Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 12. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 12. 12:00

Ismertető

magánszeméllyel szembeni követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Belföldi magánszeméllyel szemben fennálló, bizonytalan megtérülésű, egy éven túl lejárt tagi kölcsön követelés, melynek névértéke 5.500.000 Ft. A pályázati felhívás első alkalommal jelenik meg.

Pályázat kezdete
2021. 09. 27. | 12:00
Pályázat vége
2021. 10. 12. | 12:00
Ügyszám
13.Fpk.266
EÉR azonosító
P2438189
Becsérték
5 500 000 Ft
Minimálár
5 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Adra Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 4 em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-173345

Adós adatai

Cégnév
KOPEOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
23704700 Mátészalka, Alkotmány út 37. 4 em. 15
Cégjegyzékszám
13-09-075915

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.266 ügyszámú nyilvános pályázat, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 4 em. 1, levelezési cím: 1366 Budapest, hrsz. Pf.: 52) felszámoló által a KOPEOL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-075915, székhely: 23704700 Mátészalka, Alkotmány út 37. 4 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az eljárás ajánlat hiányában eredménytelen volt, az ismételt pályázatban a minimálár a becsérték 70 %-ban kerül meghatározásra.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.266 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 12. 12 óra 00 perckor, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 4 em. 1, levelezési cím: 1366 Budapest, hrsz. Pf.: 52) felszámoló által a KOPEOL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-075915, székhely: 23704700 Mátészalka, Alkotmány út 37. 4 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.266 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perckor, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 4 em. 1, levelezési cím: 1366 Budapest, hrsz. Pf.: 52) felszámoló által a KOPEOL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-075915, székhely: 23704700 Mátészalka, Alkotmány út 37. 4 em. 15) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2438189.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 4 em. 1, levelezési cím: 1366 Budapest, hrsz. Pf.: 52), mint a(z) KOPEOL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-075915, székhely: 23704700 Mátészalka, Alkotmány út 37. 4 em. 15) Nyíregyházi Törvényszék 13.Fpk.266/2020/7./I.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2438189
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 275 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 10 millió forint vagy annál magasabb összegű irányár (becsérték) esetén 10 millió forint irányár (becsérték) után annak legfeljebb 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak legfeljebb 3%-a ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az Adra Holding Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11706023-20016038 sz. számlájára (közlemény rovatba: KOPEOL Kft. „f.a.”- ajánlati biztosíték) történő átutalással kell megfizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelenül zárul, az ajánlati biztosítékot a felszámoló a befizető részére 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázó részére az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Belföldi magánszeméllyel szemben fennálló, bizonytalan megtérülésű, egy éven túl lejárt tagi kölcsön követelés, melynek névértéke 5.500.000 Ft.

A pályázati felhívás első alkalommal jelenik meg.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 5 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: magánszeméllyel szembeni követelés

A követelés összege: 5 500 000
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 5 500 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléssel kapcsolatos személyes tájékoztatás helye: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. fszt. 1. (13. kapucsengő), ideje: 2021. október 8.-án 15 - 16 óra között, kizárólag az EÉR-en történő előzetes bejelentkezéssel.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA MENTES.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, illetve kizárja az érvénytelen ajánlatokat. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A kiértékelési jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzéteszi. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével értesíti az érintetteket az ártárgyalási fordulóról. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.03.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Adra Holding Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11706023-20016038. számú számlájára kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül a közlemény rovatban „KOPEOL Kft. „f.a.” vételár” megnevezéssel. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. A felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam-különbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követeléssel kapcsolatos okiratok átadására a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatok az EÉR igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy és gazdasági társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetén cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet neve és bankszámlaszám, képviselő neve, címe, magánszemély pályázó esetén név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány száma, adóazonosító jel, személyi szám; a vagyontárgy pontos megnevezését és a nettó vételár egyértelmű megjelölését; ajánlott fizetési feltételeket; ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázatai feltételeket megismerte és elfogadja; nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; nyilatkozat arról, hogy nyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenéstől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott határidőn belül átutalja; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vagyontárgyat a vételár megfizetését követően a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül birtokba veszi; tudomásvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben a szerződésben foglalt határidőn belül a vételár nem kerül megfizetésre, az eladók elállnak a szerződéstől; nyilatkozatot, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárolni kívánt vagyonelem tekintetében az eladó kizárja a kellékszavatossági vagy garanciális igény érvényestésének jogát; nyilatkozat, hogy nem nyertes pályázat esetén mely számlára kéri visszautalni az ajánlati biztosíték összegét.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2438189/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 12. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 27. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.