Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 18. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 18. 10:00

Ismertető

Sport és irodai eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Demecseri Városi Sportegyesület f.a. tulajdonában álló használt sport és irodai eszközök. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek tételes listája külön dokumentumban került feltöltésre.

Pályázat kezdete
2021. 10. 02. | 10:00
Pályázat vége
2021. 10. 18. | 10:00
Ügyszám
8.Fpk. 16/2021
EÉR azonosító
P2428765
Becsérték
1 760 000 Ft
Minimálár
1 760 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pre-Holding Felszámoló Kft.
Székhely
1094 Budapest, Páva utca 8.
Cégjegyzékszám
01 09 993384

Adós adatai

Cégnév
Demecseri Városi Sportegyesület„f.a.”
Székhely
4516 Demecser, Kettőezer-egy tér 1.
Cégjegyzékszám
15-02-0002377

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk. 16/2021 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a Demecseri Városi Sportegyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-02-0002377, székhely: 4516 Demecser, Kettőezer-egy tér 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat, így intézkedünk egy ismételt pályázati hirdetmény közzétételéről.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk. 16/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 18. 10 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a Demecseri Városi Sportegyesület „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-02-0002377, székhely: 4516 Demecser, Kettőezer-egy tér 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk. 16/2021 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 2. 10 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a Demecseri Városi Sportegyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-02-0002377, székhely: 4516 Demecser, Kettőezer-egy tér 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2428765.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.), mint a(z) Demecseri Városi Sportegyesület „f.a” (cégjegyzékszám: 15-02-0002377, székhely: 4516 Demecser, Kettőezer-egy tér 1.) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk. 16/2021/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2428765
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 2. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 18. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 88 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló, Pre-Holding Kft Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01395707-00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára "Demecseri Városi Sportegyesület fa ajánlati biztosíték" megjelölésével jóváírásra kell kerülnie. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Demecseri Városi Sportegyesület f.a. tulajdonában álló használt sport és irodai eszközök.
Az értékesítésre kerülő vagyonelemek tételes listája külön dokumentumban került feltöltésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 760 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 760 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Sport és irodai eszközök

Típus: Irodagép, irodaszer
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok Demecseren a Sportpályán tekinthetőek meg 2021. szeptember 30-án 10-12 óra között az EÉR-en történt előzetes bejelentkezést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Tekintettel arra, hogy az adós az ÁFA-fizetési körbe nem jelentkezett be, az értékesítés mentes az ÁFA-fizetés alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló, Pre-Holding Kft Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01395707-00300005 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 15 napon belül a nyertes licitáló köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A teljes vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles gondoskodni az eszközök elszállításáról, a saját költségén.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A tételenként megajánlott vételárat - Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a összeg – de minimum 60.000 Ft, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. Felszámolás kezdő időpontja: 2021.04.28. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában, a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az eszközök tehermentesen kerülnek értékesítésre. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen hirdetmény a "Demecseri Városi Sportegyesület „fa” eljárásban az első nyilvános pályázat. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2428765/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 18. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 02. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.