Becsérték
250 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:6 nap, 14 óra és 32:09

Ismertető

Dunakeszi, kivett út, 2186 m2

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 016/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 2186 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya. A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

Pályázat kezdete
2021. 10. 11. | 09:00
Pályázat vége
2021. 10. 27. | 10:00
Ügyszám
8.Vpk.5/2019
EÉR azonosító
P2442468
Becsérték
250 000 Ft
Minimálár
250 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév
Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt cég
Székhely
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..
Cégjegyzékszám
13 02 050027

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Vpk.5/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 11. 09 óra 00 perckor, a Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) vagyonrendező által a Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 02 050027, székhely: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2442468.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-REORG Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt törölt cég (cégjegyzékszám: 13 02 050027, székhely: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós utca 33..) Budapest Környéki Törvényszék 8.Vpk.5/2019/8. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2442468
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 11. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 27. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „Gödi Dunamenti Szövetkezet VA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2021. október 27. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pest Megyei Kormányhivatal által Dunakeszi külterület 016/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett saját használatú út megnevezésű, 2186 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni aránya.

A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 250 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 250 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: kivett saját használatú út
Területe: 2 186 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 250 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Dunakeszi
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 016/2
Ingatlan postai címe: 2120 Dunakeszi, hrsz. 016/2
Művelési ág: kivett saját használatú út
Területnagyság: 2 186 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Gödi Dunamenti Termelő és Szolgáltató Szövetkezet végelszámolás alatt

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT székhelyén (Tel: 06 1 882-3707, Somogyi Szabolcs vagyonrendező). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól, tekintettel arra, hogy az Eladó törölt gazdasági társaság.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt vagyonrendezés alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A vagyonrendező, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A vagyonrendező a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2442468/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 11. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok