Eredménytelenítés ideje
2021. 09. 07. 08:01
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 09. 07. 08:01

Ismertető

Bábolna belterület 11 hrsz.-ú 1449 m2 alapterületű lakóház, udvar és pékség1/1 tulajdoni hányadban.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bábolna belterület 11 hrsz.-ú 1449 m2 alapterületű lakóház, udvar és pékség (természetben: Toldi Miklós u. 17.) 1/1 tulajdoni hányadban.

Jelentkezési határidő
2021. 08. 20. | 08:01
Pályázat kezdete
2021. 08. 20. | 08:01
Pályázat vége
2021. 09. 07. | 08:01
Ügyszám
15. Fpk. 70.054
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2397474
Becsérték
44 100 000 Ft
Minimálár
48 510 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
Vida Pékség Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2943 Bábolna, Toldi M. utca 17.
Cégjegyzékszám
11-09-013316

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 15. Fpk. 70.054 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a Vida Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-013316, székhely: 2943 Bábolna, Toldi M. utca 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15. Fpk. 70.054 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 7. 08 óra 01 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a Vida Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-013316, székhely: 2943 Bábolna, Toldi M. utca 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15. Fpk. 70.054 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 20. 08 óra 01 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a Vida Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-013316, székhely: 2943 Bábolna, Toldi M. utca 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2397474.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A), mint a(z) Vida Pékség Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-013316, székhely: 2943 Bábolna, Toldi M. utca 17.) Tatabányai Törvényszék 15. Fpk. 70.054/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2397474
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 20. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 7. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a felszámoló Takarékbanknál vezetett: 73600149-11128478 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Vida Pékség Kft. f.a. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bábolna belterület 11 hrsz.-ú 1449 m2 alapterületű lakóház, udvar és pékség (természetben: Toldi Miklós u. 17.) 1/1 tulajdoni hányadban.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 44 100 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 48 510 000 forint. (a becsérték 110%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar és pékség

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1 449 m²
Állapota: használt
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 44 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bábolna
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 11
Ingatlan postai címe: 2943 Bábolna, Toldi Miklós utca 17.
Művelési ág: lakóház, udvar, pékéség
Területnagyság: 1 449 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóház, udvar és pékség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): zálogjog, végrehajtásijog

Ingatlan állapota: használt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2021. augusztus 31-én 10:00 és 11:00 óra között, Bábolna, Toldi Miklós u. 17. sz. alatt, előzetes bejelentkezés a +36309850776 telefonszámon lehetséges előző nap délig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: az ingatlan és a gépkocsik értékesítése fordított áfás szabályok szerint történik. A minimál ár és az ajánlati ár is nettóban értendőek!

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése adós bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon második hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Vida Pékség Sütőipari Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant/ingóságokat megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét (ingatlan adásvételi szerződéskötés díja: a vételár 1,5%-a+áfa, de minimum 150 eFt+áfa, ingóság esetében 50 eFt+áfa/db) megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Budapesten kerül sor. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 50 eFt + áfa áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2397474/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2397474#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 09. 07. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 20. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.