A nyertes ár
2 260 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 10. 19. 08:01

Ismertető

Iveco 35C 15 típusú tehergépkocsi (LNC-223)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Iveco 35C 15 típusú tehergépkocsi LNC-223, Szalay hőszigetelt felépítménnyel és Carrier típusú raktréhűtővel szerelt. Nem indítható. Műszaki érvényessége lejárt. 2998 cm3. Gyártási év: 2009.

Pályázat kezdete
2021. 10. 01. | 08:01
Pályázat vége
2021. 10. 19. | 08:01
Ügyszám
6. Fpk. 3.189
EÉR azonosító
P2414144
Becsérték
1 900 800 Ft
Minimálár
1 900 800 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A
Cégjegyzékszám
01-09-887338

Adós adatai

Cégnév
DAMA-TURA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1105 Budapest, Kőrösi-Csoma Sándor utca 53-55..
Cégjegyzékszám
01-09-978446

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6. Fpk. 3.189 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a DAMA-TURA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-978446, székhely: 1105 Budapest, Kőrösi-Csoma Sándor utca 53-55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 260 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2414144F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6. Fpk. 3.189 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 19. 08 óra 01 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a DAMA-TURA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-978446, székhely: 1105 Budapest, Kőrösi-Csoma Sándor utca 53-55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 3.189 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 1. 08 óra 01 perckor, a Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A) felszámoló által a DAMA-TURA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-978446, székhely: 1105 Budapest, Kőrösi-Csoma Sándor utca 53-55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2414144.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ariadné Válságkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A, levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1 em. 2/A), mint a(z) DAMA-TURA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-978446, székhely: 1105 Budapest, Kőrösi-Csoma Sándor utca 53-55..) Fővárosi Törvényszék 6. Fpk. 3.189/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2414144
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 1. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 19. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 95 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a cég OTP banknál vezetett 11749008-20189196-00000000 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, amelynek legkésőbb pályázat határidejéig jóváíródnia kell a megadott számlán. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül – kamat mentesen -visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Iveco 35C 15 típusú tehergépkocsi LNC-223, Szalay hőszigetelt felépítménnyel és Carrier típusú raktréhűtővel szerelt. Nem indítható. Műszaki érvényessége lejárt. 2998 cm3. Gyártási év: 2009.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 900 800 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 900 800 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iveco 35C 15 típusú thgpk (LNC-223)

Típus: Jármű
Márka: Iveco
Modell: 35 C 15
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 2009.
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 2 998
Ajtók száma: 2
Ülések száma: 3
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 900 800 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Előre egyeztetett időpontban (tel: 30/660-1658) Zalaegerszegen, 2021.10.12-én 10 és 11 óra között. Bejelentezés: előző nap déig, kizárólag 9-15 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek.Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése adós bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelem első hirdetése. A minimál árak a becsértékek 100%-ban kerültek meghatározásra.Felszámoló a beérkezett (érvényes) pályázatokat a legmagasabb vételi ajánlat szerint értékeli. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Dama-Tura Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását eszközönként, külön.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- természetes személy esetén: a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét, a megajánlott nettó vételárat,- jogi személy esetén: a pályázó nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat,valamint (természetes- és jogi személy esetén is) a következő nyilatkozatokat:nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett ingók műszaki és esztétikai állapotát megismerte, ajánlatát ezek ismeretében tette - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gépkocsi bemutatásáról készült tenderfüzet az EÉR-ben 6350,- Ft-ért letölthető.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2414144/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2414144#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 10. 19. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 01. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2414144F1 kommentje:

    .