A nyertes ár
20 020 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.
A pályázat véget ért:2021. 10. 11. 10:00

Ismertető

Érdi ingatlanokban tulajdoni hányad

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Érd Diósdi út 29. szám alatti 5 db üzlethelyiségben meglévő 1/10 arányú tulajdoni hányad, Érd Diósdi út 29. szám alatti 2 db lakásban meglévő 8/100 arányú tulajdoni hányad, Érd, Viloa utca 21-23. szám alatti kivett lakóházban meglévő 1/10 arányú tulajdoni hányad kizárólag egyben eladó. Az ingatlanok haszonélvezeti joggal terheltek, a felszámoló nincs birtokban.

Pályázat kezdete
2021. 09. 24. | 12:00
Pályázat vége
2021. 10. 11. | 10:00
Ügyszám
52.Fpk.3.178
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2416466
Becsérték
28 600 000 Ft
Minimálár
20 020 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-722286

Adós adatai

Cégnév
BELCSER-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1068 Budapest, Király utca 80..
Cégjegyzékszám
01 09 284878

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 52.Fpk.3.178 ügyszámú nyilvános pályázat, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a BELCSER-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 284878, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 20 020 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2416466F4800
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 52.Fpk.3.178 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 11. 10 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a BELCSER-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 284878, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 52.Fpk.3.178 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a BELCSER-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 284878, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2416466.

Pályázati Hirdetmény

A(z) OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1), mint a(z) BELCSER-BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 284878, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80..) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.3.178/2019/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2416466
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 24. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 11. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 858 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "Belcser-Bau Kft. ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Érd Diósdi út 29. szám alatti 5 db üzlethelyiségben meglévő 1/10 arányú tulajdoni hányad, Érd Diósdi út 29. szám alatti 2 db lakásban meglévő 8/100 arányú tulajdoni hányad, Érd, Viloa utca 21-23. szám alatti kivett lakóházban meglévő 1/10 arányú tulajdoni hányad kizárólag egyben eladó. Az ingatlanok haszonélvezeti joggal terheltek, a felszámoló nincs birtokban.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 28 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 20 020 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus: üzlethelyiség
Területe: 47 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/10
Becsérték: 2 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13632/A/1
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, Diósdi út 29.
Területnagyság: 47 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Belcser Bau Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus: üzlethelyiség
Területe: 47 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/10
Becsérték: 2 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13632/A/2
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, Diósdi út 29.
Területnagyság: 47 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Belcser-Bau Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus: üzlethelyiség
Területe: 47 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/10
Becsérték: 2 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13632/A/3
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, Diósdi út 29.
Területnagyság: 47 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Belcser-Bau Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus: üzlethelyiség
Területe: 47 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/10
Becsérték: 2 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13632/A/4
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, Diósdi út 29.
Területnagyság: 47 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Belcser-Bau Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlet

Típus: üzlethelyiség
Területe: 47 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/10
Becsérték: 2 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13632/A/5
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, Diósdi út 29..
Területnagyság: 47 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): üzlet

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Belcser-Bau Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

Típus: lakás
Területe: 113 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 8/100
Becsérték: 3 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13632/A/13
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, Diósdi út 29..
Területnagyság: 113 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Belcser-Bau Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

Típus: lakás
Területe: 66 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 8/100
Becsérték: 2 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13632/B/6
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, Diósdi út 29.
Területnagyság: 66 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Belcser-Bau Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház udvar

Típus: lakóépület
Területe: 2 116 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/10
Becsérték: 13 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Érd
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 13426/8
Ingatlan postai címe: 2030 Érd, Viola utca 21-23.
Területnagyság: 2 116 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Belcser Bau Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló az ingatlan belső megtekintését nem tudja biztosítani. Az ingatlan kívülről bármikor megtekinthetőek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az általános forgalmi adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni a felszámoló által megjelölt számlaszámra.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés írásba foglalására az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség – nyolc napon belül – teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló nincs birtokban, így az ingatlanokat birtokba adni nem tudja. A vételár teljes megfizetését követően a nyertes ajánlattevő saját költségén veheti birtokba az ingatlant. A felszámolónak nincs tudomása arról, hogy az ingatlant milyen jogcímen használják.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, - e-mail cím, telefonszám megjelölésével nyilatkozat, hogy a pályázó az e-mail útján történő értesítést is elfogadja, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötés ügyvédi munkadíját (becsérték 1,5 %-a, de minimum 100.000,- Ft + áfa) a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja megfizetni az adós társaság jogi képviselője részére, tudomásul veszi és elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi szerződést, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 70%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt második pályázati felhívás. A Jogosult hitelezők kiértesítése megtörtént, észrevétel nem érkezett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2416466/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 11. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 24. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.