Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 09. 12:46
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 09. 12:46

Ismertető

Ingatlan (Csabacsűd, Békésszentandrás)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Csabacsűd belterület 58. hrsz, Békésszentandrás belterület 95/8 hrsz és 1872/2 hrsz

Pályázat kezdete
2021. 09. 24. | 12:46
Pályázat vége
2021. 10. 09. | 12:46
Ügyszám
16.Fpk.67
EÉR azonosító
P2413586
Becsérték
17 000 000 Ft
Minimálár
17 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MODIX Ügyvitelszervező és Szolgáltató KFT
Székhely
1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-064045

Adós adatai

Cégnév
KÖRÖSTEXT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.
Cégjegyzékszám
04 09 004957

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.67 ügyszámú nyilvános pályázat, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a KÖRÖSTEXT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 004957, székhely: 5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.67 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 9. 12 óra 46 perckor, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a KÖRÖSTEXT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 09 004957, székhely: 5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.67 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 12 óra 46 perckor, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a KÖRÖSTEXT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 004957, székhely: 5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2413586.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) KÖRÖSTEXT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 004957, székhely: 5540 Szarvas, Tanya III tanya III. 522 ép.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.67/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2413586
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 24. 12 óra 46 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 9. 12 óra 46 perc

Ajánlati biztosíték összege: 710 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték 710.000 forintos összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Köröstext Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok részére elkülönített Budapest Banknál vezetett 10102086-10414000-01004009 számlaszámú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csabacsűd belterület 58. hrsz, Békésszentandrás belterület 95/8 hrsz és 1872/2 hrsz

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Típus: fejlesztési terület
Területe: 800 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Békésszentandrás
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 95/8
Ingatlan postai címe: 5561 Békésszentandrás, Kinizsi utca 95/8 hrsz.
Művelési ág: kivett beépítetlen terület
Területnagyság: 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog NAV javára

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

Típus: ipari ingatlan
Területe: 1 393 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 10 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Csabacsűd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 58
Ingatlan postai címe: 5551 Csabacsűd, József Attila utca 8..
Területnagyság: 1 393 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog magánszemély javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az értékelt ingatlan tulajdoni lap szerint kivett ipartelep, természetben egy kereskedelmi egység éskét melléképület található területén.Az épület oldalhatáron állóan, hagyományos technológiával, tégla falazattal, földszint + magastetőszintosztással épült az 1970-es években. Az épületet a József Attila utca felől, közvetlen utcafrontróllehet megközelíteni. Műszaki állapota közepes. Falai festettek. Burkolatai kerámialap lap, simított beton. Nyílászárói fa szerekezetek. Fűtés ésmelegviz ellátás feltételezhetően jelenleg nincs az épületben. Telekre eközmű térkép alapjánösszközműves telek, jelenleg feltételezhetően a szolgáltatások kikötésre kerültek. Az épület alapterülete 173 m2

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett gazdasági épület, udvar

Típus: ipari ingatlan
Területe: 751 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 5 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Békésszentandrás
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1872/2
Ingatlan postai címe: 5561 Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 1. 1 ép.
Területnagyság: 751 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett gazdasági épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Köröstext Kft. "f.a."5540 Szarvas, Tanya III 522.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog magánszemély javára

Az ingatlan tartozékai: Az értékelt ingatlan tulajdoni lap szerint kivett gazdasági épület, udvar. Az épület szabadon állóan, hagyományos technológiával, vegyes falazattal, földszint + magastető szintosztással épült az 1950-es években. Az épületet a Bethlen Gábor utca felől lehet megközelíteni.Az épület alaprajza a jelenlegi funkciónak megfelelően kialakított. Műszaki állapota gyenge. Falai festettek. Burkolatai kerámialap lap, simított beton. Nyílászárói fa szerekezetek. Fűtés ésmelegviz ellátás jelenleg nincs az épületben. Telekre eközmű térkép alapján vezetékes víz és csatornalett bevezetve, utcában további közművek megtalálhatók (gáz, villany).Az ingatlan területén nyitott oldalfalú ~71 m2 alapterületű melléképület található. Földhivatalinyilvántartásban nem szerepel. Gazdasági épülethez hátsókert felől bővítményt létesítettek, amely szintén nem szerepel a térképmásolaton.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak külső megtekinthetőségét. Békésszentandrás 1872/2 és Csabacsűd 58. hrsz vonatkozásában a felszámoló birtokon kívül esik, így a belső megtekintést nem áll módjában biztosítani.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie (forintban) átutalással az adásvételi szerződés rendelkezési szerint. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49. (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 300.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár az irányár 100 %-a. A felszámoló a pályázatban szereplő ingatlanokat kizárólag együttesen értékesíti. A pályázatot kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy jelenleg a pályázat tárgyát képező Csabacsűd 58. hrsz, valamint a Békésszentandrás belterület 1872/2 hrsz vonatkozásában birtokon kívül esik. A csabacsűdi ingatlant magánszemély ismeretlen szerződés alapján használja, míg a békésszentandrási ingatlant egy társaság bérli. Erre tekintettel az ingatlan birtokának átruházása a Ptk.) 5:3 § (4) bekezdése szerint, az ingatlan birtoka visszakövetelése iránti igény átruházásával valósul meg, így a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos tulajdonosi jogérvényes az ingatlant megvásárló vevő feladata. A pályázatot kiíró eladó a jogszavatosságát az ingatlanon fennálló bérleti jogviszony vonatkozásában teljes körűen kizárja. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2413586/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 09. | 12:46 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 24. | 12:46 || A pályázat megkezdődött.