A nyertes ár
1 699 500 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2021. 10. 17. 12:00

Ismertető

Tárgyi eszközök, készletek, berendezések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Leltár szerinti Tárgyi eszközök, készletek (Áfa-s az értékesítés). A tárgyi eszközök állapota elhasznált, nem karbantartott, műszaki állapotuk ismeretlen. - szerszámok, emelők, spaniferek, hegesztők, munkapad, tűzoltó készülékek, , satuk, gép zsírzók, szerszámkocsi, üzemanyag tartály, légrugók tgk., elakadásjelző háromszögek, gőzborotva, Starterindít (bika), szerszámos szekrény szerszámokkal, ponyvatartó bordák, gáz üzemű targonca, ponyvák, Transporter, raklapok, tgk. hóláncok, motor kiemelő, stb.....

Pályázat kezdete
2021. 10. 02. | 10:00
Pályázat vége
2021. 10. 17. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.107/
EÉR azonosító
P2444609
Becsérték
3 399 000 Ft
Minimálár
1 699 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MTG-HOLDING Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
6500 Baja, Szeremlei utca 76.
Cégjegyzékszám
03-09-126390

Adós adatai

Cégnév
VÖRÖS TRANSZPORT Szállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság „f.a.”
Székhely
7271 Fonó, Malom utca 2.
Cégjegyzékszám
14 09 301988

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.107/ ügyszámú nyilvános pályázat, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.) felszámoló által a VÖRÖS TRANSZPORT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 301988, székhely: 7271 Fonó, Malom utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 699 500 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2444609F1895
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját a vevő köteles megfizetni.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.107/ ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 17. 12 óra 00 perckor, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.) felszámoló által a VÖRÖS TRANSZPORT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 09 301988, székhely: 7271 Fonó, Malom utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.107/ ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 2. 10 óra 00 perckor, a MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.) felszámoló által a VÖRÖS TRANSZPORT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 301988, székhely: 7271 Fonó, Malom utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2444609.

Pályázati Hirdetmény

A(z) MTG-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76., levelezési cím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.), mint a(z) VÖRÖS TRANSZPORT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 301988, székhely: 7271 Fonó, Malom utca 2.) Kecskeméti Törvényszék 6.Fpk.107/2018/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2444609
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 2. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 169 950 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 237/2009. (X.20.) Korm. rendelete alapján került kiszámításra. A kiszámított ajánlati biztosítékot az MTG-HOLDING Felszámoló és Vagyonkezelő Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10610017-49020025 számú bankszámlájára kell megfizetni „Vörös Transzport TE.-bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Leltár szerinti Tárgyi eszközök, készletek (Áfa-s az értékesítés).

A tárgyi eszközök állapota elhasznált, nem karbantartott, műszaki állapotuk ismeretlen.

- szerszámok, emelők, spaniferek, hegesztők, munkapad, tűzoltó készülékek, , satuk, gép zsírzók, szerszámkocsi, üzemanyag tartály, légrugók tgk., elakadásjelző háromszögek, gőzborotva, Starterindít (bika), szerszámos szekrény szerszámokkal, ponyvatartó bordák, gáz üzemű targonca, ponyvák, Transporter, raklapok, tgk. hóláncok, motor kiemelő, stb.....

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 399 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 699 500 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: készletek, tárgyi eszközök

Típus: Egyéb
Állapot: használt
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 3 399 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló által értékesíteni kívánt vagyonelem jelen hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. napon (munkaszüneti nap esetén az azt követő napon), 09:00-kor tekinthető meg, a megtekintésre a cégközlönyben történő megjelenést követő 15. napon 12:00-ig kell regisztrálni (név, telefonszám) az info@mtgholding.hu elektronikus levélcímen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesített vagyonelemek értékesítése ÁFA-s

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat átutalással, egy összegben köteles megfizetni eladó részére. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által kiválasztott ügyvédet bízzák meg, akinek munkadíját a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételéről vevő, a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az eladó és az őt képviselő felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az értékesítés során az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a pályázó nevét, azonosító adatait,
 cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését,
az ajánlott fizetési feltételeket,
az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől,
kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi.
A pályázók pályázatukban kötelesek nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják.
az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot, az ajánlatának el nem fogadása esetén milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
A megajánlott vételár rendelkezésre állását ¬a bánatpénzt meghaladó részét¬ a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt számlán történő pénz rendelkezésre állásának pénzintézeti igazolása, vagy bankgarancia, vagy az ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása (ügyvédi letéti szerződéssel, a letéti bankszámlára történő befizetés banki igazolásával, illetve az illetékes ügyvédi kamara által működtetett Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer által kiállított, bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával) fogadható el, melyet a pályázó a pályázathoz köteles csatolni.


A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati kiírásban szereplő vagyonelemekre vonatkozóan a pályázati kiírás időpontjában nem ismert információ jut a tudomására, vagy egyéb az értékesítést befolyásoló ok merül fel, a pályázati kiírást visszavonja.


A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdésnek megfelelően a felszámoló nyilatkozik, hogy a meghirdetett vagyonelem értékesítésére harmadik alaklommal kerül sor. A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn,a minimálár csökkentését a 237/2009. Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az ügyvédi munkadíj összege az átruházott vagyonelem nettó ellenértékének 1 %-a + Áfa. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2444609/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 17. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2021. 10. 02. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.