A nyertes ár
315 245 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2021. 08. 23. 14:49

Ismertető

Üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Pegazus- Rent Autópark-kezelő Kft-ben lévő 100 %-os üzletrész.

Jelentkezési határidő
2021. 08. 07. | 14:49
Pályázat kezdete
2021. 08. 07. | 14:49
Pályázat vége
2021. 08. 23. | 14:49
Ügyszám
7:Fpk.2209
EÉR azonosító
P2395741
Becsérték
300 000 Ft
Minimálár
300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
PRIMEX Oktatási Kft.„f.a.”
Székhely
1054 Budapest, Hold utca 15.. 2. em. 1/A.
Cégjegyzékszám
01-09-990228

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7:Fpk.2209 ügyszámú nyilvános pályázat, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a PRIMEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-990228, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 15.. 2. em. 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 315 245 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2395741F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7:Fpk.2209 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 23. 14 óra 49 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a PRIMEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-990228, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 15.. 2. em. 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7:Fpk.2209 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 7. 14 óra 49 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a PRIMEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-990228, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 15.. 2. em. 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2395741.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) PRIMEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-990228, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 15.. 2. em. 1/A.) Fővárosi Törvényszék 7:Fpk.2209/2019/36. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. július 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2395741
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 7. 14 óra 49 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23. 14 óra 49 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10100792-78413800-41000002 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pegazus- Rent Autópark-kezelő Kft-ben lévő 100 %-os üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletrész

Cég neve: Pegazus Rent Autópark-kezelő Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-337479
Cég főtevékenysége: TEÁOR 45-47 Kereskedelem, gépjárműjavítás
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon
Tehermentes: igen
Szavazati jog: 100
Pótbefizetési kötelezettség: Nem ismert

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrésszel kapcsolatos információk a Cégbíróság adatbázisában megtekinthetők.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az üzletész értékesítése az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés f) pontja alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az üzletrész első alkalommal történő értékesítésére került sor.
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2395741/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 08. 23. | 14:49 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 07. | 14:49 || A pályázat megkezdődött.