Eredménytelenítés ideje
2021. 09. 27. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 09. 27. 12:00

Ismertető

IVECO Daily kosaras személyemelővel

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

KTV023 frsz-ú IVECO Daily típusú kosaras személyemelővel szerelt tehergépkocsi, melynek indító kulcsai, okmányai nem állnak rendelkezésre, a jármű jobbkormányos kivitel.

Pályázat kezdete
2021. 09. 10. | 12:00
Pályázat vége
2021. 09. 27. | 12:00
Ügyszám
50.Fpk.506
EÉR azonosító
P2404975
Becsérték
1 200 000 Ft
Minimálár
1 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MORECO Tanácsadó Kft
Székhely
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.
Cégjegyzékszám
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév
Novotron Informatikai Zrt.„f.a.”
Székhely
1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H ép.
Cégjegyzékszám
01-10-044323

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 50.Fpk.506 ügyszámú nyilvános pályázat, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Novotron Informatikai Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-044323, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 50.Fpk.506 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Novotron Informatikai Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-044323, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 50.Fpk.506 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 10. 12 óra 00 perckor, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Novotron Informatikai Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-044323, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2404975.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) Novotron Informatikai Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-044323, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H ép.) Fővárosi Törvényszék 50.Fpk.506/2021/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2404975
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 10. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára "Novotron Informatikai Zrt. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

KTV023 frsz-ú IVECO Daily típusú kosaras személyemelővel szerelt tehergépkocsi, melynek indító kulcsai, okmányai nem állnak rendelkezésre, a jármű jobbkormányos kivitel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: IVECO Daily kosaras személyemelővel

Típus: Jármű
Gyártási idő: 2001.
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: nem NAV végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A jármű Táton megtekinthető az EÉR rendszeren előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötésig kell megfizetni a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára "Novotron Informatikai Zrt. "f.a." vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon bel��l kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy egyenkénti megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámoló részéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 100%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt első pályázati felhívás. Jelen eljárásban a 300/2017. (X.17.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti jogosult hitelezők értesítése megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2404975/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 27. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 10. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2404975F2 kommentje:

    ?

  • || P2404975F1 kommentje:

    .