Becsérték
790 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:3 nap, 15 óra és 54:29

Ismertető

Hangonyi és Borsodbótai Ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós tulajdonában lévő Borsodbótai 708 Hrsz, Rákóczi út 70, 1/1 tulajdoni hányad, 3626 Hangony belterület 941 helyrajzi szám (kivett épület), 1/1 tulajdoni hányad, 3626 Hangony belterület 948 helyrajzi szám (kivett lakóház), 1/1 tulajdoni hányad, természetben 3626 Hangony, Kossuth Lajos út 34. 3626 Hangony belterület 949 helyrajzi szám (kivett épület), 1/1 tulajdoni hányad, természetben 3626 Hangony, Kossuth Lajos út 32., 3626 Hangony belterület 958 helyrajzi szám (beépítetlen terület) 1/1 tulajdoni hányad

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 10:31
Pályázat vége
2021. 10. 24. | 10:31
Ügyszám
48.Fpk.371
EÉR azonosító
P2450482
Becsérték
790 000 Ft
Minimálár
790 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.
Cégjegyzékszám
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév
RomAssist Közhasznú Egyesület (Romákat segítő Közhasznú Egyesület)„f.a.”
Székhely
1068 Budapest, Király utca 106..
Cégjegyzékszám
01020010440

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.371 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 10 óra 31 perckor, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.) felszámoló által a RomAssist Közhasznú Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01020010440, székhely: 1068 Budapest, Király utca 106..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450482.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.), mint a(z) RomAssist Közhasznú Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám: 01020010440, székhely: 1068 Budapest, Király utca 106..) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.371/2019/20.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450482
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 10 óra 31 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 10 óra 31 perc

Ajánlati biztosíték összege: 39 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag átutalás útján lehet teljesíteni a felszámoló szervezet, a CONCURS Zrt. Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100134-40600949-01000005 számú elkülönített számlájára „RomAssist f. a. pályázati biztosíték Hangony ” megnevezéssel legkésőbb 2021.10.24. határidővel történő banki jóváírással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vesztes pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összege visszajár.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós tulajdonában lévő Borsodbótai 708 Hrsz, Rákóczi út 70, 1/1 tulajdoni hányad, 3626 Hangony belterület 941 helyrajzi szám (kivett épület), 1/1 tulajdoni hányad, 3626 Hangony belterület 948 helyrajzi szám (kivett lakóház), 1/1 tulajdoni hányad, természetben 3626 Hangony, Kossuth Lajos út 34. 3626 Hangony belterület 949 helyrajzi szám (kivett épület), 1/1 tulajdoni hányad, természetben 3626 Hangony, Kossuth Lajos út 32., 3626 Hangony belterület 958 helyrajzi szám (beépítetlen terület) 1/1 tulajdoni hányad

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 790 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 790 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület

Típus: kivett lakóház
Területe: 29 m²
Állapota: használt
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hangony
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 949 Hangony
Ingatlan postai címe: 3626 Hangony, Kossuth utca 32..
Területnagyság: 29 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1068 Budapest, Király utca 106.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog: magánszemély, MIKROHITEL GAZDASÁGFEJLESZTŐ PÉNZÜGYI ZRT, TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ingatlan állapota: használt

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, gazdasági épület és udvar

Típus: lakóépület
Területe: 834 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Borsodbóta
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 708
Ingatlan postai címe: 3654 Borsodbóta, Rákóczi út 70. .
Művelési ág: Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság: 834 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, gazdasági épület és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog - ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. Végrehajtási jog 45 920 Ft és járulékai, jogosult, Terézvárosi ÖnkormányzatVégrehajtási jog 6 560 Ft és járulékai, jogosult, Terézvárosi Önkormányzat

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház

Típus: kivett lakóház
Területe: 55 m²
Állapota: használt
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 250 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hangony
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: Hangony 948
Ingatlan postai címe: 3626 Hangony, Kossuth Lajos út 34..
Művelési ág: kivett lakóház
Területnagyság: 55 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog Jogosult: MIKROHITEL GAZDASÉGFEJLESZTŐ PÉNZÜGYI ZRT.

Ingatlan állapota: használt

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: kivett beépítetlen terület
Területe: 273 m²
Állapota: használt
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 30 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hangony
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: Hangony 958
Ingatlan postai címe: 3626 Hangony, hrsz. 958
Területnagyság: 273 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: használt

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület

Típus: kivett épület
Területe: 11 m²
Állapota: használt
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 10 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hangony
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: Hangony 941
Ingatlan postai címe: 3626 Hangony, hrsz. Hangony 941
Területnagyság: 11 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft.

Ingatlan állapota: használt

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekinthetők előre egyeztetett időpontban a pályázat aktív szakaszában. Tel: 20/315-4150

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5%-a + ÁFA, de legalább 60.000.- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egy összegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítés az ingatlanok negyedik hirdetménye.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalását, ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá vevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll tulajdonszerzési korlátozás alatt. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban és a pályázó által megtekintett mennyiségben kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy - a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak - erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli, beleértve az elszállítás költségét is.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450482/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 08. | 10:31 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok