Becsérték
7 936 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:4 óra és 59:03

Ismertető

Zsalukészlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Zsalukészlet az alábbiak szerint: Háromláb 70 db 569.100 Ft Födémtámasz 20/300 295 db 3.184.525 Ft Egyedi villásfej 215 db 322.500 Ft H20 Rugós tartófej 34 db 103.700 Ft H20 fatartó 1,80 m 14 db 56.910 Ft H20 fatartó 2.45 m 258 db 1.474.470 Ft H20 fatartó 2,90 m 283 db 1.869.220 Ft H20 fatartó 3,90 m 24 db 196.800 Ft H20 fatartó 4,90 m 15 db 158.775 Ft

Pályázat kezdete
2021. 10. 09. | 13:23
Pályázat vége
2021. 10. 25. | 13:23
Ügyszám
2.Fpk.3435
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2449664
Becsérték
7 936 000 Ft
Minimálár
5 555 200 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
Pricons Fővállalkozó Kft.„f.a.”
Székhely
1143 Budapest, Zászlós utca 40-42..
Cégjegyzékszám
01-09-990063

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.3435 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 9. 13 óra 23 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a PriCons Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-990063, székhely: 1143 Budapest, Zászlós utca 40-42..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2449664.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) PriCons Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-990063, székhely: 1143 Budapest, Zászlós utca 40-42..) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.3435/2020/8. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2449664
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 9. 13 óra 23 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 25. 13 óra 23 perc

Ajánlati biztosíték összege: 396 800 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése az adós gazdálkodó szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11707062-20001429 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Zsalukészlet az alábbiak szerint:

Háromláb 70 db 569.100 Ft
Födémtámasz 20/300 295 db 3.184.525 Ft
Egyedi villásfej 215 db 322.500 Ft
H20 Rugós tartófej 34 db 103.700 Ft
H20 fatartó 1,80 m 14 db 56.910 Ft
H20 fatartó 2.45 m 258 db 1.474.470 Ft
H20 fatartó 2,90 m 283 db 1.869.220 Ft
H20 fatartó 3,90 m 24 db 196.800 Ft
H20 fatartó 4,90 m 15 db 158.775 Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 936 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 5 555 200 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Zsalukészlet

Típus: Készlet
Tehermentes: nem Ingóságot terhelő jelzálogjog. Jogosult: MKB Bank Nyrt. (1821 Budapest)
Mennyisége: 1 208 db
Becsérték: 7 936 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintése a pályázat indulásától lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A meghirdetett vagyontárgy értékesítésére (amennyiben a vevő adóalany) az ÁFA törvény 142. § 1) bekezdés pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Nem adóalany részére történő értékesítés esetén az irányár nettó árként értendő, melyet ÁFA terhel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése banki átutalással történhet, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az eszközök második alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
Az eszközök kizárólag egy tételben kerülnek értékesítésre.
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség. A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A vagyontárgyak tehermentesen kerülnek értékesítésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2449664/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 09. | 13:23 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


 • || P2449664F4922 kommentje:

  Köszönöm !

 • || P2449664F4922 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos ! Szíveskedjen megadni a hrsz-hez tartozó utcát, házszámot Üdvözlettel: L.G.E.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Kérem, hogy útba igazításért szíveskedjen a volt ügyvezetőhöz fordulni: Oláh Sándor 30/343-6657 Tisztelettel: dr. Feketéné Földi Katalin felszámolóbiztos

 • || P2449664F4854 kommentje:

  Köszönjük szépen a lehetőséget, a megjelölt időpontban ott leszünk.

 • || P2449664F4854 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnénk a vagyontárgyakat 2021. október 11-én (hétfőn) 11 órától (vagy a nap folyamán ezt követően) megtekinteni.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A zsaluanyag megtekinthető október 11-én 11-12 óra között. A helyszín: 2351 Alsónémedi, 069/7 hrsz. Tisztelettel: dr. Feketéné Földi Katalin felszámolóbiztos