A nyertes ár
3 015 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2021. 09. 26. 21:18

Ismertető

Záhony külterület "kivett telephely"

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Záhony külterület "kivett telephely"

Pályázat kezdete
2021. 09. 26. | 16:00
Pályázat vége
2021. 09. 26. | 21:18
Ügyszám
9.Vpk.54
EÉR azonosító
P2407360
Becsérték
1 500 000 Ft
Minimálár
1 500 000 Ft
Kikiáltási ár
1 720 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
GRANAXIS CONSULT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1134 Budapest, Dózsa György út 150.
Cégjegyzékszám
01-09-370006

Adós adatai

Cégnév
M.F. SZEMAFOR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "vagyonrendezés" törölt cég
Székhely
1213 Budapest, Csalitos utca 11.
Cégjegyzékszám
01 09 693033

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Vpk.54 ügyszámú nyilvános pályázat, a GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) vagyonrendező által a M.F.SZEMAFOR Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 693033, székhely: 1213 Budapest, Csalitos utca 11.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 015 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P2407360F2
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a vagyonrendező által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) vagyonrendező által a M.F.SZEMAFOR Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 693033, székhely: 1213 Budapest, Csalitos utca 11.) szembeni, 9.Vpk.54 ügyszámú vagyonrendezési eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) vagyonrendező által a M.F.SZEMAFOR Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 693033, székhely: 1213 Budapest, Csalitos utca 11.) szembeni, 9.Vpk.54 ügyszámú vagyonrendezési eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) vagyonrendező a(z) M.F.SZEMAFOR Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 693033, székhely: 1213 Budapest, Csalitos utca 11.) szemben folytatott vagyonrendezési eljárás keretében, a(z) 9.Vpk.54 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2407360

Az ártárgyalás kezdete: 2021. szeptember 26. 16 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2021. szeptember 26. 21 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Vpk.54 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 20. 12 óra 00 perckor, a GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) vagyonrendező által a M.F.SZEMAFOR Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 693033, székhely: 1213 Budapest, Csalitos utca 11.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Vpk.54 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. augusztus 30. 12 óra 00 perckor, a GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) vagyonrendező által a M.F.SZEMAFOR Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 693033, székhely: 1213 Budapest, Csalitos utca 11.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2407360.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.), mint a(z) M.F.SZEMAFOR Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 01 09 693033, székhely: 1213 Budapest, Csalitos utca 11.) Fővárosi Törvényszék 9.Vpk.54/2021/8.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. augusztus 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2407360
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. augusztus 30. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyontárgy 1. alkalommal való meghirdetésében az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Granaxis Consult Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-93812586 bankszámlájára kell befizetni „M.F. SZEMAFOR Kft. "vagyonrendezés" ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a vagyonrendező a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Záhony külterület "kivett telephely"

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus: kivett telephely
Területe: 5 327 m²
Állapota: "elvadult terület"
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Záhony
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 039/2
Ingatlan postai címe: Záhony, hrsz. 039/2
Művelési ág: kivett telephely
Területnagyság: 5 327 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett telephely
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog: bányaszolgalmi jog,

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: M.F. SZEMAFOR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "vagyonrendezés alatt"1213 Budapest, Csalitos u 11.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 2 végrehajtási jog

Ingatlan állapota: "elvadult terület"

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az EÉR felületén előzetes egyeztetés alapján.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a vagyonrendező által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatok benyújtása: Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalon. A pályázat kiértékelése a beadási határidő leteltét követő 10 napon belül történik. Vagyonrendező az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az Granaxis Consult Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-93812586 bankszámlájára kell teljesíteni, „M.F. SZEMAFOR Kft. "vagyonrendezés" - "vételár megfizetése" közleménnyel. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A vagyonrendező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a vagyonrendező által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, telefonszámát, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban - jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a vagyonrendező a befizetett ajánlati biztosítékot visszautalhassa, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni, az ingatlant terhelő – jelenleg nem ismert – esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat az eladótól átvállalja. Vagyonrendező nyilatkozik, hogy nincs tudomása környezeti kárról, teherről. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások költségeit vállalja, - az ingatlan adásvételi szerződések elkészítésében, ellenjegyzésében eljáró ügyvéd kiválasztása a vagyonrendező jogosultsága, szerződés díjazása a vételár 1%, ill. min.100.000,-Ft +ÁFA - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása az ajánlati biztosíték átutalásáról, ill. befizetéséről, - a kialakult vételár megfizetésére 15 napon belüli teljesítést vállal.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A feltüntetett ajánlati ár nettó ár. A pályázó minden esetben nettó árat kell, hogy megadjon a pályázatában. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a vagyonrendező kizárja. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg, azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy a birtokba vétellel és a tulajdonjog átírással összefüggésben felmerülő mindennemű intézkedés és valamennyi egyéb költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleges kártérítési és egyéb felelősség is a pályázót (vevőt) terheli. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele. A vagyonrendező felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges sz��ndékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a vagyonrendezőnek írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. A hirdetmény 1. hirdetésnek minősül. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2407360/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 26. | 21:18 || Az új ártárgyalás véget ért.

2021. 09. 26. | 21:08 || P2407360F2 3 015 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 21:06 || P2407360F3 3 000 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 21:04 || P2407360F2 2 715 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 21:03 || P2407360F3 2 700 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 21:01 || P2407360F2 2 315 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 21:01 || P2407360F3 2 300 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 20:59 || P2407360F2 2 015 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 20:59 || P2407360F3 2 000 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 20:57 || P2407360F2 1 720 000 Ft licitet tett.

2021. 09. 26. | 16:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2021. 09. 20. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 08. 30. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2407360F1 kommentje:

    Tisztelt Vagyonrendező! Van a területen felépítmény? Mi az övezeti besorolása? Képet tud küldeni az advisoringatlan@gmail.com címre? Köszönettel: Érdeklődő

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A vagyonrendező tudomása szerint nincs felépítmény a területen. Az övezeti besorolásáról nincs tudomásunk. Képet sajnos nem tudunk küldeni. Tisztelettel, Vagyonrendező