A nyertes ár
2 250 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 10. 04. 13:00

Ismertető

Nyékládházi ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

B-A-Z Megyei Kormányhivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nyékládháza Belterület, 70 hrsz. alatt szereplő, 573 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlant jelzálogjog, vezetékjog valamint végrehajtási jog terheli.

Pályázat kezdete
2021. 09. 17. | 13:00
Pályázat vége
2021. 10. 04. | 13:00
Ügyszám
9.Fpk.13
EÉR azonosító
P2431560
Becsérték
2 000 000 Ft
Minimálár
2 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-043489

Adós adatai

Cégnév
FISER-LINE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3433 Nyékládháza, Szent István utca 8.
Cégjegyzékszám
05-09-015052

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.13 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a FISER-LINE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-015052, székhely: 3433 Nyékládháza, Szent István utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 250 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2431560F7634
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.13 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 4. 13 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a FISER-LINE Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-015052, székhely: 3433 Nyékládháza, Szent István utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.13 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 17. 13 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a FISER-LINE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-015052, székhely: 3433 Nyékládháza, Szent István utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2431560.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) FISER-LINE Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-015052, székhely: 3433 Nyékládháza, Szent István utca 8.) Miskolci Törvényszék 9.Fpk.13/2020/46. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2431560
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 17. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 4. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig a számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett ajánlati biztosíték után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

B-A-Z Megyei Kormányhivatal ingatlan-nyilvántartásában, Nyékládháza Belterület, 70 hrsz. alatt szereplő, 573 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az ingatlant jelzálogjog, vezetékjog valamint végrehajtási jog terheli.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus: ház
Területe: 573 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 573 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2021. 09. 22. napján 10 órakor, helyszíne: 3433 Nyékládháza, Jókai Mór u. 6.Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek. Előzetes bejelentkezés nélkül az ingatlan megtekintésére nincs mód.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett ingatlan birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan értékesítése vonatkozásában, a nyertes ajánlati összeg 1,5% + ÁFA-nak megfelelő, de minimum 100.000.- Ft + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.• pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az ingatlan kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
Az ingatlan vonatkozásában a felszámolónak környezeti teherről nincs tudomása.
Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésre.
Az ingatlan vonatkozásában a felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.
Nyilatkozzuk, hogy a jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon megtörtént, akik a hirdetmény közzétételét nem ellenezték.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2431560/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 04. | 13:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 17. | 13:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2431560F9642 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Közműtartozások fennállnak az ingatlan kapcsán?

 • || P2431560F3 kommentje:

  Az ingatlant szeretném megtekinteni.

 • || P2431560F2 kommentje:

  Üdvözlöm. Érdekel az ingatlan, megtekinteném. Köszönöm.

 • || P2431560F1 kommentje:

  Üdvözlöm Szeretném megtekinteni az ingatlant