Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 11. 15:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 11. 15:00

Ismertető

Ács cukorgyár

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós tulajdonában álló Ács belterület hrsz. 2022/11, hrsz. kivett iparterület megnevezésű ingatlan, a rajta fekvő hrsz. 2022/11/A önálló építmény és a hrsz. 2022/11/B alatti csarnok önálló építmény ingatlanok 1/1 eszmei tulajdoni hányada. Az ingatlan funkcionálisan ipari gazdasági terület, a besorolása is ennek megfelelő. Az ingatlan előtt jelenleg valamennyi közmű rendelkezésre áll, de a vizsgált épületek közmű bekötései elbontásra kerültek, jelenleg közművesítéssel nem ellátottak. Az ingatlanra a helyi építési szabályzatáról ( HÉSZ) vonatkoznak az ipari-gazdasági övezetnek megfelelően Gip-1 „gazdasági célú építési övezet”-be sorolt. Az ingatlan építményrendszere kialakult, az épületek romló állapotúak, jelentékeny része beázott, szerkezeti felülvizsgálata indokolt, mivel a beépítettsége a megengedett mértéket megközelíti a funkcióba helyezéséhez szükség esetén bontási(építési) munkákat kell végezni. A meglevő építmények és a rendelkezésre álló infrastruktúra felhasználható a tárolási, deponálási tevékenységekhez, illetve bontási szerelési tevékenységéhez alkalmasak. Az ingatlanon lévő épületek szilárd burkolatú, romló állapotú térburkolattal belső utakról közelíthetők meg. Az ingatlan összterülete 5595 m2. Épületek leírása: 1. Acélszerkezetű csarnok és üzemépület Az építmény becsült kora: 60 év szintszám: túlnyomórészt egyszintes acél vázszerkezetű csarnok épület másrészt egyszintes hagyományos szerkezetű műhely, raktár épület. Az épületben megtalálható egy szekcióban egy lakás céljára alkalmazott helyiségcsoport, ami nem felel meg semmilyen előírásnak. alapterület: 1200 m2, melyből a csarnokszerkezet mintegy 720 m2 alapterületű, a további területe a toldalék épületrész foglalja magában. Az építmény szerkezeti leírása: Az épület csarnokrésze főként lédig árú nagy és kiskereskedelmi tárolására értékesítésére, tárolására szolgálhatott. Az egyéb funkcióra kialakított épület tartószerkezet alapozása tégla és vegyes sávalapozással kitöltő km. tégla falazattal, körítő és fedő szerkezettel épült. A szemrevételezés alapján a körítő szerkezet hőtechnikailag legfeljebb a létesítéskori előírásoknak felel meg. A csarnok tetőszerkezet acél váz tető nyeregtetős kivitelben, trapéz profilú tetőlemezzel fedett. Belmagasság az egyterű részben a gerincnél kb. 9 m. A külső – belső felületek acéllemez tartószerkezetűek, a belső falfelületek vakolattal fedett. A nyílászárók acél szerkezetűek. Az üzemrész padozat betonburkolat, a szociális helységekben és az iroda funkciónál kerámia lapburkolatos. Közművesítettség: nincs, elbontott. Az épület műszaki állapota gyenge – bontandó, statikai felülvizsgálatot igényel. 2. Faszerkezetű csarnok (Hrsz 2022/11/A) Az épület becsült életkora: 80- 100 év szintszám: az alapvetően egyterű faszerkezetes csarnok nagy belmagassággal, mintegy 10 méter. A szemrevételezés alapján a faszerkezet bár az oszlopok hosszanti repedéssel rendelkeznek, az állékonysága jó, de a kora és a szemrevételezhető hiányosságok miatt tartószerkezeti és faanyagvédelmi felülvizsgálata indokolt. alapterület: kb. 700 m2 Nyilvántartott alapterület: 978 m2 Az építmény szerkezeti leírása: Az épület csarnokrésze főként lédig árú nagy és kiskereskedelmi tárolására értékesítésére szolgálhatott. Az egyéb funkcióra kialakított épület tartószerkezet alapozása tégla és vegyes sávalapozással kitöltő km. tégla falazattal, körítő és fedő szerkezettel épült. A szemrevételezés alapján a körítő szerkezet hideg raktár funkciónak felel meg. A csarnok tetőszerkezet fa váz tető nyeregtetős kivitelben, trapéz profilú tetőlemezzel fedett. Belmagasság az egyterű részben a gerincnél kb. 10 m. A külső – belső felületek acéllemez tartószerkezetűek, a belső falfelületek vakolattal fedettek. A nyílászárók acél szerkezetűek. Az üzemrész padozat betonburkolat. Közművesítettség: nincs, elbontott. Az épület műszaki állapota gyenge – bontandó, illetve statikai felülvizsgálatot igényel. 3. Melléképület (Hrsz 2022/11/B) Az épület becsült életkora: 60-80 év szintszám: az alapvetően a többszöri bővítés és átalakítás után kialakult, bővítésekből, toldalékokból hagyományos szerkezetekből álló épület. Alapjai vélelmezhetően az alapítás idejéből származik, majd a sorozatos igénymódosítás után nyerte el mai befejezetlen (visszabontott?) állapotát. Az épület egykor fűtött volt, ennek jelenleg csak nyomai láthatók. alapterület: kb. 189 m2 Nyilvántartott alapterület: 189 m2 Az építmény szerkezeti leírása: Az épület csarnokrésze főként iroda és és szociális helyiségeket foglal magában, eredeti és közbenső funkciói csak hagyományleírásokból azonosíthatók. Az egyéb funkcióra kialakított épület tartószerkezet alapozása tégla és vegyes sávalapozással kitöltő km. tégla falazattal, körítő és fedő szerkezettel épült. Közművesítettség: nincs, elbontott. Az épület műszaki állapota gyenge – bontandó, statikai felülvizsgálatot igényel. Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatók: Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára 49.000.000,-Ft tőketartozás és járulékai erejéig jelzálogjog terheli. Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására terheli.

Pályázat kezdete
2021. 09. 24. | 15:00
Pályázat vége
2021. 10. 11. | 15:00
Ügyszám
36.Fpk.264/2020
EÉR azonosító
P2419587
Becsérték
44 760 000 Ft
Minimálár
44 760 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-568162

Adós adatai

Cégnév
Classic-Fa 2013. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1015 Budapest, Donáti utca 38. A lh. földszint em.
Cégjegyzékszám
Cg.01-09-184096

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 36.Fpk.264/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a Classic-Fa 2013. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-184096, székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A lh. földszint em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 36.Fpk.264/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 11. 15 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a Classic-Fa 2013. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-184096, székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A lh. földszint em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 36.Fpk.264/2020 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 24. 15 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a Classic-Fa 2013. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-184096, székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A lh. földszint em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2419587.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.), mint a(z) Classic-Fa 2013. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-184096, székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A lh. földszint em.) Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.264/2020/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2419587
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 24. 15 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 11. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló Ács belterület hrsz. 2022/11, hrsz. kivett iparterület megnevezésű ingatlan, a rajta fekvő hrsz. 2022/11/A önálló építmény és a hrsz. 2022/11/B alatti csarnok önálló építmény ingatlanok 1/1 eszmei tulajdoni hányada.

Az ingatlan funkcionálisan ipari gazdasági terület, a besorolása is ennek megfelelő.
Az ingatlan előtt jelenleg valamennyi közmű rendelkezésre áll, de a vizsgált épületek közmű bekötései elbontásra kerültek, jelenleg közművesítéssel nem ellátottak.
Az ingatlanra a helyi építési szabályzatáról ( HÉSZ) vonatkoznak az ipari-gazdasági övezetnek megfelelően Gip-1 „gazdasági célú építési övezet”-be sorolt.
Az ingatlan építményrendszere kialakult, az épületek romló állapotúak, jelentékeny része beázott, szerkezeti felülvizsgálata indokolt, mivel a beépítettsége a megengedett mértéket megközelíti a funkcióba helyezéséhez szükség esetén bontási(építési) munkákat kell végezni.
A meglevő építmények és a rendelkezésre álló infrastruktúra felhasználható a tárolási, deponálási tevékenységekhez, illetve bontási szerelési tevékenységéhez alkalmasak.

Az ingatlanon lévő épületek szilárd burkolatú, romló állapotú térburkolattal belső utakról közelíthetők meg.

Az ingatlan összterülete 5595 m2.

Épületek leírása:

1. Acélszerkezetű csarnok és üzemépület

Az építmény becsült kora: 60 év

szintszám: túlnyomórészt egyszintes acél vázszerkezetű csarnok épület másrészt egyszintes hagyományos szerkezetű műhely, raktár épület. Az épületben megtalálható egy szekcióban egy lakás céljára alkalmazott helyiségcsoport, ami nem felel meg semmilyen előírásnak.

alapterület: 1200 m2, melyből a csarnokszerkezet mintegy 720 m2 alapterületű, a további területe a toldalék épületrész foglalja magában.

Az építmény szerkezeti leírása: Az épület csarnokrésze főként lédig árú nagy és kiskereskedelmi tárolására értékesítésére, tárolására szolgálhatott. Az egyéb funkcióra kialakított épület tartószerkezet alapozása tégla és vegyes sávalapozással kitöltő km. tégla falazattal, körítő és fedő szerkezettel épült. A szemrevételezés alapján a körítő szerkezet hőtechnikailag legfeljebb a létesítéskori előírásoknak felel meg. A csarnok tetőszerkezet acél váz tető nyeregtetős kivitelben, trapéz profilú tetőlemezzel fedett. Belmagasság az egyterű részben a gerincnél kb. 9 m. A külső – belső felületek acéllemez tartószerkezetűek, a belső falfelületek vakolattal fedett. A nyílászárók acél szerkezetűek. Az üzemrész padozat betonburkolat, a szociális helységekben és az iroda funkciónál kerámia lapburkolatos.
Közművesítettség: nincs, elbontott.
Az épület műszaki állapota gyenge – bontandó, statikai felülvizsgálatot igényel.

2. Faszerkezetű csarnok (Hrsz 2022/11/A)
Az épület becsült életkora: 80- 100 év
szintszám: az alapvetően egyterű faszerkezetes csarnok nagy belmagassággal, mintegy 10 méter. A szemrevételezés alapján a faszerkezet bár az oszlopok hosszanti repedéssel rendelkeznek, az állékonysága jó, de a kora és a szemrevételezhető hiányosságok miatt tartószerkezeti és faanyagvédelmi felülvizsgálata indokolt.
alapterület: kb. 700 m2
Nyilvántartott alapterület: 978 m2
Az építmény szerkezeti leírása: Az épület csarnokrésze főként lédig árú nagy és kiskereskedelmi tárolására értékesítésére szolgálhatott. Az egyéb funkcióra kialakított épület tartószerkezet alapozása tégla és vegyes sávalapozással kitöltő km. tégla falazattal, körítő és fedő szerkezettel épült. A szemrevételezés alapján a körítő szerkezet hideg raktár funkciónak felel meg. A csarnok tetőszerkezet fa váz tető nyeregtetős kivitelben, trapéz profilú tetőlemezzel fedett. Belmagasság az egyterű részben a gerincnél kb. 10 m. A külső – belső felületek acéllemez tartószerkezetűek, a belső falfelületek vakolattal fedettek. A nyílászárók acél szerkezetűek. Az üzemrész padozat betonburkolat.
Közművesítettség: nincs, elbontott.
Az épület műszaki állapota gyenge – bontandó, illetve statikai felülvizsgálatot igényel.

3. Melléképület (Hrsz 2022/11/B)
Az épület becsült életkora: 60-80 év
szintszám: az alapvetően a többszöri bővítés és átalakítás után kialakult, bővítésekből, toldalékokból hagyományos szerkezetekből álló épület. Alapjai vélelmezhetően az alapítás idejéből származik, majd a sorozatos igénymódosítás után nyerte el mai befejezetlen (visszabontott?) állapotát. Az épület egykor fűtött volt, ennek jelenleg csak nyomai láthatók.
alapterület: kb. 189 m2
Nyilvántartott alapterület: 189 m2
Az építmény szerkezeti leírása: Az épület csarnokrésze főként iroda és és szociális helyiségeket foglal magában, eredeti és közbenső funkciói csak hagyományleírásokból azonosíthatók. Az egyéb funkcióra kialakított épület tartószerkezet alapozása tégla és vegyes sávalapozással kitöltő km. tégla falazattal, körítő és fedő szerkezettel épült.
Közművesítettség: nincs, elbontott.
Az épület műszaki állapota gyenge – bontandó, statikai felülvizsgálatot igényel.

Az ingatlanok tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatók:
Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára 49.000.000,-Ft tőketartozás és járulékai erejéig jelzálogjog terheli.

Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására terheli.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 44 760 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 44 760 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipartelep

Típus: ipari ingatlan
Területe: 5 595 m²
Állapota: gyenge – bontandó, illetve statikai felülvizsgálatot igényel
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 5 595 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára 49.000.000,-Ft tőketartozás és járulékai erejéig jelzálogjog terheli.Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására terheli.

Ingatlan állapota: gyenge – bontandó, illetve statikai felülvizsgálatot igényel

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: önálló építmény

Típus: ipari ingatlan
Területe: 978 m²
Állapota: gyenge – bontandó, illetve statikai felülvizsgálatot igényel
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 978 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): önálló építmény

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára 49.000.000,-Ft tőketartozás és járulékai erejéig jelzálogjog terheli.Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására terheli.

Ingatlan állapota: gyenge – bontandó, illetve statikai felülvizsgálatot igényel

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ács belterület 2022/11/B hrsz-ú ingatlan

Típus: ipari ingatlan
Területe: 189 m²
Állapota: gyenge – bontandó, illetve statikai felülvizsgálatot igényel
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 189 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Ács belterület 2022/11/B hrsz-ú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára 49.000.000,-Ft tőketartozás és járulékai erejéig jelzálogjog terheli.Az ingatlant a SBERBANK MAGYARORSZÁG Zrt javára elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására terheli.

Ingatlan állapota: gyenge – bontandó, illetve statikai felülvizsgálatot igényel

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyoni elem az Ács belterület hrsz. 2022/11. alatt tekinthető meg 2021.09.28. napján 10:00-12:00 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adós társaság ingatlan értékesítés tekintetében ÁFA mentesnek minősül, így a meghirdetett minimálár ÁFA-t nem tartalmaz.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles átutalással a megfizetni a felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásakor köteles átutalással megfizetni, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében eljárni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. A meghirdetett vagyontárgy tekintetében elővásárlási jog nem áll fenn.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem első alkalommal kerül meghirdetésre.
Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2419587/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 11. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 24. | 15:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2419587F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló, szeretné betekinteni az ingatlanról készült értékbecslésbe, mikor van erre lehetőség?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A kért iratbetekintésre a következő időpontokban biztosítunk lehetőséget: 2021.09.28. és 2021.09.29. napján 13:00-15:00 óra között. Érdeklődését köszönjük! Tisztelettel: Felszámoló