Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 24. 23:59
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 24. 23:59

Ismertető

Családi háznak alkalmas ingatlan Mányon

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Mány, belterület 150 hrsz., természetben 2065 Mány, Mester sor 150 hrsz. alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. A telek területe 828 m2, a rajta álló épület hasznos alapterülete 462 m2. Az épület 2013-ban lett felújítva és szigetelve. Az ingatlan a tulajdoni lap III. részében bejegyzett végrehajtási és jelzálogjogok törlésével, tehermentesen kerül értékesítésre.

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 00:00
Pályázat vége
2021. 10. 24. | 23:59
Ügyszám
3.Fpk.3207
EÉR azonosító
P2429823
Becsérték
50 000 000 Ft
Minimálár
50 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1118 Budapest, Frankhegy utca 6. 3 em. 10
Cégjegyzékszám
01-09-173976

Adós adatai

Cégnév
KIFLI 2005 Sütőipari és Kereskedelmi Bt.„f.a.”
Székhely
1238 Budapest, Templom utca 91.
Cégjegyzékszám
01 06 772165

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.3207 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6. 3 em. 10, levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25) felszámoló által a KIFLI 2005 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 06 772165, székhely: 1238 Budapest, Templom utca 91.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.3207 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 24. 23 óra 59 perckor, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6. 3 em. 10, levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25) felszámoló által a KIFLI 2005 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 06 772165, székhely: 1238 Budapest, Templom utca 91.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.3207 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 00 óra 00 perckor, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6. 3 em. 10, levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25) felszámoló által a KIFLI 2005 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 06 772165, székhely: 1238 Budapest, Templom utca 91.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2429823.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6. 3 em. 10, levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25), mint a(z) KIFLI 2005 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 06 772165, székhely: 1238 Budapest, Templom utca 91.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.3207/2019/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2429823
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Advocatio Kft. felszámoló szervezet CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700598 – 69297878 - 51100005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban "KIFLI Mány ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mány, belterület 150 hrsz., természetben 2065 Mány, Mester sor 150 hrsz. alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. A telek területe 828 m2, a rajta álló épület hasznos alapterülete 462 m2. Az épület 2013-ban lett felújítva és szigetelve. Az ingatlan a tulajdoni lap III. részében bejegyzett végrehajtási és jelzálogjogok törlésével, tehermentesen kerül értékesítésre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 50 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ház és udvar

Típus: ház
Területe: 828 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 50 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Mány
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 150
Ingatlan postai címe: 2065 Mány, hrsz. 150
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: lakóház, amelyet korábban péküzemként hasznosítottak
Területnagyság: 828 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): ház és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: KIFLI 2005 Sütőipari és Kereskedelmi Bt. "f.a." 1238 Budapest, Templom u. 91.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/8. Jelzálogjog 40.000.000,- Ft erejéig. Jogosult: Goodmills Magyarország Zrt. III/9. Végrehajtási jog 4.389.155,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Magyar Állam/NAV III/10. Végrehajtási jog 1.709.955,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Magánszemély III/11. Végrehajtási jog 1.713.955,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Magánszemély III/12. Végrehajtási jog 1.468.530,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Magánszemély III/13. Végrehajtási jog 45.720,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szintézis Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előzetes időpont egyeztetéssel tekinthető meg a pályázat beadásának határidejéig. Időpontot a 06 1 201 0388 telefonszámon lehet egyeztetni munkanapokon, munkaidőben.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólag a megajánlott vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell megfizetni átutalással vagy készpénzben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő a vagyonelemet az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követően veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az érvényes ajánlatok közül a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az információk teljeskörűségéért a kiíró szavatosságot nem vállal. Az értékesítésre kerülő vagyonelemért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A felszámolónak nincs tudomása az ingatlant terhelő környezeti kárról. A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli. A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell:- az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó), - a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését,- a megajánlott vételárat, - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek elfogadásáról,- azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén. Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 180 nap. A jelen pályázati kiírásban és a nyilvános pályázatra vonatkozó jogszabályokban előírt bármely kötelező tartalmi és/vagy formai kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen. Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult jogát a pályázat lejárta után a felszámoló felhívására gyakorolhatja. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, érvénytelenítse. Jelen pályázati eljárásban a vagyonelem második értékesítési kísérletére kerül sor. Jelen értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A minimálár meghatározása a 237/2209. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történt.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2429823/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 24. | 23:59 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 08. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.