Eredménytelenítés ideje
2021. 09. 29. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 09. 29. 10:00

Ismertető

Eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Eszközök:Asus Vivo book X541UA Symbol vonalkód olvasó Asus 10" tablet Samsung 22" monitor Kivetítő vászon motoros Philips projektor Zebra címke nyomtató Router Egyedi gyártó asztal 2 munkaállmás/egység és tesztfal 2 db

Pályázat kezdete
2021. 09. 13. | 10:00
Pályázat vége
2021. 09. 29. | 10:00
Ügyszám
7.Fpk.94
EÉR azonosító
P2427572
Becsérték
3 450 000 Ft
Minimálár
3 450 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
7400 Kaposvár, Fő utca 7.
Cégjegyzékszám
14-09-311744

Adós adatai

Cégnév
B-Neptunusz Kft. „f.a.”
Székhely
7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 3. C ép. II. em. 2.
Cégjegyzékszám
02-09-073140

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.94 ügyszámú nyilvános pályázat, a CSE-LEX Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7., levelezési cím: 1427 Budapest, hrsz. Pf.: 635) felszámoló által a B-Neptunusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-073140, székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 3. C ép. II. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A B-Neptunusz Kft. "fa." ingóságaira nem érkezett ajánlat, a pályázati kiírás eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.94 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 29. 10 óra 00 perckor, a CSE-LEX Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7., levelezési cím: 1427 Budapest, hrsz. Pf.: 635) felszámoló által a B-Neptunusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02-09-073140, székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 3. C ép. II. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.94 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 13. 10 óra 00 perckor, a CSE-LEX Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7., levelezési cím: 1427 Budapest, hrsz. Pf.: 635) felszámoló által a B-Neptunusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-09-073140, székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 3. C ép. II. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2427572.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CSE-LEX Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7., levelezési cím: 1427 Budapest, hrsz. Pf.: 635), mint a(z) B-Neptunusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-073140, székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 3. C ép. II. em. 2.) Pécsi Törvényszék 7.Fpk.94/2019/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. augusztus 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2427572
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 13. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 29. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 172 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a CSE-LEX Kft EÉR bankszámlájára: Budapest Bank-10103214-07076400-01004009 kell megfizetni, a közleményben kérjük feltüntetni: „B-Neptunusz Kft. f.a. pályázat”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat benyújtásával egy időben igazolni kell. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Eszközök:Asus Vivo book X541UA
Symbol vonalkód olvasó
Asus 10" tablet
Samsung 22" monitor
Kivetítő vászon motoros
Philips projektor
Zebra címke nyomtató
Router
Egyedi gyártó asztal 2 munkaállmás/egység és tesztfal 2 db

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 450 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 450 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Eszközök

Típus: Irodagép, irodaszer
Tehermentes: igen
Mennyisége: 37 db
Becsérték: 3 450 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Telefonon egyeztetett időpontban 06-46-359-227

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA törvény 142 §. szerint fordított áfás, magánszemély esetén áfás.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén

Vételár megfizetésének módja, határideje: vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elszállítható.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a pályázó főbb adatainak bemutatása, - ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása, - vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 30 napon belül ki nem fizetendő részére, - a bánatpénz befizetése a felszámoló EÉR számlájára - a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni, - legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség, - jogi személy esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, képviseletet igazoló aláírási címpéldány, -magánszemély esetén a pályázónak csatolni kell a személyét igazoló okiratokat, - a pályázónak vállalnia kell, hogy az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése esetén viseli a szerződést készítő, a felszámoló által kijelölt ügyvéd költségeit, mely a szerződéses érték 1,5%-a + áfa, és amely költség összegének esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított három napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázati hirdetmény egyéb ismérvei a Cégközlöny 2021.08.26-i hirdetményben találhatók

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2427572/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 09. 29. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 13. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.