Becsérték
960 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:1 óra és 36:00

Ismertető

Miskolci üzlethelység ELADÓ B10

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

ELADÓ az adós társaság Miskolc 21788/1/B/34. hrsz alatt nyilvántartott, üzlet művelési ágú 20 m2 alapterületű ingatlana. Az ingatlan Miskolc Újgyőri főtér piacán, az ún. vasgyári piacon található B10-es sorszámmal jelzett.

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 10:00
Pályázat vége
2021. 10. 25. | 12:00
Ügyszám
8.Fpk.326.2
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2426977
Becsérték
960 000 Ft
Minimálár
384 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-908017

Adós adatai

Cégnév
Fister Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 22. 4 em. 13
Cégjegyzékszám
05-09-001368

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.326.2 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 10 óra 00 perckor, a CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3, levelezési cím: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3) felszámoló által a FISTER Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-001368, székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 22. 4 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2426977.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3, levelezési cím: 1192 Budapest, Kenyérmező utca 3. fszt em. 3), mint a(z) FISTER Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-001368, székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 22. 4 em. 13) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.326/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2426977
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 48 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot legkésőbb a pályázat benyújtásának végső határidejéig kell megfizetni átutalással a Fister Kft f.a. OTP Banknál vezetett 11734004-25978393-00000000 számú számlájára. Az ajánlati biztosíték utalásakor fel kell tüntetni az "Üzlet B10" megjelölést.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes pályázó eláll vételi szándékától, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

ELADÓ az adós társaság Miskolc 21788/1/B/34. hrsz alatt nyilvántartott, üzlet művelési ágú 20 m2 alapterületű ingatlana. Az ingatlan Miskolc Újgyőri főtér piacán, az ún. vasgyári piacon található B10-es sorszámmal jelzett.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 960 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 384 000 forint. (a becsérték 40%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Miskolc Vasgyári piaci Üzlethelyiség (B/10)

Típus: üzlethelyiség
Területe: 20 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 960 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Miskolc
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21788
Ingatlan postai címe: 3533 Miskolc, hrsz. 21788/1/B/34
Művelési ág: üzlethelyiség
Alrészlet jele: 1/B/34
Területnagyság: 20 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Miskolc Vasgyári piaci Üzlethelyiség (B/10)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: FISTER Kereskedelmi Kft f.a. (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 22. 4/13.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog: Miskolc megyei jogú városVégrehajtási jog: NAV

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzlethelyiség kívülről a piac nyitvatartási idejében megtekinthető. A felszámoló kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben belülről szeretnék megtekinteni a vagyonelemet, úgy megtekintési szándékukat vagy az EÉR felületén vagy a 061-450-0434-es számon szíveskedjenek előre jelezni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan nettó vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ingatlan nettó vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A nettó vételárat a Fister Kft f.a. OTP Banknál vezetett 11734004-25978393-00000000 számú számlájára átutalással, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-nak megfelelő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az eredményhirdetést követő 30. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog fenntartásra kerül. Az eladó a meghirdetett ingatlant a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül adja birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetmény a vagyonelem ötödik értékesítése. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítés feltételei fennállnak.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2426977/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 08. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok