Eredménytelenítés ideje
2021. 09. 27. 13:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 09. 27. 13:00

Ismertető

Pótkocsik lista szerint

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Pótkocsik lista szerint

Pályázat kezdete
2021. 09. 11. | 13:00
Pályázat vége
2021. 09. 27. | 13:00
Ügyszám
9.Fpk.264
EÉR azonosító
P2415958
Becsérték
6 500 000 Ft
Minimálár
6 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév
Boros Road Logistic Kft.„f.a.”
Székhely
6000 Kecskemét, Mécses utca 52..
Cégjegyzékszám
03-09-130617

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.264 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a Boros Road Logistic Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-130617, székhely: 6000 Kecskemét, Mécses utca 52..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.264 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 27. 13 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a Boros Road Logistic Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-130617, székhely: 6000 Kecskemét, Mécses utca 52..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.264 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 11. 13 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108) felszámoló által a Boros Road Logistic Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-130617, székhely: 6000 Kecskemét, Mécses utca 52..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415958.

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1 em., levelezési cím: 1581 Budapest, hrsz. Pf.: 108), mint a(z) Boros Road Logistic Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-130617, székhely: 6000 Kecskemét, Mécses utca 52..) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.264/2020. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415958
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 11. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 27. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 325 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell megfizetni Boros Road Logistic Kft. fa megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pótkocsik lista szerint

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tehergépkocsik és pótkocsik lista szerint

Típus: Jármű
Tehermentes: igen
Mennyisége: 4 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére önállóan lehetőség van Boros László (mint telephely tulajdonossal, bérlővel) történő előzetes telefonos (06-70-632-4004) egyeztetést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingó értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A megajánlott legmagasabb vételár alapján kerül elbírálásra a pályázat.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 15 nap. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni, mely a vételár 1%-a, de minimum 50.000.-Ft.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor. A vagyontárgyak elszállításáról a vevő köteles gondoskodni a tulajdonba adással egyidejűleg, ellenkező esetben a további tárolási díj a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megvásárlásra felkínált ingóvagyonra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal. A becsérték az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Jelen pályázat az ingatlanok első értékesítési hirdetménye, mely a hitelezőkkel egyeztetve kerül közzétéve. A felszámoló felhívja az érdeklődők figyelmét hogy az ingóságok tekintetében sem kulcsokkal, sem dokumentumokkal nem rendelkezik, azok a megtekintett állapotban kerülnek átadásra. Erre tekintettel, ezúton is tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az esetlegesen felmerülő hibákért, károkért, irathiányért semmiféle felelősséget nem vállal, az ezért való helytállását ezúton is kifejezetten, teljes mértékben kizárja. Kérjük Önöket, hogy csak ennek tudatában, elfogadása mellett nyújtsák be pályázatukat.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415958/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 27. | 13:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 11. | 13:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2415958F1 kommentje:

    Megtekintési időpontot szeretnék kérni!

  • || Értékesítő kommentje:

    : A vagyontárgy megtekintésére önállóan lehetőség van Boros László (mint telephely tulajdonossal, bérlővel) történő előzetes telefonos (06-70-632-4004) egyeztetést követően.