Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 09. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 09. 14:00

Ismertető

Budapest, Dessewffy u. 13. lakás

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Budapest, VI. kerület belterület 29159/0/A/3 hrsz-ú, 1066 Budapest, Dessewffy utca 13. fszt. 1. szám alatti, 25 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan 10/100-ad tulajdoni hányada.

Pályázat kezdete
2021. 09. 24. | 14:00
Pályázat vége
2021. 10. 09. | 14:00
Ügyszám
7.Vpk.8
EÉR azonosító
P2415988
Becsérték
4 000 000 Ft
Minimálár
4 000 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
MAGURO Metál Ipari és Kereskedelmi Kft. törölt cég
Székhely
7717 Kölked, II. Lajos utca 19.
Cégjegyzékszám
02-09-061641

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Vpk.8 ügyszámú nyilvános pályázat, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a MAGURO Metál Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-061641, székhely: 7717 Kölked, II. Lajos utca 19.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A pályázó által megajánlott vételár kirívóan alacsony. Az értékesítési eljárás eredménytelenségére tekintettel az értékesítő intézkedik ismételt nyilvános pályázati felhívás megjelentetéséről.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Vpk.8 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 9. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a MAGURO Metál Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-061641, székhely: 7717 Kölked, II. Lajos utca 19.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Vpk.8 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) vagyonrendező által a MAGURO Metál Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-061641, székhely: 7717 Kölked, II. Lajos utca 19.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415988.

Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) MAGURO Metál Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 02-09-061641, székhely: 7717 Kölked, II. Lajos utca 19.) Pécsi Törvényszék 7.Vpk.8/2019/6. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415988
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 24. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 9. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a Help Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "Maguro Metál Kft. vra. - pályázat ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest, VI. kerület belterület 29159/0/A/3 hrsz-ú, 1066 Budapest, Dessewffy utca 13. fszt. 1. szám alatti, 25 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan 10/100-ad tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Budapest, 29159/0/A/3 hrsz-ú lakás

Típus: lakás
Területe: 25 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 10/100

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 29159/0/A/3
Ingatlan postai címe: 1066 Budapest, Dessewffy utca 13. fszt. em. 1
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: lakás
Területnagyság: 25 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Budapest, 29159/0/A/3 hrsz-ú lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: "MAGURO" Metál Ipari és Kereskedelmi Kft. "fa" (7717 Kölked, II. Lajos utca 19.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó összegben került megjelölésre, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően törölt cég esetén ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A vagyonrendező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor a vagyonrendező által kijelölt ügyvéd közreműködésével. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: - gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldánya; - magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe; - Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, - vállalt fizetési feltételeket. Az értékesítésre kerülő ingatlanért és annak egyes részeiért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos költségek (pl. földhivatali költségtérítés, ügyvédi díj) és vagyonátruházási illeték a pályázót (vevőt) terheli. A vagyonrendező tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a vagyonrendező kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a vagyonrendező elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonrendező felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

Jelen értékesítési hirdetménynél a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgy az adott vagyonrendezési eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2415988/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 09. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 24. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2415988F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Sajnos a Tegnapi napon hiába várakoztam az ingatlan megtekintésére nem volt ott az önök részről senki! Az október 5-ei megtekintésre lesz lehetőségem?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A bemutatással megbízott személy a jelzett napon az értékesíteni kívánt ingatlanban tartózkodott, sajnáljuk, hogy nem sikerült megtekinteni az ingatlant. Természetesen az október 5-i megtekintés lehetséges ugyan abban az időpontban. Tájékoztatunk minden érdeklődőt továbbá, hogy az október 5-i megtekintési napon az ingatlan bemutatásával megbízott személy a 06-30/241-2621 telefonszámon elérhető, aki az ingatlanba történő bejutást is biztosítja az érdeklődők számára. Tisztelettel.

 • || P2415988F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az ingatlant mikor lehet megtekinteni? Köszönettel A

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan megtekintésére 2021. szeptember 28-án (kedden) 15:00 - 16:00 óra és 2021. október 05-én (kedden) 15:00 - 16:00 óra közötti időpontokban van lehetőség.

 • || P2415988F3 kommentje:

  Tisztelt,érdeklődők.Hova ez a kapkodás?2021.09.24 .majd akkor kaptok választ,ugyanis,elkell olvasni,a közleményt.Elsem kezdődött még…..

 • || P2415988F2 kommentje:

  Tisztelt felszámoló megtekintésére szeretnék jelentkezni, válaszát előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan megtekintésére 2021. szeptember 28-án (kedden) 15:00 - 16:00 óra és 2021. október 05-én (kedden) 15:00 - 16:00 óra közötti időpontokban van lehetőség.

 • || P2415988F1 kommentje:

  T.Felszámoló,egy bejárást kérnék köszönettel!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan megtekintésére 2021. szeptember 28-án (kedden) 15:00 - 16:00 óra és 2021. október 05-én (kedden) 15:00 - 16:00 óra közötti időpontokban van lehetőség.