Becsérték
1 565 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:4 nap, 14 óra és 08:13

Ismertető

A Nyírbátori Labdarúgás Szervező Kft. (cégjegyzékszám:15-09-085477) 100%os üzletrésze.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Nyírbátori Labdarúgás Szervező Kft. (cégjegyzékszám:15-09-085477) 100%os üzletrésze.

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 08:00
Pályázat vége
2021. 10. 25. | 08:00
Ügyszám
10. Fpk. 169
EÉR azonosító
P2449366
Becsérték
1 565 000 Ft
Minimálár
1 565 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1149 Budapest, Angol utca 77.
Cégjegyzékszám
01-09-878685

Adós adatai

Cégnév
Nyírbátori Football Club Sportegyesület„f.a.”
Székhely
4300 Nyírbátor, Sport utca 4..
Cégjegyzékszám
15 02 0000837

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10. Fpk. 169 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 08 óra 00 perckor, a LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77.) felszámoló által a Nyírbátori Football Club Sportegyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 02 0000837, székhely: 4300 Nyírbátor, Sport utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2449366.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LaSalle Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77., levelezési cím: 1149 Budapest, Angol utca 77.), mint a(z) Nyírbátori Football Club Sportegyesület „f.a” (cégjegyzékszám: 15 02 0000837, székhely: 4300 Nyírbátor, Sport utca 4..) Nyíregyházi Törvényszék 10. Fpk. 169/2020/16.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2449366
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 25. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 78 250 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló LaSalle Kft. "fa" 50440016-10020449 számú számlájára kell megfizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a felszámoló LaSalle Kft. "fa" 50440016-10020449 számú számlájára, közlemény rovatba: Nyírbátori Football Club Sportegyesület "fa" - pályázati ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosítékra a Cstv. és a 237/2009 (X.20.) kormányrendelet tartalmaz rendelkezéseket. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Nyírbátori Labdarúgás Szervező Kft. (cégjegyzékszám:15-09-085477) 100%os üzletrésze.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 565 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 565 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletrész

Cég neve: Nyírbátor Labdarúgás Szervező Kft.
Cégjegyzékszáma: 15-09-085477
Cég főtevékenysége: Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kizárólagos tulajdon
Tehermentes: igen
Becsérték: 1 565 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárggyal kapcsolatos információk a céginformációs rendszeren keresztül nyilvános elérhetőek. A becsérték a Nyírbátori Labdarúgás Szervező Kft. által közzétett 2020 évi mérlegadatok saját tőke értéke alapján került meghatározásra.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA mentes

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül a felszámoló LaSalle Kft. Takarékbanknál vezetett 50440016-10020449 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba adására a vételár teljes megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, valamint minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, szövetkezet, önkormányzat, egyház, állam, stb. részt vehet, aki a polgári jogi jogviszonyoknak alanya lehet. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személyiség nélküli szervezet, gazdasági társaság, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezet, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, szövetkezet, önkormányzat, egyház, állam esetében: név, székhely, adószám, nyilvántartási szám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyakat meg kívánja vásárolni, - a vagyontárgy vételára melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módja és ütemezése, - 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, gazdasági társaság esetén, - egyéni vállalkozó esetén, közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása vagy annak a jogszabályoknak megfelelő igazolása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arról, hogy a részletes pályázati felhívást és feltételeket a pályázó megismerte, vállalja a 30 napos ajánlati kötöttséget, és annak tartalmát elfogadja, - a pályázó nyilatkozata, hogy az üzletrész adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos 200.000,-FT+ÁFA ügyvédi munkadíj megfizetését vállalja. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. §. (2) bek. szerinti értesítés megtörtént.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a minimálár összegét az második pályázati felhívásra tekintettel 1.565.000,- forint összegben határozza meg. A pályázattal kapcsolatos minden költség sikeres pályázat esetén a nyertes pályázót terheli. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a LaSalle Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2449366/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 08. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok