Eredménytelenítés ideje
2021. 09. 08. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 09. 08. 10:00

Ismertető

Monor, saját használatú út 1/2 tulajdoni aránya

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Pest Megyei Kormányhivatal által Monor külterület 0342/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 6744 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányada. Az ingatlan tulajdoni lapján, a I. részben bejegyzett határozat szerint az ingatlant terheli a Monor külterület 0342/7 és 0342/8 helyrajzi számú ingatlant illető úthasználati szolgalmi jog. A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során második alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

Jelentkezési határidő
2021. 08. 23. | 09:00
Pályázat kezdete
2021. 08. 23. | 09:00
Pályázat vége
2021. 09. 08. | 10:00
Ügyszám
20.Vpk.17/2021
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2399155
Becsérték
3 100 000 Ft
Minimálár
2 480 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1074 Budapest, Dohány utca 12.
Cégjegyzékszám
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév
MEDREX Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1144 Budapest, Tihany utca 38..
Cégjegyzékszám
01 09 686997

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 20.Vpk.17/2021 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109) felszámoló által a MEDREX Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 686997, székhely: 1144 Budapest, Tihany utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 20.Vpk.17/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 8. 10 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109) felszámoló által a MEDREX Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 686997, székhely: 1144 Budapest, Tihany utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 20.Vpk.17/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 23. 09 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109) felszámoló által a MEDREX Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 686997, székhely: 1144 Budapest, Tihany utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2399155.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1475 Budapest, hrsz. Pf.: 109), mint a(z) MEDREX Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 686997, székhely: 1144 Budapest, Tihany utca 38..) Fővárosi Törvényszék 20.Vpk.17/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2399155
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 23. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 8. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 155 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „MEDREX Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00397748-00400008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2021. szeptember 8. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pest Megyei Kormányhivatal által Monor külterület 0342/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 6744 m2 területű ingatlan 1/2 tulajdoni hányada.
Az ingatlan tulajdoni lapján, a I. részben bejegyzett határozat szerint az ingatlant terheli a Monor külterület 0342/7 és 0342/8 helyrajzi számú ingatlant illető úthasználati szolgalmi jog.

A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során második alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 100 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 480 000 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út 1/2 tulajdoni hányada

Típus: kivett saját használatú út
Területe: 6 744 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/2
Becsérték: 3 100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Monor külterület
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 0342/4
Ingatlan postai címe: Monor külterület,
Művelési ág: kivett saját használatú út
Területnagyság: 6 744 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út 1/2 tulajdoni hányada
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: Terheli a Monor külterület 0342/7 és 0342/8 hrszt-t illető úthasználati szolgalmi jog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: MEDREX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog 120 m2 területre az NKM Áramhálózati Kft jogosult javára,- Vezetékjog 42 m2 területre az NKM Áramhálózati Kft jogosult javára,

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs vagyonrendező). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA Tv. hatályos előírásai az irányadók. Az út értékesítése mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt vagyonrendezés alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A vagyonrendező, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A vagyonrendező a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2399155/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 08. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 23. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.