A nyertes ár
1 705 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve:2021. 09. 28. 08:01

Ismertető

Mercedes 1317 darus tehergépkocsi

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

FJD-726 frsz-ú Mercedes 1317 darus tehergépkocsi (gy.év: 1997; alvázszám: WDB6763371K294071; motorszám: 90490700030904; színe: fehér; 4249cm3, műszakija lejárt, az eszköz (Hojberg) HMF 953 típusú fardaruval van szerelve, amelynek gyártási éve: 1997, az aksik hiányoznak, futás teljesítmény: 610128 km)

Pályázat kezdete
2021. 09. 10. | 08:01
Pályázat vége
2021. 09. 28. | 08:01
Ügyszám
9. Fpk. 1402
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2418794
Becsérték
3 360 000 Ft
Minimálár
1 680 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Rose Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-171226

Adós adatai

Cégnév
HAMMERLAMN Kft.„f.a.”
Székhely
4804 Vásárosnamény, Aulich utca 15.
Cégjegyzékszám
15-09-082796

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9. Fpk. 1402 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a HAMMERLAMN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-082796, székhely: 4804 Vásárosnamény, Aulich utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 705 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2418794F3
Szerződéskötés dátuma: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9. Fpk. 1402 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 28. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a HAMMERLAMN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-082796, székhely: 4804 Vásárosnamény, Aulich utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9. Fpk. 1402 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 10. 08 óra 01 perckor, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a HAMMERLAMN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-082796, székhely: 4804 Vásárosnamény, Aulich utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418794.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178), mint a(z) HAMMERLAMN Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-082796, székhely: 4804 Vásárosnamény, Aulich utca 15.) Zalaegerszegi Törvényszék 9. Fpk. 140/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418794
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 10. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 28. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 160 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a felszámoló Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000038-80860032. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: HAMMERLAMN Kft. f.a. bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, amelynek legkésőbb pályázat határidejéig jóváíródnia kell a megadott számlán. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül – kamat mentesen -visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

FJD-726 frsz-ú Mercedes 1317 darus tehergépkocsi (gy.év: 1997; alvázszám: WDB6763371K294071; motorszám: 90490700030904; színe: fehér; 4249cm3, műszakija lejárt, az eszköz (Hojberg) HMF 953 típusú fardaruval van szerelve, amelynek gyártási éve: 1997, az aksik hiányoznak, futás teljesítmény: 610128 km)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 360 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 680 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus: Jármű
Tehermentes: nem Nav foglalással terhelt
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nyíregyháza-Nagyszálláson 2021.09.21-én 10 és 11 óra között, előre egyeztetett időpontban (tel: 06309850776).Kérjük az érdeklődőket, hogy telefonon történő bejelentkezésüket legkésőbb 2021.09.20. délig tegyék meg (munkanapokon 9-15 óra között).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A benyújtott ajánlatok, illetve a hirdetésben szereplő minimál árak nettóban értendőek.Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelem harmadik (3.) hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll. A minimál árak a becsértékek 50%-ban kerültek meghatározásra.Felszámoló a beérkezett (érvényes) pályázatokat a legmagasabb vételi ajánlat szerint értékeli. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 15 napon belül fizeti meg, egy összegben, átutalással az adós cég bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül az ingókat birtokba venni, amely aktusról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A birtokba vétel költségeit Vevő viseli. Amennyiben a nevezett határidőt vevő túllépi, akkor felszámoló tárolási költséget számol fel, amely költség teljesítése a birtokbaadás-birtokbavétel feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a HAMMERLAMN Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását eszközönként, külön.Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:- természetes személy esetén: a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét, a megajánlott nettó vételárat,- jogi személy esetén: a pályázó nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat,valamint (természetes- és jogi személy esetén is) a következő nyilatkozatokat:nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett ingók műszaki és esztétikai állapotát megismerte, ajánlatát ezek ismeretében tette - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418794/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2418794#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 09. 28. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 10. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2418794F2 kommentje:

    ...