Becsérték
11 160 000 Ft
Jelentkezem a pályázatra
A jelentkezés véget ér:7 nap, 10 óra és 19:55

Ismertető

Eladó Ajkán összesen 4.633 m2 területű építési telek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ajka ipari építési telkek

Pályázat kezdete
2021. 10. 29. | 12:00
Pályázat vége
2021. 11. 16. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.71/2020
EÉR azonosító
P2451452
Becsérték
11 160 000 Ft
Minimálár
11 160 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Aldomor Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-991758

Adós adatai

Cégnév
"SÉDEX" Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
8400 Ajka, Kossuth utca 17. 9 em. 33
Cégjegyzékszám
19-09-001224

Pályázati Hirdetmény

A(z) Aldomor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-991758, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1 em. 3, levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1 em. 3), mint a(z) "SÉDEX" Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-001224, székhely: 8400 Ajka, Kossuth utca 17. 9 em. 33) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.71/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2451452
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 29. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően legkésőbb 2021. október 27. 16:00 óráig kell megfizetni átutalással a felszámoló Aldomor Kft CIB Banknál vezetett 10700581-69094943-51100005 számú számlájára. A felszámoló az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ajka ipari építési telkek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 11 160 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 11 160 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési terület

Típus: telek
Területe: 2 160 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 5 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ajka
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2230/2
Ingatlan postai címe: 8400 Ajka, Fenyő utca
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: beépítetlen terület
Területnagyság: 2 160 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): építési terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: "SÉDEX" Szerelő és Szolgáltató Kft f.a.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Zálogjog és végrehajtási jog a tulajdoni lap szerint

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus: telek
Területe: 2 473 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 6 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Ajka
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2230/5
Ingatlan postai címe: 8400 Ajka, Fenyő utca
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: beépítetlen terület
Területnagyság: 2 473 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: "SÉDEX" Szerelő és Szolgáltató Kft

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Zálogjog és végrehajtási jog a tulajdoni lap szerint

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan bármikor szabadon megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítését az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdés k) pontja alapján ÁFA fizetési kötelezettség terheli. ÁFA körbe tartozó vevő esetén az adó megfizetésére az adóhatóság felé az ÁFA törvény 142.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a vevő köteles. (fordított ÁFA fizetés)

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beérkező pályázatok között a 10 %-on túlmenő különbség van, úgy döntése szerint ártárgyalást tűzhet ki a magasabb vételár elérése érdekében. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az Aldomor Kft CIB banknál vezetett vezetett 10700581-69094943-51100005 számú bankszámlájára átutalással, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-nak megfelelő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje az eredményhirdetést követő 30. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes összegének megfizetéséig a tulajdonjog fenntartásra kerül. Az eladó a meghirdetett ingatlanokat a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül adja birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmazni kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail elérhetőségét, • belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot, és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • külföldi székhellyel rendelkező pályázó esetén a cégkivonat és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített magyar fordítását, • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a meghirdetett két ingatlant kizárólag egyben értékesíti.
Jelen hirdetmény a vagyonelemek negyedik értékesítése.
A 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítés megtörtént.
Az ingatlanon fennálló végrehajtási jog az 1991. évi XLIX törvény 38.§ (1) bekezdése értelmében a felszámolás kezdő időpontjával, a zálogjog pedig az ingatlan értékesítésével megszűnik. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, akinek a véglegesnek elfogadott vételár 1% + Áfa ügyvédi munkadíját a vevő köteles megfizetni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2451452/tetelek.pdf

Kérdésem van

Kérdések és válaszok