A nyertes ár
11 120 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2021. 11. 02. 12:00

Ismertető

Mezőgazdasági gépek, munkagépek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Mezőgazdasági gépek, munkagépek: - 1 db forgalomból kivont BELARUS traktor (gyártmány: MTZ BELARUS-1523.3, gyártási év: 2014, teljesítmény: 116 kW, hengerűrtartalom: 7120 cm3, üzemanyag: gázolaj) - 1 db ZL20 rakodógép - Rába 180 traktor - területen szanaszét heverő, hiányos, korrodált, talajművelő gépek (tárcsák, ekék, homlokrakodó kanalak stb.) Az ingóság harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént. A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-án történő értékesítéshez.

Jelentkezési határidő
2021. 10. 15. | 08:00
Pályázat kezdete
2021. 10. 15. | 08:00
Pályázat vége
2021. 11. 02. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.83/2020/11
EÉR azonosító
P2404003
Becsérték
9 300 000 Ft
Minimálár
4 650 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 76.
Cégjegyzékszám
01-09-566001

Adós adatai

Cégnév
BIOGÁZ FELPÉC Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
9122 Felpéc, külterület utca 0268/4.
Cégjegyzékszám
08 09 015907

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.83/2020/11 ügyszámú nyilvános pályázat, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191) felszámoló által a BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 015907, székhely: 9122 Felpéc, külterület utca 0268/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 11 120 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2404003F5147
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.83/2020/11 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. november 2. 12 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191) felszámoló által a BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 015907, székhely: 9122 Felpéc, külterület utca 0268/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.83/2020/11 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 15. 08 óra 00 perckor, a LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191) felszámoló által a BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 015907, székhely: 9122 Felpéc, külterület utca 0268/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2404003.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 015907, székhely: 9122 Felpéc, külterület utca 0268/4.) Győri Törvényszék 11.Fpk.83/2020/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2404003
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 15. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 465 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a BIOGÁZ FELPÉC Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-93997360 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) "BIOGÁZ FELPÉC Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK" jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mezőgazdasági gépek, munkagépek:
- 1 db forgalomból kivont BELARUS traktor (gyártmány: MTZ BELARUS-1523.3, gyártási év: 2014, teljesítmény: 116 kW, hengerűrtartalom: 7120 cm3, üzemanyag: gázolaj)
- 1 db ZL20 rakodógép
- Rába 180 traktor
- területen szanaszét heverő, hiányos, korrodált, talajművelő gépek (tárcsák, ekék, homlokrakodó kanalak stb.)

Az ingóság harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 650 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőgazdasági gépek, munkagépek

Típus: Mezőgazdasági gép
Tehermentes: nem - Jelzálogjog terheli 450.000.000,- Ft tőkeösszeg és járulékai erejéig Hochreiter Holding GMBH. (93530 Schnaitsee, Stangern str. 12.) javára.
Mennyisége: 4 db
Becsérték: 9 300 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyon 2021. október 25. napján 10:00 és 10:30 között Felpéc Külterület 0268/4 hrsz. alatt megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni a "BIOGÁZ FELPÉC Kft. f.a." Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-93997360 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázatnak tartalmaznia kell: – Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát. – Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével- Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2404003/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 11. 02. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 15. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2404003F5442 kommentje:

  Köszönöm! Jövök. Tisztelettel Duna Tibor

 • || P2404003F5442 kommentje:

  Üdvözlöm. A cégközlönyben leírt megtekintési időpont aktuális?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Igen, a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően. Tisztelettel: Gáspár János felszámolóbiztos

 • || P2404003F2686 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! Szeretnénk megtekinteni a mezőgazdasági gépeket.

 • || P2404003F1666 kommentje:

  .

 • || P2404003F9542 kommentje:

  ...

 • || P2404003F9542 kommentje:

  ...

 • || P2404003F3937 kommentje:

  ,

 • || P2404003F9542 kommentje:

  .