Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 19. 08:01
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 19. 08:01

Ismertető

9730 Kőszeg, belterület 3371/1 hrsz., 132/1077 tulajdonrésze

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

9730 Kőszeg, belterület 3371/1 hrsz., beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 132/1077 tulajdonrésze

Pályázat kezdete
2021. 10. 01. | 08:01
Pályázat vége
2021. 10. 19. | 08:01
Ügyszám
11. Fpk. 57
EÉR azonosító
P2438719
Becsérték
200 000 Ft
Minimálár
200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABSOLUT INSOLVENT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16
Cégjegyzékszám
13-09-159230

Adós adatai

Cégnév
Raab-Architect Tanácsadó és Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
9021 Győr, Árpád út 16. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
08-09-030745

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11. Fpk. 57 ügyszámú nyilvános pályázat, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 7603 Pécs, hrsz. Pf.: 50) felszámoló által a Raab-Architect Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-030745, székhely: 9021 Győr, Árpád út 16. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11. Fpk. 57 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 19. 08 óra 01 perckor, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 7603 Pécs, hrsz. Pf.: 50) felszámoló által a Raab-Architect Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-030745, székhely: 9021 Győr, Árpád út 16. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11. Fpk. 57 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 1. 08 óra 01 perckor, a Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 7603 Pécs, hrsz. Pf.: 50) felszámoló által a Raab-Architect Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-030745, székhely: 9021 Győr, Árpád út 16. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2438719.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 7603 Pécs, hrsz. Pf.: 50), mint a(z) Raab-Architect Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-030745, székhely: 9021 Győr, Árpád út 16. 1 em. 2) Győri Törvényszék 11. Fpk. 57/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2438719
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 1. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 19. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a felszámoló UniCredit Banknál vezetett: 10918001-00000006-40710020 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Raab-Architect Kft. f.a. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

9730 Kőszeg, belterület 3371/1 hrsz., beépítetlen terület megnevezésű
ingatlan, 132/1077 tulajdonrésze

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 1 077 m²
Állapota: beépítetlen terület
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 132/1077

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kőszeg
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 3371/1
Ingatlan postai címe: 9730 Kőszeg, hrsz. 3371/1
Művelési ág: beépítetlen terület
Területnagyság: 1 077 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépítetlen terület
Az ingatlan jogi jellege: tulajdonjog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Raab-Architecht Kft. „f.a”

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jogok

Ingatlan állapota: beépítetlen terület

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: tekintettel arra, hogy az ingatlan nyitott területen fekszik, szabadon megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Fordított Áfás értékesítés. A minimál ár és az ajánlati ár is nettóban értendőek!

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése adós bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon első hirdetése. A minimál árak a becsértékek 100%-ban kerültek meghatározásra. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban az Raab-Architect Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a ajánlati biztosítékot visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant/ingóságokat megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét (ingatlan adásvételi szerződéskötés díja: 50.000,- Ft. +áfa) megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 10 eFt + áfa áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2438719/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2438719#tenderfuzet

Licitnapló

2021. 10. 19. | 08:01 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 01. | 08:01 || A pályázat megkezdődött.