Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 18. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 18. 12:00

Ismertető

Kurityán belterületi ingatlan, üzlethelyiség

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kurityán, Kossuth Lajos út 206. szám alatti, 47/1. hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént. A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-án történő értékesítéshez.

Pályázat kezdete
2021. 10. 01. | 08:00
Pályázat vége
2021. 10. 18. | 12:00
Ügyszám
9.Fpk.209/2019
EÉR azonosító
P2392470
Becsérték
6 000 000 Ft
Minimálár
3 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ARBOLUS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.
Cégjegyzékszám
01-09-358889

Adós adatai

Cégnév
NÁSIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3721 Felsőnyárád, hrsz. utca hrsz. 093/6/A/3.
Cégjegyzékszám
05 09 012578

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.209/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a ARBOLUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358889, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.) felszámoló által a NÁSIKER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 012578 , székhely: 3721 Felsőnyárád, hrsz. utca hrsz. 093/6/A/3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.209/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 18. 12 óra 00 perckor, a ARBOLUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358889, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.) felszámoló által a NÁSIKER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 012578 , székhely: 3721 Felsőnyárád, hrsz. utca hrsz. 093/6/A/3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.209/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 1. 08 óra 00 perckor, a ARBOLUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358889, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.) felszámoló által a NÁSIKER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 012578 , székhely: 3721 Felsőnyárád, hrsz. utca hrsz. 093/6/A/3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2392470.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ARBOLUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358889, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4 em.), mint a(z) NÁSIKER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 012578 , székhely: 3721 Felsőnyárád, hrsz. utca hrsz. 093/6/A/3.) Miskolci 9.Fpk.209/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2392470
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a NÁSIKER Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-95683771 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "NÁSIKER Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kurityán, Kossuth Lajos út 206. szám alatti, 47/1. hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-án történő értékesítéshez.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus: üzlethelyiség
Területe: 409 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 6 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kurityán
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 47/1
Ingatlan postai címe: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 206.
Területnagyság: 409 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: NÁSIKER Kft. ,,f. a.'', Felsőnyárád, 093/6/A/30.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/6. Jelzálogjog 7 M Ft és járulékai erejéig a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány javára.III/12. Végrehajtási jog 2,6 M Ft és járulékai erejéig a NAV javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére a felszámoló 2021. október 11. napján 11 óra és 11 óra 30 perc között lehetőséget biztosít.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az ingatlan-értékesítést áfafizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vétel��rhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni a "NÁSIKER Kft. f.a." Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-95683771 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázatnak tartalmaznia kell: – Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. – Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. – Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével. - Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal. – Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2392470/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 18. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 01. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.