Eredménytelenítés ideje
2021. 10. 17. 15:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2021. 10. 17. 15:00

Ismertető

28.575.000,- Ft követelése áll fenn a Green Crystal Kft ( Csz: 01-09-337611 ) -vel szemben

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

28.575.000,- Ft követelése áll fenn a Green Crystal Kft ( Csz: 01-09-337611 ) -vel szemben

Pályázat kezdete
2021. 09. 30. | 18:00
Pályázat vége
2021. 10. 17. | 15:00
Ügyszám
9.Fpk.207
EÉR azonosító
P2450499
Becsérték
100 000 Ft
Minimálár
100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév
B-SILÓ SPED Fuvarozó, Szállítmányozó és Logisztikai Kft.„f.a.”
Székhely
3794 Ziliz, Dózsa Gy. út 1.
Cégjegyzékszám
05-09-019036

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 9.Fpk.207 ügyszámú nyilvános pályázat, a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1) felszámoló által a B-SILÓ SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019036, székhely: 3794 Ziliz, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat. A NAV részére átadásra kerül a lefoglalt követelés.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.207 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 17. 15 óra 00 perckor, a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1) felszámoló által a B-SILÓ SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-019036, székhely: 3794 Ziliz, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.207 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. szeptember 30. 18 óra 00 perckor, a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1) felszámoló által a B-SILÓ SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019036, székhely: 3794 Ziliz, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450499.

Pályázati Hirdetmény

A(z) TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1), mint a(z) B-SILÓ SPED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-019036, székhely: 3794 Ziliz, Dózsa Gy. út 1.) Miskolci Törvényszék 9.Fpk.207/2019/17 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450499
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. szeptember 30. 18 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 17. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

28.575.000,- Ft követelése áll fenn a Green Crystal Kft ( Csz: 01-09-337611 ) -vel szemben

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 100 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

Típus: Követelés
Területe: 1 m²
Állapota: bontásra váró
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): követelés

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: bontásra váró

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelem megtekintése időpont egyeztetéssel a terdik.tibor@tgvf.hu e-mail címen lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Követelés engedményezés ÁFA mentes

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell megfizetni a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállítása illetve átvétele a vételár kifizetését követően lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat a www.e-cegkozlony.gov.hu honlapon, a felszámoló cég honlapján jelenik meg.Pályázni a www.eer.gov.hu honlapon keresztül előzetes regisztrációt követően lehet.Az eredményes pályázat feltétele a vételár - ajánlati biztosítékon felüli - egy összegben történő – készpénzben illetőleg banki átutalás útján a felszámolói iroda bankszámlájára - megfizetése. (TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 bankszámlaszám.) Részletfizetést nem biztosít a felszámoló.Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt. A pályázat a Cstv. és a 17/2014. Korm. rendelet szerint kerül lebonyolításra.Az ajánlatokat a www.eer.gov.hu honlapon keresztül lehet benyújtani az ott megjelölt formában. Az átvételt az eer.gov.hu rendszer biztosítja.Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről a 17/2014 Korm. rendelet 13§ és 14§ rendelkezése szerint.Pályázati benyújtási határidő meghatározása:Pályázat indításának napja: az e-cegkozlony.gov.hu honlapon megjelenéstől számított 16. nap.Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat indításától számított 15. napot követő 12.00 órakor jár le és az EÉR rendszerben meghatározott feltételekkel.Az ingatlan megtekintésére a felszámoló az EÉR rendszeren történt egyeztetés után lehetőséget biztosít. Az adott vagyonelem első értékesítésére kerül sor jelen pályázatban.A felszámoló a pályázati kiírás tervezetét megküldte a hitelezők részére. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 15 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kötelező tartalmi elemei:
• egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése;
• az ajánlattevő azonosítására szolgáló adatok a 17/2014. Korm.rendelet 16. § szerint
• ajánlati biztosíték befizetés igazolása;
• nyilatkozat, a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizet;
• nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat bontásától számítva 60 nap vételi kötelezettséget vállal;
Több megfelelő pályázat esetén, ha ugyanazon elemre az ajánlatok között 10 % - nál kisebb az eltérés, a felszámoló az EÉR rendszerben ártárgyalást tart.
Pályázatok értékelése az EÉR rendszerben történik, eredményhirdetés: pályázati határidő után 15 nap.
A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.
Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 0,8 %-a + áfa, de legalább 90.000,- Ft + áfa, mely költséget a vevő viseli.
A felszámoló az eljárás alatt bármikor érvénytelenítheti a pályázatot, a lezárást követően csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja a pályázatot eredménytelennek.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450499/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 17. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2021. 09. 30. | 18:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P2450499F8544 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! A meghirdetett pályázat az ingatlanra vonatkozik?

  • || Értékesítő kommentje:

    Csak követelés. Nincs ingatlan,