Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 11. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 11. 14:00

Ismertető

Eladó a hajdúnánási Black Man Club

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Hajdúnánás belterület 3480 hrsz-ú ingatlan, mely természetben Hajdúnánás Nikodemusz István 24.sz. alatt található

Pályázat kezdete
2021. 09. 25. | 08:00
Pályázat vége
2021. 10. 11. | 14:00
Ügyszám
1.Fpk.7
EÉR azonosító
P2410937
Becsérték
83 800 000 Ft
Minimálár
83 800 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Profinitó Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Páva utca 8.
Cégjegyzékszám
01-09-358715

Adós adatai

Cégnév
ENERGIE 95 Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Bt.„f.a.”
Székhely
4080 Hajdúnánás, Marx Károly utca 24..
Cégjegyzékszám
09-06-004912

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.7 ügyszámú nyilvános pályázat, a Profinitó Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358715, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1450 Budapest, Ilka utca 58. fszt em. 3) felszámoló által a ENERGIE 95 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-004912, székhely: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.7 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 11. 14 óra 00 perckor, a Profinitó Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358715, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1450 Budapest, Ilka utca 58. fszt em. 3) felszámoló által a ENERGIE 95 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-06-004912, székhely: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.7 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 25. 08 óra 00 perckor, a Profinitó Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358715, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1450 Budapest, Ilka utca 58. fszt em. 3) felszámoló által a ENERGIE 95 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-004912, székhely: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly utca 24..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2410937.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Profinitó Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358715, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1450 Budapest, Ilka utca 58. fszt em. 3), mint a(z) ENERGIE 95 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-06-004912, székhely: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly utca 24..) Debreceni Törvényszék 1.Fpk.7/2020/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2410937
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 25. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 11. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 714 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítéknak a Profinitó Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12012204-01757938-00300005 számú bankszámlájára ENERGIE 95 Bt. ”f.a.” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni szükséges. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (ajánlati biztosíték) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hajdúnánás belterület 3480 hrsz-ú ingatlan, mely természetben Hajdúnánás Nikodemusz István 24.sz. alatt található

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 83 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 83 800 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett kultúrház

Típus: kivett kultúrház
Területe: 842 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hajdúnánás
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 3480
Ingatlan postai címe: 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István utca 24..
Művelési ág: Kivett kultúrház
Területnagyság: 842 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett kultúrház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog- Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - 10.000.000 FtVégrehajtási jog- ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület - 531.824 FtVégrehajtási jog - Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -8.501.913 FtVégrehajtási jog- - ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület - 175.483 FtVégrehajtási jog- - ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület - 275.642 Ft

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetőek. Az egyeztetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás, az adót a vevő fizeti. Amennyiben a vevő nem áfa alany, 27% áfa kerül felszámításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az ajánlott vételár.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Profinitó Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12012204-01757938-00300005 számú bankszámlájára ENERGIE 95 Bt. „f.a.” megjelölésével kell megfizetni.Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat - Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a összeg – de minimum 100.000 Ft, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról.
A felszámoló nyilatkozik, hogy az eljárásban ez az első nyilvános pályázat.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2410937/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 11. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 25. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.