖnálló zálogjog 130.236 CHF értékben Capital Hitelház Zrt. részéreJelzálogjog 18.500 CHF értékben Capital Hitelház Zrt. részére

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthetőségének időpontja felől a felszámoló szervezetnél kell érdeklődni (Tel.: 061-200-5464 email: yplon@t-online.hu)

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 86. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak, mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatok benyújtása: Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalon. A pályázat bontása a beadási határidő letelte után követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követő 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat írásban értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az Yplon Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára kell teljesíteni, SG-Com Kft. "fa" - "vételár megfizetése" közleménnyel. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbavételére a teljes vételár megfizetését követő 40. napon került sor-

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlatot benyújtó meghatalmazott meghatalmazását, - az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, - gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, - az ajánlati ár fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, - az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, - az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb,mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, - ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnk tekinti és elfogadja, - ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A feltüntetett ajánlati ár nettó ár. A pályázó minden esetben nettó árat kell, hogy megadjon a pályázatában. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg, azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy a birtokba vétellel és a tulajdonjog átírással összefüggésben felmerülő mindennemű intézkedés és valamennyi egyéb költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleges kártérítési és egyéb felelősség is a pályázót (vevőt) terheli. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele. Nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el az ingatlan adásvételi szerződést, amelynek díja az értékesítési ár 1%-a, de minimum 100.000,- Ft+ÁFA. A pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén a vevőkijelölési jogot nem gyakorolhatja. A hirdetmény 1. hirdetésnek minősül. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint értesítési kötelezettség fennáll.
Az ingatlanra holtig tartó haszonélvezet került felvezetésre, az ingatlanban jelenleg haszonélvező lakik, aki azonban megállapodásban vállalta hogy az ingatlan értékesítése esetén az ingatlant birtokba adja és hozzájárul haszonélvezeti joga törléséhez. Az ingatlan birtokbavételére a teljes vételár megfizetését követő 40. napon került sor.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2391612/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 18. | 10:28 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 01. | 10:27 || A pályázat megkezdődött.