A nyertes ár
8 575 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 10. 17. 22:31

Ismertető

Hollókőn kivett beépítetlen terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Hollókőn kivett beépítetlen terület

Pályázat kezdete
2021. 10. 17. | 16:00
Pályázat vége
2021. 10. 17. | 22:31
Ügyszám
53.Fpk.2.450
EÉR azonosító
P2415642
Becsérték
7 300 000 Ft
Minimálár
7 300 000 Ft
Kikiáltási ár
7 525 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
GRANAXIS CONSULT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1134 Budapest, Dózsa György út 150.
Cégjegyzékszám
01-09-370006

Adós adatai

Cégnév
MOKOT IMMO Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01 09 298978

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 53.Fpk.2.450 ügyszámú nyilvános pályázat, a GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) felszámoló által a MOKOT IMMO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 298978, székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 8 575 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2415642F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) felszámoló által a MOKOT IMMO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 298978, székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt em. 1) adóssal szembeni, 53.Fpk.2.450 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) felszámoló által a MOKOT IMMO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 298978, székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt em. 1) adóssal szembeni, 53.Fpk.2.450 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) felszámoló a(z) MOKOT IMMO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 298978, székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt em. 1) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 53.Fpk.2.450 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P2415642

Az ártárgyalás kezdete: 2021. október 17. 16 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2021. október 17. 21 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 53.Fpk.2.450 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 30. 12 óra 00 perckor, a GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) felszámoló által a MOKOT IMMO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 298978, székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 53.Fpk.2.450 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 10. 12 óra 00 perckor, a GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.) felszámoló által a MOKOT IMMO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 298978, székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415642.

Pályázati Hirdetmény

A(z) GRANAXIS CONSULT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-370006, székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150., levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.), mint a(z) MOKOT IMMO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 298978, székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt em. 1) Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.2.450/2019/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415642
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 10. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 365 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyontárgy 1. alkalommal való meghirdetésében az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Granaxis Consult Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-93812586 bankszámlájára kell befizetni „MOKOT IMMO Kft. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hollókőn kivett beépítetlen terület

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 1 211 m²
Állapota: A fenti ingatlanok birtokával az Eladó közvetlenül nem rendelkezik.
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 7 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hollókő
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 89/35
Ingatlan postai címe: 3176 Hollókő, hrsz. 89/35
Művelési ág: kivett
Területnagyság: 1 211 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: MOKOT IMMO Kft. "f.a."1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: A fenti ingatlanok birtokával az Eladó közvetlenül nem rendelkezik.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan címén, önállóan.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatok benyújtása: Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalon. A pályázat kiértékelése a beadási határidő leteltét követő 10 napon belül történik. Felszámoló az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az Granaxis Consult Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-93812586 bankszámlájára kell teljesíteni, „MOKOT IMMO Kft. "f.a." - "vételár megfizetése" közleménnyel. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, telefonszámát, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban - jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot visszautalhassa, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni, az ingatlant terhelő – jelenleg nem ismert – esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat az eladótól átvállalja. Felszámoló nyilatkozik, hogy nincs tudomása környezeti kárról, teherről. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások költségeit vállalja, - az ingatlan adásvételi szerződések elkészítésében, ellenjegyzésében eljáró ügyvéd kiválasztása a felszámoló jogosultsága, szerződés díjazása a vételár 1%, ill. min.100.000,-Ft +ÁFA - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a ajánlati biztosíték átutalásáról, ill. befizetéséről, - a kialakult vételár megfizetésére 15 napon belüli teljesítést vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti ingatlanok birtokával az Eladó közvetlenül nem rendelkezik. Birtokbavétel a nyertes pályázó feladata, költsége. A Felszámoló az ingatlanok kiürítéséért nem vállal felelősséget, azt a vevőnek kell magára vállalnia.A feltüntetett ajánlati ár nettó ár. A pályázó minden esetben nettó árat kell, hogy megadjon a pályázatában. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg, azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy a birtokba vétellel és a tulajdonjog átírással összefüggésben felmerülő mindennemű intézkedés és valamennyi egyéb költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleges kártérítési és egyéb felelősség is a pályázót (vevőt) terheli. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. A hirdetmény 1. hirdetésnek minősül. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415642/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 17. | 22:31 || Az új ártárgyalás véget ért.

2021. 10. 17. | 22:21 || P2415642F1 8 575 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:21 || P2415642F1640 8 550 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:12 || P2415642F1 8 525 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:11 || P2415642F1640 8 500 000 Ft licitet tett (levédett ajánlat).

2021. 10. 17. | 22:11 || P2415642F1 8 500 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:10 || P2415642F1640 8 425 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:10 || P2415642F1 8 400 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:10 || P2415642F1640 8 375 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:10 || P2415642F1 8 350 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:10 || P2415642F1640 8 325 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:10 || P2415642F1 8 300 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:10 || P2415642F1640 8 275 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:01 || P2415642F1 8 250 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 22:00 || P2415642F1640 8 225 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:56 || P2415642F1 8 200 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:56 || P2415642F1640 8 175 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:56 || P2415642F1 8 150 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:56 || P2415642F1640 8 125 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:55 || P2415642F1 8 100 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:55 || P2415642F1640 8 075 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:55 || P2415642F1 8 050 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:55 || P2415642F1640 8 025 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:46 || P2415642F1 8 000 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:43 || P2415642F1640 7 975 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:34 || P2415642F1 7 950 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:34 || P2415642F1640 7 925 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:25 || P2415642F1 7 900 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:24 || P2415642F1640 7 875 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:15 || P2415642F1 7 850 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:12 || P2415642F1640 7 825 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:11 || P2415642F1 7 800 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:06 || P2415642F1640 7 675 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:00 || P2415642F1 7 650 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 21:00 || P2415642F1640 7 625 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 20:55 || P2415642F1 7 600 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 20:54 || P2415642F1640 7 575 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 20:53 || P2415642F1 7 550 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 20:52 || P2415642F1640 7 525 000 Ft licitet tett.

2021. 10. 17. | 16:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2021. 09. 30. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 10. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.