Eredménytelenítés ideje
2021. 11. 02. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 11. 02. 12:00

Ismertető

HZ STEEL S355 lemezhajlító gép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

HZ STEEL S355 lemezhajlító gép A gép maximális nyomóereje 300 kN, hajlítható lemezvastagság 6 mm. A gép még soha nem volt üzembe helyezve. A 2017-ben gyártott gép semmilyen dokumentációval, semmilyen irattal nem rendelkezik. Az ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént. A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-án történő értékesítéshez.

Jelentkezési határidő
2021. 10. 15. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 10. 15. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 02. | 12:00
Ügyszám
7.Fpk.299/2019
EÉR azonosító
P2393563
Becsérték
15 000 000 Ft
Minimálár
10 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 76.
Cégjegyzékszám
01-09-566001

Adós adatai

Cégnév
H&K Acélroppantó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" i utca 9. Cégjegyzékszám: 07 09 027638 Adószám: 25854569-2-07„f.a.”
Székhely
8000 Székesfehérvár, Krasznai utca 9.
Cégjegyzékszám
07 09 027638

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.299/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191) felszámoló által a H&K Acélroppantó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 09 027638, székhely: 8000 Székesfehérvár, Krasznai utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.299/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 2. 12 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191) felszámoló által a H&K Acélroppantó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07 09 027638, székhely: 8000 Székesfehérvár, Krasznai utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.299/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 15. 08 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191) felszámoló által a H&K Acélroppantó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 09 027638, székhely: 8000 Székesfehérvár, Krasznai utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2393563.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) H&K Acélroppantó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07 09 027638, székhely: 8000 Székesfehérvár, Krasznai utca 9.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.299/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2393563
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 15. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 650 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a H&K Acélroppantó Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-85767357 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "H&K Acélroppantó Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

HZ STEEL S355 lemezhajlító gép
A gép maximális nyomóereje 300 kN, hajlítható lemezvastagság 6 mm.
A gép még soha nem volt üzembe helyezve.

A 2017-ben gyártott gép semmilyen dokumentációval, semmilyen irattal nem rendelkezik.

Az ingóság második alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 70%-án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 15 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 10 500 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: HZ STEEL S355 lemezhajlító gép

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem MFB Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 31.) és egy magánszemély tárolásból adódóan ptk. szerinti zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 15 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt vagyontárgy megtekintése 2021. október 20. napján 10 órakor 9514 Kenyeri, Arany János u. 44 sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az értékesítéshez kapcsolódó számla kibocsátását követően 15 napon belül átutalással kell megfizetni a H&K Acélroppantó Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-85767357 sz. bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázatnak tartalmaznia kell: – Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2393563/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 02. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 15. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.