Becsérték
118 000 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:1 nap, 21 óra és 42:41

Ismertető

Galgamácsa külterületi 072/14 hrsz. alatt nyilvántartott kivett üzem + 3 épület 1/1 tulajdoni hányada

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Galgamácsa külterületi 072/14 hrsz. alatt nyilvántartott kivett üzem + 3 épület

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 08:00
Pályázat vége
2021. 10. 27. | 08:00
Ügyszám
10.Fpk.172
EÉR azonosító
P2439873
Becsérték
118 000 000 Ft
Minimálár
59 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
Ecomont-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
2112 Veresegyház, Hajó utca 2.
Cégjegyzékszám
13-09-065-034

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.172 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 08 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a Ecomont-Trade Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-065-034, székhely: 2112 Veresegyház, Hajó utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2439873.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) Ecomont-Trade Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-065-034, székhely: 2112 Veresegyház, Hajó utca 2.) Budapest Környéki Törvényszék 10.Fpk.172/2020/39.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2439873
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 27. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 970 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie forintban átutalással, "Galgamácsa ajánlati biztosíték” közleménnyel az Ecomont-Trade Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742568-21442269-00000000 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidőn belül az ajánlati biztosíték befizetése és a befizetésről szóló bizonylat csatolása a pályázathoz. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték az ajánlatra megszabott beérkezési határidőig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül, a felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az ajánlati biztosíték után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Galgamácsa külterületi 072/14 hrsz. alatt nyilvántartott kivett üzem + 3 épület

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 118 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 59 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzem + 3 épület

Típus: ipari ingatlan
Területe: 19 803 m²
Állapota: Közmű nélküli ipari-mezőgazdasági környezetben található telek
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 118 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Galgamácsa
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 072/14
Ingatlan postai címe: 2183 Galgamácsa, Hrsz. 072/14.
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: üzem + 3 épület
Területnagyság: 19 803 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett üzem + 3 épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ECOMONT-TRADE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. "F.A." 2112. Veresegyház, Hajó utca 2.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Önálló szöveges bejegyzés a 072/6 hrsz. megosztásából lett.6. Végrehajtási jog 95 928 621 Ft azaz kilencvenötmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-hatszázhuszonegy forint és járulékai erejéig. Jogosult: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal8. Jelzálogjog 2 000 000 000 Ft azaz kétmilliárd Ft. és járulékai erejéig. Személyes adós TP Komplex Zrt. Jogosult: TRAVILL INVEST PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.9. Jelzálogjog 300 000 000 Ft azaz háromszázmillió Ft és járulékai erejéig. Személyes adós: TP Konplex Zrt. Jogosult: ECOMONT-SYSTEM INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT.11. Jelzálogjog 7 923 520 Ft, azaz hétmillió-kilencszázhuszonháromezer-ötszázhúsz Ft. adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal12. Végrehajtási jog 8 634 000 Ft, azaz nyolcmillió-hatszázharmincnégyezer Ft főkövetelés és járulékai erejéig Schadl-Baranyai és Társa Végrehajtó Iroda 023.V.0979/2020/52. sz. megkeresése alapján. Jogosult: Wittek Ádám Norbert 13. Végrehajtási jog 684 720 Ft, azaz hatszáznyolcvannégyezer-hétszázhúsz Ft. főkövetelés és járulékai erejéig . Vh. ügyszám: 218.V.1487/2020/52. Jogosult: Veresegyház Város Önkormányzata14.Felszámolási eljárás a II/3. alatti tulajdonosra vonatkozó felszámolás kezdő irőpontja: 2020.09.17. (Budapest Környéki Törvényszék 10.Fpk.172/2020/33). Jogosult: SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. 15. Felszámolási eljárás a II/2. alatti tulajdonosra vonatkozó felszámolás kezdő irőpontja: 2020.09.17. (Budapest Környéki Törvényszék 10.Fpk.172/2020/47). Jogosult: Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.

Ingatlan állapota: Közmű nélküli ipari-mezőgazdasági környezetben található telek

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontot követően tekinthető meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítésére az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat forintban kell megfizetnie átutalással. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az Ecomont-Trade Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742568-21442269-00000000 számú bankszámlájára kell az utalásnak jóváírásra kerülni. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben a Cstv. 49 § (4) szerint beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a felszámolóbiztos szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető részére fizetendő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya), - az ajánlott nettó vételárat,- a fizetés módját és határidejét, - a pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül adásvételi szerződést köt és legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül a vételárat átutalással megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra várja az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, - külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől, - lemondó nyilatkozat az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítéséről. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg úgy hogy az a jogosultakkal közölhető legyen. A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja. Jelen hirdetménnyel a vagyonelem(ek) harmadik értékesítésére kerül sor. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti módon az értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2439873/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 08. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok