Becsérték
309 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér:3 nap, 16 óra és 30:39

Ismertető

Domaházai Ingatlanok (hrsz: 60, hrsz: 352/1)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós tulajdonában lévő 3627 Domaházai 352/1. hrsz, (Dózsa György út 14.), 3627 Domaházai 60 hrsz (Kossuth Lajos út 11.) ingatlanok

Pályázat kezdete
2021. 10. 08. | 10:31
Pályázat vége
2021. 10. 24. | 10:31
Ügyszám
48.Fpk.371
EÉR azonosító
P2450590
Becsérték
309 000 Ft
Minimálár
309 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.
Cégjegyzékszám
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév
RomAssist Közhasznú Egyesület (Romákat segítő Közhasznú Egyesület)„f.a.”
Székhely
1068 Budapest, Király utca 106..
Cégjegyzékszám
01020010440

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.371 ügyszámú nyilvános pályázat 2021. október 8. 10 óra 31 perckor, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.) felszámoló által a RomAssist Közhasznú Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01020010440, székhely: 1068 Budapest, Király utca 106..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450590.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.), mint a(z) RomAssist Közhasznú Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám: 01020010440, székhely: 1068 Budapest, Király utca 106..) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.371/2019/20.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450590
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 8. 10 óra 31 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 24. 10 óra 31 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag átutalás útján lehet teljesíteni a felszámoló szervezet, a CONCURS Zrt. Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100134-40600949-01000005 számú elkülönített számlájára „RomAssist f. a. Domaháza pályázati biztosíték” megnevezéssel legkésőbb 2021.10.24. határidővel történő banki jóváírással.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vesztes pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összege visszajár.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós tulajdonában lévő 3627 Domaházai 352/1. hrsz, (Dózsa György út 14.), 3627 Domaházai 60 hrsz (Kossuth Lajos út 11.) ingatlanok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 309 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 309 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területe: 714 m²
Állapota: Nincs épület
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 214 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Domaháza
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 352/1
Ingatlan postai címe: 3627 Domaháza, Dózsa György út 14..
Művelési ág: Kivett lakóház, udvar, gazdasái épület
Területnagyság: 714 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1068 Budapest, Király utca 106.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog Jogosult: magánszemély

Ingatlan állapota: Nincs épület

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakóház, udvar

Típus: lakóház, udvar
Területe: 3 170 m²
Állapota: bontásra váró
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 95 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Domaháza
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: Hangony 60
Ingatlan postai címe: 3627 Domaháza, Kossuth Lajos út 11..
Területnagyság: 3 170 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: RomAssist Közhasznú Egyesület "f.a."1069 Budapest, Király utca 106. 5/5

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog Jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft. Végrehajtási jogJogosult: magánszemély

Ingatlan állapota: bontásra váró

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetők előre egyeztetett időpontban a pályázat aktív szakaszában. Tel: 20/315-4150

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek ügyvédi munkadíja a vételár 1,5%-a + ÁFA, de legalább 60.000.- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat kizárólag egy összegben, átutalással lehet teljesíteni a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 60 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítés az ingatlanok negyedik hirdetménye.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalását, ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá vevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll tulajdonszerzési korlátozás alatt. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban és a pályázó által megtekintett mennyiségben kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy - a felszámoló által nem ismert elővásárlásra jogosultak - erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli, beleértve az elszállítás költségét is.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2450590/tetelek.pdf

Licitnapló

2021. 10. 08. | 10:31 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok