Becsérték
9 700 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:2 nap, 16 óra és 30:14

Ismertető

Járművek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Járművek

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 10:55
Pályázat vége
2021. 10. 23. | 10:55
Ügyszám
Fpk.3327
EÉR azonosító
P2422822
Becsérték
9 700 000 Ft
Minimálár
9 700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Villagran Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-381916

Adós adatai

Cégnév
Abi-Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1068 Budapest , Városligeti fasor 24. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01 09 279600

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.3327 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 10 óra 55 perckor, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5, levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5) felszámoló által a Abi-Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 279600, székhely: 1068 Budapest , Városligeti fasor 24. fszt em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2422822.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5, levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 20. 2 em. 5), mint a(z) Abi-Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 279600, székhely: 1068 Budapest , Városligeti fasor 24. fszt em. 1) Fővárosi Törvényszék Fpk.3327/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2422822
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 10 óra 55 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 23. 10 óra 55 perc

Ajánlati biztosíték összege: 485 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték - melynek befizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek - 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték 485.000 forintos összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie (forintban) átutalással „Abi-Projekt Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok részére elkülönített Raiffeisen Banknál vezetett 12011375-01732679-00200003 számlaszámú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Járművek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 9 700 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: XZD-495 rendszámú pótkocsi, SCHWARZMÜLLER PA 2/E, 1995-ös

Típus: Jármű
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 000 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: PLH-746 rendszámú tehergépkocsi, IVECO 35 S 9 D, 2003-as

Típus: Jármű
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 900 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KMV-823 rendszámú tehergépkocsi, RENAULT Master, 2005-ös

Típus: Jármű
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 600 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: XUP-104 rendszámú pótkocsi, SCHWARZMÜLLER 2A WBF, 1995-ös

Típus: Jármű
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 000 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: XZA-053 rendszámú pótkocsi, KÖGEL SNCO 24 P 90, 2005-ös

Típus: Jármű
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 800 000 forint

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: RBK-974 rendszámú vontató, RENAULT 17G, 2011-es

Típus: Jármű
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 2 500 000 forint

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MSY-265 rendszámú tehergépkocsi, DAF FAR 95 XF 430, 2003-as

Típus: Jármű
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 2 100 000 forint

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: REA-782 rendszámú vontató, RENAULT 17G Magnum, 2010-es

Típus: Jármű
Állapot: Működésképtelen
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 0 forint

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: WDD-946 frsz-ú Schwarzmüller pótkocsi

Típus: Jármű
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 800 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie (forintban) átutalással az adásvételi szerződés rendelkezési szerint. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49. (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 300.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár az irányár 100 %-a. A felszámoló a pályázatban szereplő járműveket kizárólag együttesen értékesíti. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson részt nem vevő vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2422822/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 08. | 10:55 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok