Legmagasabb ajánlat
247 700 000 Ft
A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért:2021. 10. 09. 10:00

Ismertető

Szabadság út ingatlanok, készletek, berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós tulajdonában lévő, 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66. szám alatti ipari ingatlanok, készletek, berendezések és eszközök

Pályázat kezdete
2021. 09. 24. | 09:00
Pályázat vége
2021. 10. 09. | 10:00
Ügyszám
16.Fpk.78
EÉR azonosító
P2418136
Becsérték
353 600 607 Ft
Minimálár
247 520 425 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. „f.a.”
Székhely
5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.
Cégjegyzékszám
04-10-001497

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.78 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 9. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-10-001497, székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.78 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 09 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-10-001497, székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418136.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-10-001497, székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 64-66.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.78/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418136
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 24. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 9. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 808 018 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. ''f.a.'' Gránit Banknál vezetett 12100011-17969194 számú számlájára átutalással kell megfizetni „Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. ''f.a.'' pályázat” megjelöléssel a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidőn belül az ajánlati biztosíték befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása a pályázathoz. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az ajánlati biztosíték után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós tulajdonában lévő, 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66. szám alatti ipari ingatlanok, készletek, berendezések és eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 353 600 607 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 247 520 425 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Irodaépület (2421/A/1)

Típus: iroda
Területe: 3 581 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 75 385 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szarvas
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2421/A/1
Ingatlan postai címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66.
Művelési ág: iroda
Területnagyság: 3 581 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Irodaépület (2421/A/1)
Az ingatlan jogi jellege: Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Budapest Bank Nyrt. jogosult részére 1 003 000 000 Ft összegben egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog, a NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére 65 725 112 Ft összegben végrehajtási jog, az Italinox Hungária Kft. jogosult részére 4 645 082 Ft összegben végrehajtási jog, a Peter-Lacke Hungárai Kft. jogosult részére 2 131, 06 EUR összegben végrehajtási jog, a Würth Szereléstechnikai Kft. jogosult részére 1 320 889 Ft összegben végrehajtási jog, a "NORMA" Nyomdász Kft. jogosult részére 897 205 Ft összegben végrehajtási jog, a TECHNO-DRUCK Kft. jogosult részére 7 304 670 Ft összegben végrehajtási jog, a KORUND HUNGÁRIA Kft. jogosult részére 2 308 225 Ft összegben végrehajtási jog, Szarvas Város Önkormányzata jogosult részére 31 686 709 Ft összegben jelzálogjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Műhely (2421/B/1)

Típus: Műhely
Területe: 4 084 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 72 093 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szarvas
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2421/B/1
Ingatlan postai címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66..
Művelési ág: műhely
Területnagyság: 4 084 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Műhely (2421/B/1)
Az ingatlan jogi jellege: Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Budapest Bank Nyrt. jogosult részére 400 000 000 Ft összegben keretbiztosítéki jelzálogjog, a NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére 65 725 112 Ft összegben végrehajtási jog, az Italinox Hungária Kft. jogosult részére 4 645 082 Ft összegben végrehajtási jog, a "NORMA" Nyomdász Kft. jogosult részére 897 205 Ft összegben végrehajtási jog, a TECHNO-DRUCK Kft. jogosult részére 7 304 670 Ft összegben végrehajtási jog, a KORUND HUNGÁRIA Kft. jogosult részére 2 308 225 Ft összegben végrehajtási jog, Szarvas Város Önkormányzata jogosult részére 31 686 709 Ft összegben jelzálogjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb helyiség (2421/C/1)

Típus: Egyéb helyiség
Területe: 901 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 14 370 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szarvas
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2421/C/1
Ingatlan postai címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66..
Művelési ág: egyéb helyiség
Területnagyság: 901 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb helyiség (2421/C/1)
Az ingatlan jogi jellege: Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-és Fémipari Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Budapest Bank Nyrt. jogosult részére 1 003 000 000 Ft összegben egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog illetve keretbiztosítéki jelzálogjog, a NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére 65 725 112 Ft összegben végrehajtási jog, az Italinox Hungária Kft. jogosult részére 4 645 082 Ft összegben végrehajtási jog, a "NORMA" Nyomdász Kft. jogosult részére 897 205 Ft összegben végrehajtási jog, a TECHNO-DRUCK Kft. jogosult részére 7 304 670 Ft összegben végrehajtási jog, a KORUND HUNGÁRIA Kft. jogosult részére 2 308 225 Ft összegben végrehajtási jog, Szarvas Város Önkormányzata jogosult részére 31 686 709 Ft összegben jelzálogjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Egyéb helyiség, óvoda, raktár (2421/D/1)

Típus: Egyéb helyiség (Óvoda, raktár)
Területe: 390 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 4 233 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szarvas
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2421/D/1
Ingatlan postai címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66..
Művelési ág: egyéb helyiség
Területnagyság: 390 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Egyéb helyiség, óvoda, raktár (2421/D/1)
Az ingatlan jogi jellege: Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-és Fémipari Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Budapest Bank Nyrt. jogosult részére 1 003 000 000 Ft összegben egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog illetve keretbiztosítéki jelzálogjog, a NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére 65 725 112 Ft összegben végrehajtási jog, az Italinox Hungária Kft. jogosult részére 4 645 082 Ft összegben végrehajtási jog, a "NORMA" Nyomdász Kft. jogosult részére 897 205 Ft összegben végrehajtási jog, a TECHNO-DRUCK Kft. jogosult részére 7 304 670 Ft összegben végrehajtási jog, a KORUND HUNGÁRIA Kft. jogosult részére 2 308 225 Ft összegben végrehajtási jog, Szarvas Város Önkormányzata jogosult részére 31 686 709 Ft összegben jelzálogjog, a Deutschplast Kft. jogosult részére 9.333.747 Ft összegben végrehajtási jog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: felújítandó

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Műhely (2421/E/1)

Típus: Műhely
Területe: 3 190 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 56 311 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szarvas
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2421/E/1
Ingatlan postai címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66.
Művelési ág: műhely
Területnagyság: 3 190 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Műhely (2421/E/1)
Az ingatlan jogi jellege: Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas- és Fémipari Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Budapest Bank Nyrt. jogosult részére 1 003 000 000 Ft összegben egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog illetve keretbiztosítéki jelzálogjog, a NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére 65 725 112 Ft összegben végrehajtási jog, az Italinox Hungária Kft. jogosult részére 4 645 082 Ft összegben végrehajtási jog, a "NORMA" Nyomdász Kft. jogosult részére 897 205 Ft összegben végrehajtási jog, a TECHNO-DRUCK Kft. jogosult részére 7 304 670 Ft összegben végrehajtási jog, a KORUND HUNGÁRIA Kft. jogosult részére 2 308 225 Ft összegben végrehajtási jog, Szarvas Város Önkormányzata jogosult részére 31 686 709 Ft összegben jelzálogjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Műhely (2421/F/1)

Típus: Műhely
Területe: 3 049 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 38 274 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szarvas
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2421/F/1
Ingatlan postai címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66.
Művelési ág: műhely
Területnagyság: 3 049 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Műhely (2421/F/1)
Az ingatlan jogi jellege: Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-és Fémipari Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Budapest Bank Nyrt. jogosult részére 1 003 000 000 Ft összegben egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog illetve keretbiztosítéki jelzálogjog, a NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére 65 725 112 Ft összegben végrehajtási jog, az Italinox Hungária Kft. jogosult részére 4 645 082 Ft összegben végrehajtási jog, a "NORMA" Nyomdász Kft. jogosult részére 897 205 Ft összegben végrehajtási jog, a TECHNO-DRUCK Kft. jogosult részére 7 304 670 Ft összegben végrehajtási jog, a KORUND HUNGÁRIA Kft. jogosult részére 2 308 225 Ft összegben végrehajtási jog, Szarvas Város Önkormányzata jogosult részére 31 686 709 Ft összegben jelzálogjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: felújítandó

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Műhely (2421/G/1)

Típus: Műhely
Területe: 412 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 6 574 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szarvas
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2421/G/1
Ingatlan postai címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66..
Művelési ág: műhely
Területnagyság: 412 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Műhely (2421/G/1)
Az ingatlan jogi jellege: Társasági tulajdoni forma. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Szarvasi Vas-és Fémipari Zrt. "f.a"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Budapest Bank Nyrt. jogosult részére 1 003 000 000 Ft összegben egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog illetve keretbiztosítéki jelzálogjog, a NAV Békés Megyei Adó és Vámigazgatósága (Magyar Állam) jogosult részére 65 725 112 Ft összegben végrehajtási jog, az Italinox Hungária Kft. jogosult részére 4 645 082 Ft összegben végrehajtási jog, a "NORMA" Nyomdász Kft. jogosult részére 897 205 Ft összegben végrehajtási jog, a TECHNO-DRUCK Kft. jogosult részére 7 304 670 Ft összegben végrehajtási jog, a KORUND HUNGÁRIA Kft. jogosult részére 2 308 225 Ft összegben végrehajtási jog, Szarvas Város Önkormányzata jogosult részére 31 686 709 Ft összegben jelzálogjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ipari gépek, berendezések, eszközök és járművek

Típus: Ipari gép
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem Budapest Bank Zrt. zálogjogával terhelt.
Mennyisége: 54 db
Becsérték: 66 765 218 forint

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mintadarabok, alapanyagok, félkész termékek, göngyöleg és késztermék alkatrészek

Típus: Készlet
Tehermentes: nem Budapest Bank Zrt. zálogjogával terhelt.
Mennyisége: 9 000 000 db
Becsérték: 19 595 389 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetőek meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni az Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. ''f.a.” Gránit Banknál vezetett 12100011-17969194 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49 § (4) szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételi jogot elnyert pályázóval az eredményhirdetést követő 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított pályázónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a pályázat benyújtásával magára nézve kötelezőnek fogad el.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás, a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított pályázó közös megegyezéssel eltérhetnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a legmagasabb ajánlati ár a fő mérlegelési szempont.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben megjelölt egyes tételekre kizárólag együttesen lehet pályázatot benyújtani. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak közül kettő darab berendezés idegen, szombathelyi telephelyen található. A pályázó az adásvételi szerződés megkötését követő 240 napig tűrni köteles eladó tulajdonát képező, még nem értékesített eszközök tárolását a megvásárolt ingatlanon. Pályázó a jelen pályázatra történő vételi ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az idegen telephelyen lévő eszközök elszállításának költsége a vevőt terheli. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre. A vagyontárgyakról készült részletes tenderfüzet az EÉR rendszerben letölthető, előzetes költségtérítés megfizetése ellenében. A költségtérítés összege 300.000,- Ft + ÁFA, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet. A részletes tenderfüzet megvásárlása nem feltétele a pályázat benyújtásának. A vételi ajánlatoknak tartalmaznia kell: természetes személy esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők(k) hiteles aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázati ajánlatokat a kiíró az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontja fel. A pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül, és az értékeléssel egyidejűleg az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületére feltöltésre kerül. Megfelelő ajánlott árak közötti legfeljebb 10%-os eltérés esetén az érintett ajánlattevők között az EÉR felületén nyilvános online ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jogosultságra vonatkozó tényt a pályázatok benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámoló részére. A pályázati eljárásban nyertessé nyilvánított ajánlattevő a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a, de minimum nettó 150.000.-Ft. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő pályázó köteles megfizetni. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént. Jelen hirdetménnyel a vagyonelem(ek) harmadik értékesítésére kerül sor.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418136/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418136#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 10. 09. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 24. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2418136F9564 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Szeretném megtekinteni az ingatlanokat és ingóságokat.

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Pályázó! Az ingatlan bejárását 2021.10.07-én 8-9 óráig tudjuk biztosítani.