Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 09. 14:47
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 09. 14:47

Ismertető

Halimba ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Halimba belterület 195/2 hrsz

Pályázat kezdete
2021. 09. 24. | 14:47
Pályázat vége
2021. 10. 09. | 14:47
Ügyszám
Fpk.29
EÉR azonosító
P2416552
Becsérték
13 200 000 Ft
Minimálár
13 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MODIX Ügyvitelszervező és Szolgáltató KFT
Székhely
1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-064045

Adós adatai

Cégnév
"ANNEX" Kereskedelmi és Vendéglátó, Szolgáltató Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 177.
Cégjegyzékszám
19 06 503600

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.29 ügyszámú nyilvános pályázat, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a "ANNEX" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 06 503600, székhely: 8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 177.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.29 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 9. 14 óra 47 perckor, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a "ANNEX" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 06 503600, székhely: 8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 177.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.29 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 14 óra 47 perckor, a Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a "ANNEX" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 06 503600, székhely: 8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 177.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2416552.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) "ANNEX" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 06 503600, székhely: 8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 177.) Veszprémi Törvényszék Fpk.29/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2416552
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 24. 14 óra 47 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 9. 14 óra 47 perc

Ajánlati biztosíték összege: 596 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték 596.000 Forintos összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Annex Bt. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel az Annex Bt. „f.a.” Takarékbank Zrt-nél vezetett 73200093-11102979-00000000 számlaszámú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Halimba belterület 195/2 hrsz

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 13 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 13 200 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vendéglő

Típus: ipari ingatlan
Területe: 540 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 13 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Halimba
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 195/2
Ingatlan postai címe: 8452 Halimba, Kossuth Lajos utca 40. B ép.
Területnagyság: 540 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett vendéglő

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ANNEX Kereskedelmi és Vendéglátó, Szolgáltató Bt. "f.a."8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 177.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog Takarékbank Zrt. javára

Az épületnél jellemző sajátosságok: A tetőszerkezet elmozdult, baleset és életveszélyes állapotú, haladéktalan intézkedést igényel. Az épület alapterülete 244,24 m2. Az épület zártsorú beépítésű, hagyományos technológiával, pince + földszint + magastető szintosztással épült ~1960-ban. Az épület alaprajza a jelenlegi funkciónak megfelelően kialakított, kedvező. Falai festettek, csempézettek. Padlóburkolatai kerámialap. Fűtése kombi gázkazánról megoldott radiátoros hőleadással. Vízmelegítést kiegészítő bojler biztosítja a szociális helyiségben.Műszaki állapota gyenge, elhanyagolt, feltételezhetően régóta nem látja el funkcióját. Tulajdoni lap szerinti címe a valóságtól eltér, utca számozás téves. Térképmásolat alapjánegyértelműen bazonosítható.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak külső megtekinthetőségét. Az ingatlan vonatkozásában a felszámoló birtokon kívül esik, így a belső megtekintést nem áll módjában biztosítani.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie az adásvételi szerződés rendelkezési szerint. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49. (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 250.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tetőszerkezet elmozdult, baleset és életveszélyes állapotú, haladéktalan intézkedést igényel. A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár a becsérték 100 %-a. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson részt nem vevő vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2416552/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 09. | 14:47 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 24. | 14:47 || A pályázat megkezdődött.