A nyertes ár
12 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 10. 20. 10:00

Ismertető

Ingatlanok vagyonösszességként

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ingatlanok vagyonösszességként az alábbiak szerint: - Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 04/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 2594 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. - Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 04/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 1721 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. - Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 016/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 4781 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. - Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 023 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 1534 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. - Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 032/40 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett út megnevezésű, 2304 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. - Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi belterület 7951 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett árok megnevezésű, 3306 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. - Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi belterület 7956 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű, 2976 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyakat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

Pályázat kezdete
2021. 10. 04. | 09:00
Pályázat vége
2021. 10. 20. | 10:00
Ügyszám
8.Vpk.5/2019
EÉR azonosító
P2429740
Becsérték
12 000 000 Ft
Minimálár
12 000 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév
Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt cég
Székhely
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..
Cégjegyzékszám
13 02 050027

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Vpk.5/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) vagyonrendező által a Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 02 050027, székhely: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 12 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2429740F9192
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Vpk.5/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 20. 10 óra 00 perckor, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) vagyonrendező által a Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 02 050027, székhely: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Vpk.5/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 4. 09 óra 00 perckor, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) vagyonrendező által a Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 02 050027, székhely: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2429740.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt cég (cégjegyzékszám: 13 02 050027, székhely: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..) Budapest Környéki Törvényszék 8.Vpk.5/2019/8. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2429740
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 4. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 20. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 560 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „Gödi Dunamenti Szövetkezet VA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2021. október 20. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlanok vagyonösszességként az alábbiak szerint:
- Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 04/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 2594 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.
- Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 04/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 1721 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.
- Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 016/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 4781 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.
- Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 023 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 1534 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.
- Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 032/40 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett út megnevezésű, 2304 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.
- Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi belterület 7951 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett árok megnevezésű, 3306 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.
- Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi belterület 7956 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű, 2976 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.

A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyakat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 12 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út 04/4

Típus: kivett saját használatú út 04/4
Területe: 2 594 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 04/4
Ingatlan postai címe: 2120 Dunakeszi, hrsz. 04/4
Művelési ág: kivett saját használatú út
Területnagyság: 2 594 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út 04/4

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog 25 m2 terület nagyságra az ELMÜ-Hálózati Kft jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út 04/6

Típus: kivett saját használatú út 04/6
Területe: 1 721 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 790 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 04/6
Ingatlan postai címe: 2120 Dunakeszi, hrsz. 04/6
Művelési ág: kivett saját használatú út
Területnagyság: 1 721 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út 04/6

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog 258 m2 nagyságra az ELMÜ-Hálózati Kft jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út 016/3

Típus: kivett saját használatú út 016/3
Területe: 4 781 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 550 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 016/3
Ingatlan postai címe: 2120 Dunakeszi, hrsz. 016/3
Művelési ág: kivett saját használatú út
Területnagyság: 4 781 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út 016/3

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog 878 m2 terület nagyságra az ELMÜ-Hálózati Kft jogosult javára- Vezetékjog 47 m2 nagyságú területre az ELMÜ-Hálózati Kft jogosult javára- Vezetékjog 51 m2 nagyságra az ELMŰ-Hálózati Kft jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út 023

Típus: kivett saját használatú út 023
Területe: 1 534 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 023
Ingatlan postai címe: 2120 Dunakeszi, hrsz. 023
Művelési ág: kivett saját használatú út
Területnagyság: 1 534 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út 023

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út 032/40

Típus: kivett út 032/40
Területe: 2 304 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 230 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 032/40
Ingatlan postai címe: 2120 Dunakeszi, hrsz. 032/40
Művelési ág: kivett út
Területnagyság: 2 304 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett út 032/40

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett árok 7951

Típus: kivett árok 7951
Területe: 3 306 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 440 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7951
Ingatlan postai címe: 2120 Dunakeszi, hrsz. 7951
Művelési ág: kivett árok
Területnagyság: 3 306 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett árok 7951

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog 22 m2 nagyságú területre az ELMŰ-Hálózati Kft jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett közterület 7956

Típus: kivett közterület 7956
Területe: 2 976 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 9 480 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 7956
Ingatlan postai címe: 2120 Dunakeszi, hrsz. 7956
Művelési ág: kivett közterület
Területnagyság: 2 976 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett közterület 7956

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog 154 m2 nagyságú területre az ELMŰ-Hálózati Kft jogosult javára- Vezetékjog 164 m2 nagyságú területre az ELMŰ-Hálózati Kft jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT székhelyén (Tel: 06 1 882-3707, Somogyi Szabolcs vagyonrendező). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól, tekintettel arra, hogy az Eladó törölt gazdasági társaság.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt vagyonrendezés alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A vagyonrendező, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a vagyonrendező, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja. A pályázati kiírás keretében a vagyontárgyak együttes értékesítésére kerül sor.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A vagyonrendező a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2429740/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 20. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 04. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.